Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 19. ledna 1919

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního výboru konané dne 19. ledna r. 1919 v úřadovně obecního výboru v Litovicích za přítomnosti podepsaných.

 

Program:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Zápis čten a p. Tomek oznamuje, že přejezd upraven, čímž se zápis schvaluje.

 

2. Zpráva revizorů účtů za rok 1917.

Pan Josef Horešovský hosp. správce oznamuje, že při revizi shledáno při položce přirážka od velkostatku o 6,20 hal. méně než v deníku, ostatní všecko v pořádku, kterýžto obnos se přenáší pro příští rok do pokladní hotovosti.

 

3. Schválení účtů za rok 1917.

Účty se schvalují.

 

4. Jak naložiti s obnosem 2 103 kor. 95 hal. za stržený z válečné půjčky.

Usneseno uhraditi směnečný dluh v hosp. záložně v Unhošti.

 

5. Žádost Anny Klatovské z Břevnova za zvýšení chudinské podpory.

Žádosti se vyhovuje a podpora se zvyšuje na 48 kor. ročně.

 

6. Volné návrhy.

Pan Horešovský činí dotaz ohledně Vlčkovic dětí.

Po dlouhém vysvětlení p. úř. radního a povoluje se dvě děti na každého 10 kor. měsíčně.

 

Burgr, Horešovský, Řehoř, J. Malý, Arnold J., Horešovský, Zikán

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 19. ledna 1919

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003