Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 22. listopadu 1914

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 22. listopadu 1914 o 9. hodině dopoledne v obecní úřadovně ve Břvech.

 

Schůzi přítomni podepsaní pánové.

 

Pořad jednání:

 

Starosta Šimáček zahájiv schůzi uvítáním přítomných vysloviv posmrtnou vzpomínku na zemřelého člena obecního zastupitelstva pana Josefa Hanzlíka, který tak neočekávaně nás opustil, a žádá přítomné, by byla zemřelému vzdána poslední čest povstáním. Veškeří přítomní vstávají ze svých míst.

 

1. Čtení zápisu z minulé schůze.

Zápis jednohlasně schválen.

 

2. Vyřízení žádosti za udělení práva domovského.

a) Makotřas pro Františka Rameše v Litovicích.

b) Čestína pro Františka Radimskýho v Litovicích.

c) Ředic pro Josefa Křivánka ve Břvech.

Veškeří byli za příslušníky přijati, což se jim dopisem sdělí.

 

3. Žádosti chudinské.

a) ošetřovací příspěvek na Miladu Vlčkovou v Unhošti.

Na návrh p. Zpěváčka byla jednohlasně povolena pod obnosem 24 korun na rok.

b) Zvýšení příspěvku na Josefa Zelenku ve Lhotce.

Žádost o zvýšení se zamítá.

c) udělení chudinské podpory Anně Viznerové z Vokovic.

Zamítá.

d) udělení chudinské podpory Rozalii Baráškové z Kačic.

Pan Horešovský činí návrh, by se žadatelce udělila podpora v obnosu 24 korun ročně, kterýžto návrh se jednohlasně přijímá.

 

4. Žádost Františka Korbela za udělení odměny za polní hlídku.

Návrh činí pan Horešovský, by se s udělením odměny posečkalo až na dobu pozdější v případě, až se navrátí z bojiště.

 

5. Žádosti za udělení příspěvku.

a) sanatoria na Pleši.

Usneseno jednohlasně dáti 5 korun.

b) Národní jednoty Pošumavské.

Usneseno jednohlasně dáti 5 korun.

c) Komenskému ve Vídni.

Usneseno jednohlasně dáti 5 korun.

d) Ústřední matice školské.

Usneseno jednohlasně dáti 5 korun.

 

6. Usnesení o ubytování a stravování uprchlíků.

Usneseno, by se došlo na c. k. hejtmanství, a k tomu jsou ustanoveni pánové p. Burgr, p. Zpěváček a p. Horešovský, dále zakoupiti fůru černého uhlí a objednati vagon uhlí Kladenského a vůz dříví a požádati pí Novotnou v Litovicích o propůjčení místnosti pro tyto věci.

 

7. Usnesení o zajištění bezpečnosti osob a majetku v obcích.

Usneseno, že hlídka se prováděti bude, až toho bude zapotřebí, a sice v každé osadě po dvou mužích po jdoucích popisných číslech.

 

8. Volné návrhy.

- Pan Malý činí dotaz, kdy odstranění kamenů u čp. 13 bude, který patří panu Burgrovi, kterýž se uvoluje kameny dle potřeby odstraní.

 

 

Skončeno a podepsáno.

A. Šimáček, J. Malý, Horešovský, Zikán, Kar. Souček, Stan. Zpěváček, Burgr

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 22. listopadu 1914

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003