Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 14. září 1919

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního výboru konané dne 14. září 1919 v úřadovně obecního výboru v Litovicích čp. 36 za přítomnosti podepsaných.

 

Starosta obce p. Josef Melcr zahájil schůzi o 9 hod. ranní.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po přečtení zápisu byl jednohlasně schválen.

 

2. Doplnění člena obecního zastupitelstva náhrad. za člena ob. zast. Jos. Linka.

Občan Em. Tůma činí návrh, by byl místo obč. Linka povolán náhradně Karel Šinágl. Dále usneseno, by byl zaslán Josefu Linkovi přípis a oznámeno, že jest povolán místo něho náhradník Kar. Šinágl po čas jeho nemoci.

 

3. Pojednání ohledně chudinské podpory pro dítka Frant. Rýdla.

Ponechává se ku osobnímu projednání s p. Marií Rozkožnou, jenž děti se u ní ve výchově nacházejí.

 

4. Odpověď Karla Šinágla ohledně odprodeje obec. pozemku.

Usneseno, by byl zaslán přípis usnesení obecního zastupitelstva p. Karlu Šináglovi.

 

5. Odpověď na žádost Karla Zelenky a Ant. Svobody ohledně místa na hnůj.

Obecní zastupitelstvo vyšlo Vaším žádostím vstříc a usneseno sepsati podmínky a Vám ku potvrzení předložilo. Roční nájem stanoven Ant. Svobodovi 8 korun, K. Zelenkovi 2 koruny. Jmenovaní na podmínky uvedené přistoupili.

 

6. Pojednání, jak se mají vyříditi záležitosti ohledně prodávaného aprovisačního dříví.

Usneseno, by p. starosta se strážníkem vyzvou p. Zpěváčka, by veškeré doklady ohledně prodeje aprovisačního dříví předložil. Jinak že věc ta bude postoupena soudu.

 

7. Žádost p. Václ. Pachmana za přijmutí do svazku domovského.

Žádosti se vyhovuje a jmenovaný se do svazku domovského přijímá.

 

Volné návrhy a dotazy.

a) Starosta obce navrhuje, by pastviny obecní byly pronajaty za menší obnos a nájemníci že musí dbáti nad ochranou veškerého stromořadí.

 

b) Obč. Jos. Tvrdý navrhuje, by byly zakoupeny stromky višňové a doplněno stromořadí. Návrhy ty se jednohlasně schvalují.

 

c) Ob. Josef Tvrdý činí dotaz ohledně opravení obecní sýpky na obytné stavení. Ponecháno na pozdější a příležitější dobu.

 

d) Projednání přípisu od okresní pol. správy ohledně daru na účel vdov a sirotků po padlých hrdinou.

Obč. Pavel Sláma navrhuje, by na čestný dar bylo věnováno obnos 50 kor. Návrh ten se jednohlasně schvaluje.

 

e) Pojednání ohledně rozluky obcí a vypracování plánů. Ponecháno ku příští schůzi.

 

 

Tím skončeno a podepsáno.

 

Pachman Václ., Josef Šroubek, Václav Kopernický, Anton Kafka, Tvrdý Josef, Josef Melcr, Sláma Pavel, Josef Vorlíček, Josef Nedbal, Pospíšil Alois, Em. Tůma

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 14. září 1919

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003