Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 14. dubna 1920

 

Předchozí zápis – Následující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která se konala dne 14. dubna r. 1920 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36 za přítomnosti podepsaných.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o 7. hod. večerní.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po přečtení zápisu byl zápis jednohlasně schválen.

 

2. Pojednání o postavení obecního domku.

Občan Václav Šoura činí návrh, aby se postavil obecní domek o 4 místnostech, a sice dvě místnosti pro obecního zřízence a jedné zasedací síně a jednoho menšího kanceláře, dva chlévky a jeden uhelník, záchod, hnojiště a studnu, 1 sklep pod 1 světnicí. Návrh ten jednohlasně schválen.

 

3. Úhrada nákladu na stavbu obecního domku.

Občan Václav Pachman činí návrh, by se prodal obecní pozemek č. parc. 105/2 panu Karlu Šináglovi za navrženou cenu 4 000 kor. Občan Josef Tvrdý činí návrh, aby se k tomu účelu odprodala též obecní sýpka i s pozemkem k němu přináležející.

Oba návrhy jsou 11 hlasy schváleny a 2 hlasy proti návrhu tomuto.

 

4. Pojištění obec. strážníka u okresní nemoc. pokladny.

Jednohlasně usneseno, by strážník byl u okres. nem. pokladny pojištěn.

 

Volné návrhy a dotazy.

Jelikož se k slovu žádný nehlásil, byla schůze ukončena.

 

Tím skončeno a podepsáno.

 

Josef Melcr, Sláma Pavel, Šoura Václav, Josef Nedbal, Josef Vorlíček, Šinágl Karel, Emanuel Tůma, Tvrdý Josef, Václ. Pachman, Pospíšil Alois, Václav Kopernický, Josef Šroubek, Antonín Kafka, Hrdlička Boh.

 

 

 

Předchozí zápis – Následující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 14. dubna 1920

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003