Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 28. dubna 1918

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního výboru konané dne 28. dubna 1918 o 10. hodině dopoledne v úřadovně obecního výboru v Litovicích č. 15 u přítomnosti podepsaných.

 

Pořad:

 

Schůzi zahájil radní p. St. Zpěváček co svolatel za nemocného úřadujícího radního uvítav přítomných, čímž přikročeno k jednání s následujícím programem.

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Zápis čten a schválen.

 

2. Přípis sl. c. k. okres. hejtmanství ohledně zřízení okresní útulny.

Přípis čten a po krátké debatě usneseno souhlasiti s návrhem sl. okres. hejtmanství, aby se útulna zřídila, náklad jest obec ochotna hradit dle rozpočtu na ni přináležejícího.

 

3. Jmenování dalších tří členů hospodářské rady obci.

J. Burgr navrhuje z Jenečka p. M. Tomka, který se proti tomu ohražuje a volbu nepřijímá. Navrhuje pak za sebe p. Stádníka z Jenečka, p. Arnolda z Litovic a p. Šimáčka ze Břvů. Jmenovaní páni volbu přijímají, což oznámeno c. k. okresnímu hejtmanství ku schválení přípisem č. 501 ze dne 29. dubna 1918.

 

4. Žádost úřadujícího radního za oproštění úřadu po dobu nemoci ku svému zotavení.

P. Zpěváček navrhuje, by úřad na se převzal p. Horešovský jako II radní, který se však úřadu vzdává a navrhuje p. Stanisl. Zpěváčka, který po souhlasu přítomných úřad na se přijímá.

 

5. Ježto na programu nejsou další žádosti, žádá úřadující radní, by byly vzaty do programu:

Žádost obce Tachlovic za přijetí ve svazek domovský Vernera Antonína z Litovic.

Žádosti se vyhovuje, ježto proti tomuto přijetí není žádných dokladů.

 

Přípis patronátní úřadu v Jenči o zvýšení služného kostelníkovi Josefu Nekolovi.

Žádosti se vyhovuje.

 

Volné návrhy a dotazy.

P. Burgr činí návrh, by byl vyčištěn potok, ježto okres. výbor míní stavěti taras podél téhož.

Usneseno ponechati vše, až počne se se stavbou.

 

Tím skončeno.

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 28. dubna 1918

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003