Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 23. listopadu 1919

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spoj. obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 23. listopadu 1919 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36 za přítomnosti podepsaných.

 

Starosta obce obč. Josef Melcr zahájil schůzi o 9 hod. ranní.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Pan Matěj Tomek nesouhlasí se zápisem ohledně toho, že by obce naše zůstaly nerozděleny, a trvá na tom, by osada Jeneček byla oddělena, dále nesouhlasí s tím zápisem týkajícím se poplatků na mlecí výkazy.

 

2. Čtení zápisu finanční schůze.

Jelikož lhůta k upisování státní půjčky byla zpožděně ujednána, zrušuje se zápis tento upsání státní půjčky. Obnos 100 K co příspěvek ročně Ligy Masarykovy v Unhošti jest jednohlasně schválen.

 

3. Schválení rozpočtu na rok 1920.

Rozpočet dle navržení finanční komise se jednohlasně schvaluje a stanovuje se 90% přirážka ku všem přímým daním. Občan Josef Tvrdý činí dodatečně návrh, by úroky vždy byly řádně a včas placeny, by nebyly placeny zbytečné úroky z prodlení. Jednohlasně schváleno.

 

4. Přípis od okres. komise pro péči o mládež v Unhošti ohledně založení „Sboru osvěty“.

Obč. Jos. Tvrdý činí návrh, by byli svoláni veškeří předsedové všech spolků svoláni na obecní úřad, by o věci této se dohodli. Jednohlasně schváleno.

 

5. Projednání přípisu od okresní správy pol. z Kladna ohledně zásobení uhlím.

Obč. Jos. Tvrdý činí návrh, by byl zaslán přípis minist. veřejných prací se žádostí, by uhlí nám bylo zasíláno po železnici buštěhradské dráhy do stanice Hostivice. Schváleno.

 

6. Žádost Rudolfa Pšeničky a Jos. Šroubka za přijmutí do obce.

Jmenovaní jsou jednohlasně přijmuti.

 

Volné návrhy a dotazy.

a) Občan Josef Tvrdý činí návrh, by se objednala obuv pro místní obyvatelstvo u Československého oděvního ústavu v Praze. Jednohlasně schváleno.

 

b) Občan Václav Šoura činí návrh, by obec naše přistoupla za člena stavebního družstva se sídlem v Hořelici. Návrh ten byl jednohlasně schválen.

 

Tím skončeno a podepsáno.

 

Josef Melcr, Sláma Pavel, Boh. Hrdlička, Tvrdý Josef, Šoura Václ., Josef Vorlíček, Pospíšil Alois, Josef Nedbal, Pachman Václ., Josef Šroubek, Emanuel Tůma, Tomek M., Václav Kopernický

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 23. listopadu 1919

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003