Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 25. září 1913

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která se konala dne 25. září 1913 v 5 hodin odpoledne v kanceláři obecního úřadu.

 

Schůzi přítomni pánové podepsaní.

 

Pořad jednání:

 

Zvolení nového strážníka:

Jak v předešlé schůzi bylo stanoveno, zvolená komise veškery žádosti prohlédla a pak stanovila tern, do něhož vložila tyto žadatele o místo:

Josefa Jelínka z Hnidous, Františka Trojnu ze Semil, Františka Korbela z Břevnova, Františka Peterku z Vinohrad, Josefa Jirku z Břevnova, Josefa Jiskru z Vinohrad a Václava Hejduka z Liboce.

Obecní zastupitelstvo béře zprávu komise na vědomí a zadává místo obecního strážníka k návrhu Stanislava Zpěváčka Františku Korbelovi z Břevnova.

 

Pan starosta poukazuje, že dosavadní policejní komisař Zikán před časem mu sdělil, že by se měl zvoliti nový policejní komisař. Přítomný pan Zikán na resignaci své trvá, volba se však odkládá na dobu pozdější.

 

Ohledně hnojů u obecního domku usneseno, aby dotyční hnůj do 3 dnů odstranili, jinak bude zakročeno dle zákonných ustanovení.

 

 

Skončeno a podepsáno.

Jan Malý, Hanzlík, Horešovský, Tomek, Řehoř, Arnold Josef, Šimáček, Horešovský, St. Zpěváček, Ant. Zikán

Najman, zapisovatel

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 25. září 1913

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003