Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 14. dubna 1920

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která se konala dne 14. dubna r. 1920 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36 za přítomnosti podepsaných.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o 7. hod. večerní.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po přečtení zápisu byl zápis jednohlasně schválen.

 

2. Pojednání o postavení obecního domku.

Občan Václav Šoura činí návrh, aby se postavil obecní domek o 4 místnostech, a sice dvě místnosti pro obecního zřízence a jedné zasedací síně a jednoho menšího kanceláře, dva chlévky a jeden uhelník, záchod, hnojiště a studnu, 1 sklep pod 1 světnicí. Návrh ten jednohlasně schválen.

 

3. Úhrada nákladu na stavbu obecního domku.

Občan Václav Pachman činí návrh, by se prodal obecní pozemek č. parc. 105/2 panu Karlu Šináglovi za navrženou cenu 4 000 kor. Občan Josef Tvrdý činí návrh, aby se k tomu účelu odprodala též obecní sýpka i s pozemkem k němu přináležející.

Oba návrhy jsou 11 hlasy schváleny a 2 hlasy proti návrhu tomuto.

 

4. Pojištění obec. strážníka u okresní nemoc. pokladny.

Jednohlasně usneseno, by strážník byl u okres. nem. pokladny pojištěn.

 

Volné návrhy a dotazy.

Jelikož se k slovu žádný nehlásil, byla schůze ukončena.

 

Tím skončeno a podepsáno.

 

Josef Melcr, Sláma Pavel, Šoura Václav, Josef Nedbal, Josef Vorlíček, Šinágl Karel, Emanuel Tůma, Tvrdý Josef, Václ. Pachman, Pospíšil Alois, Václav Kopernický, Josef Šroubek, Antonín Kafka, Hrdlička Boh.

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 14. dubna 1920

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003