Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 13. července 1919

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního výboru konané dne 13. července r. 1919 v úřadovně obecního výboru v Litovicích číslo 36 za přítomnosti podepsaných.

 

Starosta obce p. Josef Melcr zahájil schůzi o 9 hod. ranní.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu poslední výborové schůze.

Zápis přečten a schválen.

 

2. Projednání přípisu od okr. pol. správy v Kladně ohledně sestavení finanční komise.

Zvolení členové jsou Václav Šoura, Pavel Sláma za obec. zastupitelstvo, za stranu sociálně demokratickou za voliče Karel Sinágl, za české socialisty Josef Arnold, za stranu republikánskou česk. venkova Bedřich Stádník.

Jmenovaní občané volbu tu přijímají.

 

3. Projednání přípisu od okr. hosp. rady v Kladnu a sestavení ob. hospod. rady.

Navrženi jsou následující: za stranu sociál. demokratickou Šinágl Karel obuvník z Litovic, Kostříž Josef tovární dělník, Kubásek Václav tesař ze Břvů, Příhodová Marie Jeneček, za stranu českých socialistů Řehoř Josef železokovář, Pšenička Rudolf hospodářský příručí, za stranu Republ. česk. venkova Stanislav Zpěváček. Jmenovaní páni volbu přijímají.

 

4. Žádost Fr. Korbela za zvýšení drahotního přídavku.

Občan Josef Tvrdý činí návrh, by se vyplácelo Fr. Korbelovi k jeho služnému 4 K denně co drahotní přídavek po dobu dvou měsíců.

 

5. Žádost Karla a Alžběty Šinágla za odprodání obecního pozemku čk. 105/2 v Litovicích.

Občan Jos. Linek činí návrh, by vypracování, jak se má naložiti s odprodáním pozemku kat. č. 105/2. K vypracování tohoto bodu byla ustanovena hospod. komise.

 

6. Žádost Jos. Klatovské z Břevnova za zvýšení chudinské podpory.

Občan Jos. Linek navrhuje, by vyřízení to bylo ponecháno finanční komisi místní. Jednohlasně schváleno.

 

7. Žádost Ant. Přihody, Fr. Diviše a Aloise Pospíšila za přijmutí do svazku domovského.

Jednohlasně se jmenovaní do svazku domovského přijmuli.

 

8. Sestavení hosp. komise.

Ze strany sociál. demokr. za obec. zastupitelstvo Jos. Linek, Jos. Nedbal, za voliče jest zvolen Jos. Zárybnický ze Břvů. Za stranu českých socialistů za voliče Štěpán Dusík ze Břvů. Za stranu Repub. česk. venkova V. Zikl.

 

9. Sestavení dohledací komise.

Ze strany sociál. demokr. navrženi jsou za obec. zastupitelstvo Jos. Šroubek, Alois Pospíšil, za voliče Ant. Doskočil. Za stranu českých socialistů Horák Frant. za voliče, Ant. Kafka za ob. zastupitelstvo. Za stranu Repub. česk. venkova Jar. Burgr.

 

Volné návrhy a dotazy.

a) Občan Josef Linek dává návrh, aby ku prozkoumání rozpočtu byla ustanovena dohledací komise místní, by bylo vše jasně provedeno.

 

b) Občan Tvrdý se dotazuje obč. Josefa Linka, proč prodává třešně za 2 K za 1 kg, jelikož cena jest 1 K 40 hal. Po přezkoumání výdeje a příjmů bylo po delší debatě ujednáno, by třešně dráže Josef Linek neprodával nežli za 1 K 40 hal. Občan Jos. Linek se zavazuje, že ode dne 14. července 1919 bude prodávati pouze 1 kg za 1 K 40 h.

 

c) Obč. Václ. Koprnický se dotazuje, zdali bylo obci naší poukázáno nějaké tvrdé ovoce z velkostatku Litovského.

Po vyložení o věcech těchto obč. Linkem usnešeno, by obč. starosta Jos. Melcr, ob. Jos. Tvrdý, Jos. Linek došli o věcech těchto pojednati vrchní správu v Jenči.

 

Tím skončeno a podepsáno.

 

Jos. Melcr, Emanuel Tůma, Tomek M., Josef Tvrdý, Václav Pachman, Václav Kopernický, Josef Šroubek, Sláma Pavel, Nedbal Josef, Antonín Kafka, Josef Vorlíček, Pospíšil Alois, Josef Linek

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 13. července 1919

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003