Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 14. června 1919

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního výboru konané dne 14. června 1919 o 3. hodině odpoledne v úřadovně obecního výboru v Litovicích čp. 15 za přítomnosti podepsaných.

 

Program:

 

1. Čtení protokolu sepsaného při poslední výborové schůzi.

Zápis přečten a schválen.

 

2. Volba revizorů účtů na první pololetí r. 1919.

K návrhu pana Matěje Tomka z Jenečka zvoleni páni p. Ant. Šimáček, p. Jos. Řehoř a p. Jar. Prchal a k návrhu p. hosp. správce zvolen dodatečně p. Matěj Tomek z Jenečka. Navržení páni volbu přijímají.

 

3. Volba členů komise ku sepsání obecního inventáře.

K návrhu pana správce zvoleni páni p. Anton Šimáček ze Břvů, p. Josef Řehoř z Litovic, p. Jarom. Prchal z Litovic a p. Matěj Tomek z Jenečka. Navržení páni volbu přijímají.

 

4. Žádost Anežky Stříbrné z Jenečka za odprodání obecního pozemku kol její zahrady v Jenečku.

Žádosti se vyhovuje a žadatelka se vyzývá, by se opatřila nutné věci k tomu potřebné. Dle protokolu ze dne 8. března 1913.

 

5. Žádost sboru dobrovolných hasičů v Litovicích za zazdění oken u hasičské kůlny.

Žádosti se vyhovuje.

 

Volné návrhy a dotazy.

Úřadující radní navrhuje, by obec naše byla pojištěna zákonného povinného ručení.

Návrh ten se jednohlasně přijímá, aby pojištění ono bylo provedeno u česk. prvního vzájemně pojišťovacího ústavu v Praze.

 

Tím skončeno a podepsáno.

 

Burgr, ..., A. Šimáček, J. Malý, Tomek M., Řehoř, Prchal

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 14. června 1919

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003