Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 11. dubna 1920

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spoj. obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 11. dubna r. 1920 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36 za přítomnosti podepsaných.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o 9. hod. ranní.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po přečtení zápisu byl zápis jednohlasně schválen.

 

2. Projednání zřízení měšťanské školy v Hostivici.

Jednohlasně usneseno, by zbudování měšťanské školy bylo uskutečněno, a zároveň usneseno, že naše obec bude zřízení toto co nejvíce podporovati.

 

3. Pojednání o upsání státní premiové půjčky.

P. Josef Vorlíček činí návrh, by obec naše upsala na státní premiovou půjčku obnos 1 000 K, obnos ten si vypůjčí obec z okresní hospod. záložny v Unhošti na směnku.

Jednohlasně schváleno.

 

4. Bytová krise.

Občan Eman Tůma činí návrh, by byl povolán stavební znalec p. Ant. Hakl, stavitel z Hostivice, by odhadl obecní sýpku a podal rozpočet, mnoholi by stál náklad úprava bytů z obecní sýpky a mnoholi by stál náklad na postavení nového domku s použitím veškerého materiálu z obecní sýpky. Návrh ten jednohlasně schválen.

 

5. Žádost svazu děln. tělocv. jednot československých v Praze.

Občan Pavel Sláma činí návrh, by na účet ten věnovala naše obec obnos 40 Kor. Návrh ten jednohlasně schválen.

 

6. Žádost útulny slepých dívek Praha III Kampa 33.

Jednohlasně usneseno, by byly ustanoveny dívky ku sbírce vajec po našich osadách, které by proti potvrzení vajec ty odevzdaly na obecní úřad.

 

7. Předložení a vyúčtování obecního uhlí.

Účty byly jednohlasně schváleny, občan Pavel Sláma činí návrh, by strážník prodával obecní uhlí za odměnu 50 hal s 1 mq centu. Návrh ten byl jednohlasně schválen.

 

Volné návrhy a dotazy.

P. starosta Melcr ohlašuje, že p. Anna Fialová ze Břvů používá obecní pozemek na Břvech, z kterého dala dobrovolně obnos 6 K, na návrh obč. Pospíšila bylo jednohlasně usneseno, by obnos ten byl vzatý do příjmu a jmenované oznámeno, že má zaplaceno na dobu 2 let.

 

Žádost p. Karla Zelenky o udělení kousek půdy v obecním domku.

Za souhlasu Frant. Korbela jednohlasně usneseno, by Karlu Zelenkovi bylo povoleno kousek půdy po tři páry krovu. P. Karel Zelenka se zavazuje, že vše zřídí na svoje útraty a půdu, která jest mu povolená, řádně ohradí, též i zahrádku nebude poškozovat.

 

Tím skončeno a podepsáno.

 

Josef Melcr, Václav Kopernický, Šoura Václav, Pospíšil Alois, Josef Vorlíček, Václ. Pachman, Emanuel Tůma, Tvrdý Josef, Sláma Pavel, Josef Nedbal, Šinágl Karel, Antonín Kafka, Boh. Hrdlička

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 11. dubna 1920

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003