Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 19. dubna 1914

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 19. dubna 1914 o 9. hodině dopoledne v obecní úřadovně čp. 2 ve Břvech.

 

Schůzi přítomni podepsaní pánové.

 

Pořad jednání:

 

I. Čtení zápisu z minulé schůze.

[…]

 

II. Volba jednoho člena do místní školní rady v Hostivici.

P. Josef Horešovský činí návrh, by zvolen byl p. Matěj Tomek. Návrh ten se jednohlasně schvaluje a zvolený funkci onu přijímá.

 

III. Volba dvou důvěrníků ku klasifikaci koní a jednoho člena komise.

Za důvěrníky byli zvoleni p. Jaroslav Burgr, rolník z Litovic a p. Josef Horešovský, rolník s Jenečka, do komise zvolen p. starosta Šimáček.

 

IV. Žádost za chudinskou podporu Marie Marešové.

P. starosta sděluje, že byla podána žádost na tamější úřad, t. j. v Nuslích dne 12. 2. 1914 p. č. 120, pročež jest nutno posečkati, až dojde vyřízení.

 

V. Žádost Rosalie Baráškové z Kačice za chudinskou podporu.

Žádost se prozatímně odkládá, až bude vyšetřen osobní stav žadatelky. Vyřízení toho po sdělení se věděti dá Okresnímu výboru v Unhošti.

 

VI. Žádost Václava Klatovského ze Střešovic za chudinskou podporu.

P. Jan Malý činí návrh, by se žadateli udělila podpora 24 K. Návrh ten se jednohlasně přijímá.

 

VII. Žádost Petr Volfa ze Břvů proti Štěpánu Balounovi ohledně zrušení tarasu.

Obecní zastupitelství učiní prohlídku na místě samém a vyšetření žalujícímu sdělí, jak se má zachovávat.

 

VIII. Dodatečně došlý dopis od c. k. okresního hejtmanství na Kladně č. 426, že není rybník č. k. 504 v Jenečku normován.

Usneseno, by příslušné dva situační plánky byly zadány na vypracování p. Valentýnovi v Berouně. Zároveň za položení normálu a znamení pro tento rybník podána žádost okresnímu hejtmanství v Kladně.

 

Volné návrhy a dotazy.

- P. Jan Malý činí návrh, by obecní zastupitelstvo se ujmulo o odklízení plenty podle jeho domku.

Návrh ten nemohl býti přijat, poněvadž nespadá do záležitostí, a p. starosta odkazuje, by si zažádal za komisi s c. k. okresního hejtmanství v Kladně.

 

- P. Stan. Zpěváček činí návrh, by se zakoupily dvě deky do obecního domku do cimry pro noclehníky. Návrh ten jednohlasně se přijímá.

 

- Zároveň p. Stan. Zpěváček činí návrh, by se zakoupilo razítko kaučukové pro jatečního dozorce.

Jednohlasně se schvaluje.

 

- P. Josef Arnold činí dotaz, jak pokročila výměna parceli v uličce u domku p. Řehoře, p. Čížka příčině regulační čáry.

 

- P. Jaroslav Burgr činí dotaz, kdy budou odklízeny lípy před domem p. Zikána. Na což pan starosta potvrzuje, že vybídne majitele, by do 8 dnů lípy ony odklidil.

 

 

Skončeno a podepsáno.

Šimáček, Horešovský, Burgr, Arnold Josef, Tomek, St. Zpěváček, Kar. Souček, Hanzlík, Horešovský, J. Malý

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 19. dubna 1914

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003