Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 3. srpna 1919

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního výboru konané dne 3. srpna 1919 v úřadovně obecního výboru v Litovicích čp. 36 za přítomnosti podepsaných.

 

Starosta obce p. Josef Melcr zahájil schůzi o 9 hod. ranní.

 

Pořad jednání:

 

1. Čten zápis z poslední výborové schůze.

Protokol přečten a schválen.

 

2. Projednání ohledně výpůjčky na uhražení malých částek dlužních sloučit v jednu polož. dluhopisu.

Na návrh p. Mat. Tomka, by sloučení všech menších dlužních dluhopisů byl v jednu položku a obnos onen se vypůjčil z okresní hospodářské záložny v Unhošti na do 15 roků, se jednohlasně schvaluje. Další vypracování se ponechává obecnímu starostovi, který o záležitosti ty se postará.

 

3. Čtení zápisu ob. hospod. komise.

Po přečtení zápisu obč. Jos. Linkem bylo po další debatě usneseno ohledně odprodání pozemku čk. 150/2, jenž náleží obci, odprodávati manželům Šináglovým usneseno, by pozemek ten se neodprodal, nýbrž vyhandloval za čtyřnásobnou výměru pozemku, který se nacházeti bude poblíže obce, a veškeré útraty tím vzešlé budou hraditi manželé Šináglovi.

 

4. Podání zprávy finanční komise.

Občan Pavel Sláma vysvětluje, že projednání ohledně zvýšení chudinské podpory Josefě Klatovské z Břevnova byla dána podpora ročně 80 korun.

 

5. Ustanovení ku vyslání dvou členů do schůze obec. školní rady v Hostivici na den 9. srpna.

Občan Pavel Sláma činí návrh, by byl vyslán do schůze této p. starosta Jos. Melcr a p. Mat. Tomek z Jenečka. Jmenovaní páni volbu přijímají.

 

6. Žádost Jos. Nedbala z Jenečka za přijmutí do svazku domovského.

Žádosti se jednohlasně vyhovuje a jmenovaný se do svazku domovského přijímá.

 

7. Žádost Karla Zelenky za opravení v obecním domku světnice a povolení kousek zahrádky na hnůj a dříví.

Ponecháno ke schůzi hospodářské komise ku projednání a podání zprávy do příští schůze obecního zastupitelstva.

 

Volné návrhy a dotazy.

a) Pan Tomek oznamuje, že rybník v Jenečku jest vyčištěn, a činí návrh, by byla učiněna hráz ohledně udržení vody. Pan Pachman se uvoluje, že o věci té pojedná p. A. Nedvědem o požádání švelu na tuto hráz.

 

Antonín Kafka, Josef Nedbal, Tomek M., Jos. Melcr, Emanuel Tůma, Josef Šroubek, Václav Kopernický, Josef Linek, Sláma Pavel, Josef, Vorlíček, Pachman Václav, Pospíšil Alois

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 3. srpna 1919

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003