Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 7. prosince 1913

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček dne 29. listopadu 7. prosince 1913 v kanceláři obecního úřadu ve Břvech konané.

 

Schůzi přítomni podepsaní.

Starosta obce zahájil schůzi o 9. hodině dopoledne.

 

Pořad jednání:

 

I. Čtení zápisu ze schůze dne 25. září 1913 konané.

 

II. Vyzvání c. k. okresní školní rady v Kladně ze dne 14. října 1913 číslo 4206, aby při II. a III. třídě obecné školy v Hostivici zřízeny byly pobočky.

Jednohlasně se schvaluje.

 

III. Schválení školního rozpočtu na rok 1914.

Rozpočet místní školní radě v Hostivici nebyl schválen z toho důvodu, že položka 4 za vytápění školních světnic 80 kor. snad vřazena byla v položce jedna úklid a palivo 260 korun, což na návrh pana Stanislava Zpěváčka jednohlasně přijato. Dále položka 7 za mytí školních světnic 60 korun a položka 3 za úklid a výtop kanceláře 70 korun a dále není přiveden nájem ze staré školy do příjmů a příčin těch se rozpočet místní školní rady v Hostivici na rok 1914 neschvaluje.

 

IV. Zpráva starosty o dluhu c. k. vrchní správou v Jenči uváděného.

Pan starosta uvádí, že opatřil opis rozsudku, jímž obec zdejší byla povinna nahraditi důchodu v Jenči užitky, které brala v létech 1862–1869 z pozemku „Skalka“; a poněvač tyto užitky nebyly důchodu zapraveny, byly co dluh knihovně vtěleny.

Starosta činí návrh ohledně dluhu c. k. velkostatku v Jenči, by jmenovaná správa předložila veškeré spisy ve sporu onom se týkající. Návrh se jednohlasně přijímá.

 

V. Žádost Františka Horáka z Jenečka za udělení práva domovského.

Právo domovské se žadateli uděluje.

 

VI. Volba policejního komisara.

Zvolen jednohlasně za policejního komisara prozatímně na jeden rok pan Jaroslav Burgr z Litovic.

Zvolený přijímá.

 

VII. Žádosti za udělení příspěvků:

a) okresní školní rady v Kladně za příspěvek k nadaci pro podporu syna učitelského na vysokých školách.

Žádost se zamítá.

 

b) vídeňské matice pro podporu tisku.

Žádost se zamítá.

 

c) české účednické útulny ve Vídni.

Žádost se zamítá.

 

d) řemeslnicko-živnostenské jednoty ve Vídni.

Žádost se zamítá.

 

e) Národní jednoty Pošumavské.

Zamítá se.

 

f) odboru Praha VII na zakoupení reliéfu Jaroslava Vrchlického a Svatopluka Čecha.

Jednohlasně usneseno reliéfy neobjednati.

 

g) české dětské nemocnice na zakoupení losů.

Usneseno zakoupiti pět losů.

 

h) žádost za svatováclavský dar.

Usneseno zaslati 5 korun.

 

Volné návrhy a dotazy.

 

1. Žádost dobrovolného hasičů sboru za udělení podpory 100 K.

Žádosti jednohlasně vyhovuje s podmínkou, by jmenovaný sbor co nejdříve předložil výkaz vydání sborových.

 

2. Žádost Rosalie Baráškové z Kačice za udělení podpory a zároveň záležitosti úrazové pokladny.

Žádost na podporu se zamítá se sdělením, že na vydobývání renty zasláno jí bylo obecním úřadem dne 19. května 1913 poštovní poukázkou 20 korun.

 

3. Žádost Boženy Vlčkové z Unhoště za udělení chudinské podpory.

Žádost se jednohlasně odkládá na dobu pozdější, až bude zjištěno její posavadní, jak v žádosti uvádí, bydliště a v jakém stavu se nachází.

 

4. Pan Horešovský navrhuje, by se v Jenečku zahradil rybník.

Návrh se jednohlasně přijímá a pan Horešovský se zavazuje, že prozatímně rybník nechá zahradit.

 

5. Pan Burgr činí dotaz, jakým způsobem bylo odpověděno příčině zboření mostku v Litovicích od c. k. vrchní správy v Jenči.

Starosta sděluje, že dosud žádný dopis nedošel, na což p. Burgr činí návrh, by se důrazně vyzvala c. k. vrchní správa v Jenči, jakých kroků v této věci učinila.

 

6. Pan Zpěváček dává návrh, by se vypustila špinavá voda ve strouze v Litovicích.

Návrh se jednohlasně přijímá, by se voda vypustila.

 

7. Starosta se dotazuje, zdali má vypláceti strážníku ročně 40 kor. na oblek.

Pan Burgr navrhuje, by se mu 40 kor. na oblek ročně vyplácelo, kterýžto návrh jednohlasně se přijímá.

 

Skončeno a podepsáno.

Ant. Zikán, J. Malý, Arnold Josef, Tomek, Šimáček, Josef Horešovský, Burgr, Jos. Řehoř, St. Zpěváček, Josef Hanzlík

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 7. prosince 1913

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003