Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 26. prosince 1918

 

Předchozí zápis – Následující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního výboru konané dne 26. prosince 1918 v úřadovně obecního výboru v Litovicích u přítomnosti podepsaných.

 

Program:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Pan Arnold činí dotaz, zdali se zakoupilo Fr. Kopřivovi oblek. Úřadující radní oznamuje, že oblek zakoupil za obnos 138 K. Se jednohlasně schvaluje.

 

2. Zpráva revizorů účtů.

Pan Josef Horešovský hosp. správce činí návrh, by se účty znovu revidovaly, ježto nebylo možno pro nedostatek času účty přesně prohlédnouti. Tím se revize účtů odkládá na pozdější dobu.

 

3. Schválení obecních účtů za rok 1917.

Účty se neschvalují, až po vykonané revizi.

 

4. Žádost živnostenské a pokračovací školy v Hostivici.

K návrhu p. Jos. Arnolda, by pro rok 1919 bylo povoleno 150 kor. Návrh se jednohlasně přijímá.

 

5. Volné návrhy.

Pan Matěj Tomek činí návrh, by na obecní silnici z Jenečka na císař. silnici byl rozšířen záhyb k Hostivici.

Pan Stanislav Zpěváček činí návrh, by byl přejezd prohlédnut a dle potřeby návrhem ponechati do příští schůze. Prohlídce té jsou navrženi pánové pan Stanislav Zpěváček, p. Jos. Arnold a dále přibrán p. Jar. Burgr úřadující radní.

 

Pan Josef Arnold činí dotaz ohledně odstranění zdi podél stavení p. Jos. Řehoře pro rozšíření cesty vyměněného pozemku.

Pan M. Tomek činí návrh, by pan stavitel Drnek dle slibu vrchní správy v Jenči předložil rozpočet k úhradě zdi nové.

 

Pan Jan Malý žádá, by byli vyzváni zodpovědnosti za své dítky rušících pořádku a klidu v obci.

Usneseno vyzvati rodiče vyhláškou.

 

Pan Josef Horešovský správce velkostatku činí dotaz, co se stalo dosud s válečnými půjčkami u obce.

Úřadující radní předkládá blankety válečných půjček následovně:

V. válečná půjčka na 1 500 kor.

VI. válečná půjčka na 1 000 kor.

VII. válečná půjčka též 1 000 kor.

a posud nezapravená osmá válečná půjčka v obnosu 500 kor.,

tudíž celkem 4 000 kor. Pan Josef Horešovský správce velkostatku činí návrh, by se prodaly, ku prodeji splnomocněn p. Václ. Zpěváček a pan Jar. Burgr úř. radní, kteří se uvolují tyto dle informacích peněžních ústavech tyto za běžný kurs prodati.

 

Tím skončeno.

 

Burgr, Horešovský, J. Malý, Zpěváček Václ., Zpěváček St., Arnold J., Ant. Zikán, Tomek M.

 

 

 

Předchozí zápis – Následující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 26. prosince 1918

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003