Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 21. dubna 1919

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního výboru konané dne 21. dubna r. 1919 v úřadovně obecního výboru v Litovicích za přítomnosti podepsaných.

 

Program:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Zápis čten a k dotazu p. Jana Malého, zda byl dožádán nějaký znalec ohledání budovy obecní sýpky, úřadující radní vysvětluje, že byl dožádán p. Přibil pokrývač z Unhoště, by věc prohlédl, který na dožádání skutečně věc prohlédl a nabízí, by stará krytina byla odstraněná a nahražená krytinou od firmy Herget, by se uspořilo veškeré laťování. Rozpočet se uvoluje předložiti ku projednání. P. Josef Horešovský navrhuje, by rozpočet byl předložen do schůze obecního zastupitelstva.

 

2. Sestavení volební komise ku volbě obecního zastupitelstva spoj. obcí Litovice, Břve a Jeneček.

Po delším dohodě, že strana českých social. současně bude stavěti své kandidáty, tudíž usneseno, by měla ve volební komisi zastoupení, a navrženi pánové ze strany českých socialistů p. Josef Fiala lakýrník z Litovic, p. Rudolf Pšenička hospodářský příručí z Litovic, náhradníci Štěpán Dusík krejčí ze Břvů a Ant. Nedvěd z Jenečka. Strana agrární navrhuje do volební komise p. Václ. Tomka rolníka z Jenečka, p. Václava Zikla rolníka ze Břvů, náhradníci p. Ant. Kokrda hostinský ze Břvů a p. Stanislav Zpěváček. Strana sociálně demokratická navrhuje do volební komise pan Josef Tvrdý horník ze Břvů, p. Emanuel Tůma železniční zřízenec z Litovic, náhradníci Šinágl Karel obuvník z Litovic, Josef Mercl truhlář z Litovic.

 

Volné návrhy a dotazy.

Pan Josef Řehoř dává návrh, by se zakoupila a vsadila v obci slovanská lípa.

Usneseno sestaviti 3členný výbor ku obstarání dvou lip a všeho, co bude potřeba, ustanovení jsou p. Josef Arnold, p. Josef Řehoř a p. Václav Zpěváček. Jmenovaní páni volbu přijímají a věci ty se řádně postarají.

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 21. dubna 1919

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003