Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 2. srpna 1913

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o mimořádné schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček dne 2. srpna 1913 konané.

 

Schůzi přítomni pánové podepsaní.

 

Pořad jednání:

 

I. Výpověď obecního strážníka ze služby.

Týž přípisem ze dne 25. července 1913 pod čj. 739 podaným oznamuje, že dává ¼ letní výpověď ze služby a bytu podle usnesení ze dne 25. května 1910.

Výpověď se přijímá.

Pan Zpěváček dává návrh, by inzerovalo časopise Národní politiky na obsazení místa obecního strážníka s ročním služným 700 K a svobodný byt, vykonáváním písemných prací a policejní služby na rok provizorně. Návrh se jednohlasně přijímá.

Dodatečně p. Horešovský připomíná, by pan starosta Hostivice našeho strážníka do služby nepřijímal, o čem se vyrozumí písemně.

 

Volné návrhy a dotazy:

Pan Burgr  dává návrh, by se odložila na pozdější dobu posvícení, návrh se jednohlasně přijímá, by se odbývala až na sv. Kateřinu.

 

Po vydání pozvání ku této schůzi došla žádost Josefa Špačka z Nuslí za zaslání 20 K na zapravení činže.

Žádost se zamítá.

 

Dále se p. Burgr dotazuje stran rigolu u p. Zikána, k čemuž pan správce Horešovský připomíná, by lípy tam stojící byly poraženy a zároveň kameny u stavení p. Burgra odstraněny, návrh se přijímá.

 

Skončeno a podepsáno.

Šimáček, Josef Arnold, Tomek, Horešovský, J. Malý, J. Řehoř, Burgr, St. Zpěváček

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 2. srpna 1913

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003