Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 11. dubna 1915

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která se konala 11. 4. 1915 […] hodině dopoledne v obecní úřadovně ve Břvech.

 

Schůzi přítomni podepsaní pánové.

 

Pořad jednání:

 

Starosta Šimáček zahájiv schůzi uvítáním přítomných vysloviv posmrtnou vzpomínku zemřelému čestnému členu panu Františku Horešovskému a žádá přítomné, by byla zemřelému vzdána poslední čest povstáním, načež přítomní vstávají ze svých míst.

 

I. Čtení zápisu z minulé schůze.

Schválen.

 

II. Schválení a zdefinování pobočky při IV. třídě školy v Hostivici.

Schvaluje jednohlasně.

 

III. Pojednání o knihovním pořádku silnice Břve-Sobínské.

Usneseno vyříditi dopisem pana radu Rosama v Jenči by byl […]

 

IV. Usnesení o zakoupení pamětní knihy a provádění záznamu do téže.

Usneseno by se nezakoupilo, jelikož již takovou máme.

 

V. Žádost obce Slivence za udělení práva domovského Josefu Linkovi.

Jednohlasně přijat i s rodinou za příslušníka.

 

VI. Žádosti za udělení příspěvků:

a) Živnostenská pokračovací škola v Hostivici.

Usneseno dáti 100 korun.

b) Národní jednoty Pošumavské.

Se daruje obnos 5 korun.

c) Národní jednoty Severočeské.

Se daruje obnos 5 korun.

 

VII. Žádosti za udělení chudinské podpory:

a) Barbory Hanzlíkové z Unhoště.

Na návrh pana Jar. Burgra, by se  s podporou posečkalo, až se vyšetří zdravotní stav žadatelky.

b) Františky Baráškové z Plzně.

Žádost se jednohlasně zamítá.

c) Anny Viznerové z Vokovic.

Zamítá.

d) Magdaleny Marešové za Žižkova.

Usneseno jednohlasně dáti 24 korun ročně.

e) Anny Nejedlé Belichové za zvýšení.

Zvýšení z 12 K na 24 korun ročně.

f) Anežky Poslušné ze Střešovic pro Františku Foubíkovou.

Usneseno, by se řádně stav žadatelky vyšetřil a při nejbližší schůzi výsledek přednesl.

 

VII. Projednání obecního rozpočtu na rok 1915 a stanovení přirážky ku krytí schodku.

Jednohlasně schválen.

 

VIII. Zvolení revizorů účtů na rok 1914.

Pan Horešovský činí návrh, byly zvoleni páni p. Horešovský, c. k. správec, Josef Horešovský, pan Tomek a pan Burgr. Návrh se jednohlasně přijímá.

 

IX. Volné návrhy.

Pan Burgr připomíná, by obec vyjednala s p. Zikánem ohledně sklípku, který jest pod okresní silnicí, by mohl býti proveden projektovaný rigol.

Návrh se jednohlasně schvaluje.

 

Pan Burgr činí dotaz, jak daleko pokročila směna dle regulačního plánu v Litovicích proti čp. 33.

Usneseno, by se vyzvala c. k. vrchní správa v Jenči, by s úpravou zdi již započala.

 

Pan Burgr připomíná, že v obecní strouze jest málo vody, což by bylo záhodno strouhu onu vyvésti.

Jednohlasně přijato dle možnosti strouhu onu vyvésti.

 

 

Skončeno a podepsáno.

 

A. Šimáček, Horešovský, Burgr, J. Malý, Stan. Zpěváček, Jos. Horešovský, Tomek Matěj, Souček Karel, Evan Josef

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 11. dubna 1915

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003