Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 10. března 1919

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního výboru konané dne 10. března 1919 o 2. hodině odpoledne v úřadovně obecního výboru v Litovicích za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Zápis čten a schválen.

 

2. Schválení rozpočtu na rok 1919 a stanovení výše obecní přirážky.

Rozpočet probrán a schválen, by rozdíl příjmu a vydání v obnose 7 740,93 haléřů byl hražen 86% přirážkou ku všem přímým daním, jež vynese 7 759 kor. 09 hal, což se jednohlasně přijímá.

 

3. Volba revizorů účtů za rok 1918.

Na návrh p. Šimáčka zvolení páni p. Jarosl. Vaněk co hosp. správce, p. Tomek Matěj, p. Stanislav Zpěváček, p. Josef Řehoř, jmenovaní páni volbu přijímají.

 

4. Žádost p. Karla Šinágla za odprodání části parcely č. 105/2 od obecního pozemku v Litovicích.

Usneseno pozemek neprodávati.

 

5. Žádost Marie Baráškové za udělení chudinské podpory.

Usneseno na návrh p. Šimáčka, by se s podporou sečkalo až do vyšetření dlouholetého pobytu.

 

6. Žádost Františka Korbela za udělení definitivy.

Žádosti se vyhovuje na návrh p. Ant. Šimáčka po vypracování obapolné smlouvy, které se ponechává do příští schůze ku dohodě oboustranné a podpisům. Ku sestavení smlouvy navrženi Jarosl. Burgr, Ant. Šimáček, Matěj Tomek, Josef Horešovský a Stanisl. Zpěváček, jmenovaní páni volbu přijímají.

 

Volné návrhy.

a) Žádost děti Svobodovi za udělení chudinské podpory.

P. Řehoř navrhuje, by jim bylo uděleno 10 kor. měsíčně na dvě dítky, které se zdržují v Hostivici, každému zvlášť.

 

b) Pan Antonín Šimáček činí žádost, by mu bylo vydáno kvitancí, by měl svoje knihovní věci v pořádku.

Usneseno vydati panu Šimáčkovi veškeré věci se nacházející u obce, co zostává, a současné téhož kvitovati, ježto pan Šimáček svůj účet od obce požadovaný vyrovnal.

Pan Šimáček si obstará výmaz knihovní sám na své útraty.

 

c) Pan Řehoř činí návrh, by se upravily cesty v obci.

Usneseno zakoupiti popel z továrny a opraviti částečně cesty a pěšiny v obci.

 

Horešovský, Řehoř, Horešovský, Zpěváček St., Tomek M., Zikán, A. Šimáček

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 10. března 1919

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003