Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 6. dubna 1919

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního výboru konané dne 6. dubna r. 1919 v úřadovně obecního výboru v Litovicích za přítomnosti podepsaných.

 

Program:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Zápis přečten a schválen.

 

2. Zpráva revizorů účtů za rok 1918.

Po vysvětlení p. revisorů se účty přijímají.

 

3. Schválení účtů za rok 1918.

Účty se jednohlasně schvalují.

 

4. Projednání přípisu od okres. hejtmanství na Kladně ze dne 22. 3. 1919 č. 10452.

Na návrh p. Šimáčka Ant., by usneseno bylo na přípis okresního výboru ponechati věc až po ujednání zástupců okres. výboru, a k návrhu p. Jos. Arnolda usneseno vyhláškami uvědomiti zájemníky, by svého smyšlení o věci podali.

 

5. Uzavření definitivy s p. Frant. Korbelem strážníkem v Litovicích.

P. Jan Malý navrhuje, aby se smlouva předem vypracovala a předložila k příští schůzi po přečtení obapolného podpisu.

 

6. Žádost p. Karla Zelenky za opravu bytu v obecním domku.

Z důvodu neodpovídajícím poměrům se žádost zamítá.

 

7. Žádost Marie Rozkošné za udělení podpory pro dítky po Fr. Rýdlové.

Na návrh p. Ant. Šimáčka usneseno dojet na místo vyšetřiti poměry jmenované, ježto jest ve vsi nábytka ku převzetí jednoho dítka zdarma, ku vyšetření věci pověřen jest místní strážník.

P. hosp. správce Jan Vaněk navrhuje, by druhé dívce bylo nějaká podpora na ošacení v obnosu 50 korun.

 

Volné návrhy.

a) Pan Arnold Jos. navrhuje, by byla vyčištěna stoka kol cesty ze Břvemi pod Krahulovem.

Usneseno dáti stoku vyčistit, aby voda neškodila stromům.

 

b) Pan Jos. Arnold žádá, by byla dožádána vrchní správa velkostatku, by byl jedenkráte uzavřen pořádek ohledně zdí podél domku p. Řehoře.

 

Vaněk, Horešovský, Zpěváček, J. Malý, Tomek M., Václ. Zpěváček, Arnold Josef, A. Šimáček, Řehoř

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 6. dubna 1919

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003