Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 7. února 1914

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která se odbývala dne 31. prosince 1913 7. února 1914 v kanceláři obecního úřadu.

 

Schůzi přítomni podepsaní.

Starosta obce p. Šimáček Antonín co předsedající zahájil schůzi o 1 ½ hodině odpolední.

 

Pořad jednání:

 

I. Čtení zápisu ze schůze dne 7. prosince 1913 konané.

Zápis se předčítá a […].

 

II. Projednání obecního rozpočtu na rok 1914 a stanovení výše obecní přirážky.

Prve, než-li přikročeno bylo k projednání rozpočtu, zjištěno, že týž byl dle § 72 zř. ob. po dobu 14 dnů vyložen a že proti němu žádných námitek podáno nebylo. Dle předloženého navržení činí příjem 686 K 50 hal. a navržené vydání 6 667 K 33 hal., takže činí schodek 5 980 K 83 hal. a bylo by tudíž zapotřebí ku krytí tohoto schodku 65% obecní přirážky.

Obecní zastupitelstvo v dnešní své schůzi projednávajíc rozpočet v položkách za sebou jdoucích stanovilo, aby […].

Pan Burgr činí návrh, by rozpočet na rok 1914 byl schválen. Jednohlasně se schvaluje.

 

III. Projednání školního rozpočtu na rok 1914.

Místní školní rada v Hostivici zasílá vysvětlení k nejasným položkám, načež se tento znovu projednává a […].

Pan Stanislav Zpěváček činí návrh na 1914, by rozpočet místní školní rady v Hostivici byl schválen, aby bylo připomenuto, že nájem ze školní budovy 30 korun ročně jest příliš nízký, a navrhuje zvýšení téhož na 200 korun ročně, kterýžto návrh se jednohlasně přijímá.

 

IV. Volba revisorů účtů za rok 1913.

Za revisory obecních účtů za rok 1913 zvoleni: pan Matěj Tomek, pan správce Horešovský, pan Jaroslav Burgr a pan Stanislav Zpěváček.

 

V. Žádost obce Hostivice za udělení práva domovského Josefu Náprstkovi a Josefu Trýbovi, dělníkům ve Břvech bydlícím, dále obce Tachlovic za Jana Vernera bytem v Litovicích.

Poněvač nestává proti dotyčným žádných vylučujících důvodů, tito se […].

Jmenovaný Josef Náprstek, Josef Trýb, Jan Verner se domovským právem přijímají.

 

VI. Žádost Nár. Jed. Severočeské za udělení příspěvku. Žádosti chudinské:

a) Marie Marešové z Nuslí za příspěvek na děti.

Pan Matěj Tomek dává návrh, aby se s podporou posečkalo až se věci vyšetří. Jednohlasně schváleno při nejbližší příležitosti některý pán na Městském úřadě vyšetří.

b) Josefa Špačka z Nuslí za příspěvek na činži.

Jednohlasně se zamítá.

c) Rozalie Baráškové z Kačice za udělení chudinské podpory.

pan správce Horešovský činí návrh, by se na stížnost okresnímu výboru v Unhošti v příčině Rozalie Baráškové z Kačice odpovědělo dle předběžných dopisů.

 

VII. Žádost Josefy Kafkové z Litovic za odprodání pozemku čk. 105 na zahradu.

Pěti hlasy by se pozemek čís. kat. 105 na zahradu v Litovicích neodprodalo.

 

VIII. Žádost sboru dobrovolných hasičů za vřazení položky ku krytí výloh sborových.

P. Malý činí návrh, by se sboru dobrovolných hasičů 50 korun bylo vyplaceno na rok 1914 celkově 150 korun. Se jednohlasně přijímá.

 

IX. Žádost Františka Korbela za pořízení nových kamen do obecního domku.

Žádost se jednohlasně schvaluje a zároveň se povoluje do té kuchyně dáti podlahu s prken a příčku přestaviti.

 

Volné návrhy a dotazy:

Pan Matěj Tomek činí návrh v příčině zahražení rybníku v Jenečku a připomíná zároveň, by rybník onen jarní by vyvezen a zároveň hradba na zadržení vody řádně bylo provedena, k čemuž je žádoucno obchůzka na provedení této práce, návrh se jednohlasně přijímá.

 

Návrh p. Zpěváčka, by strážník by více zaměstnán v písařský práci v kanceláři, návrh se jednohlasně přijímá.

 

P. Burgr Jar. činí návrh na parceli č. 315 se zřídila stoka a břeh se seřídil, návrh se jednohlasně přijímá.

 

P. Burgr činí návrh, by agáty v Litovicích podél strouhy byly prodány ve veřejné dražbě.

 

P. Malý dává návrh, by se p. Vorlíčkovi dodával nedělní číslo Venkovu. Návrh se jednohlasně schvaluje.

 

P. Zpěváček Stanislav činí dotaz, kdy pan Burgr odstraní kameny u čísla 13 v Litovicích. Pan Burgr sděluje, že až bude prováděn rigol, že dle potřeby kameny odstraní.

 

Skončeno a podepsáno.

A. Šimáček, Horešovský, J. Malý, Horešovský, St. Zpěváček, Ant. Zikán, Burgr, Tomek

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 7. února 1914

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003