Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 29. května 1915

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která se konala 29. května 1915 o 8 ½ hodině ranní v obecní kanceláři.

 

Schůzi přítomni podepsaní pánové.

 

Pořad jednání:

 

Vyřízení přípisu c. k. okresního hejtmanství v Kladně č. 716 praes, zda-li obec jest ochotná upsati nějakou válečnou půjčku, jenž upisovací lhůta končí dne 29. května 1915 o 12. hodině polední (II válečná půjčka).

Pan Horešovský Josef činí návrh, by byla upsaná válečná půjčka obnosem 3 000 korun slovy tři tisíce korun, k čemuž pan Matěj Tomek činí protinávrh, by stačilo pouze 2 000 K, načež bylo hlasováno, oproti návrhu byly čtyři hlasy a pro také čtyři hlasy, a na konci debaty činí návrh pan Jan Malý, by se upsalo 3 000 korun, což bylo pěti hlasy odhlasováno.

 

Tím skončeno a podepsáno.

 

Šimáček, Horešovský, Horešovský, J. Malý, Burgr, Tomek, Zpěváček, Souček

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 29. května 1915

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003