Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 5. září 1920

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která se konala dne 5. září 1920 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36 za přítomnosti podepsaných.

 

Schůzi zahájil starostův náměstek občan Emanuel Tůma.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Zápis se jednohlasně schvaluje.

 

2. Pojednání ohledně vykoupení pozemku na stavbu obecní radnice od velkostatku.

Záležitost o vykoupení pozemku od velkostatku ponechává se na pozdější dobu.

 

3. Pojednání ohledně odstranění zdi na parc. č. 20/1.

Občan Emanuel Tůma objasňuje vyřízení ohledně odstranění zdi od vrchní správy v Jenči. Po vysvětlení tomto bylo jednohlasně usneseno, by vynašly se veškeré smluvní spisy o směně pozemku a vzaly se spisy ty p. notáři v Unhošti ku dalším informacím.

 

4. Žádost Frant. Korbela za udělení dovolené.

Občan Alois Pospíšil činí návrh, by Frant. Korbelovi byla udělena 14denní dovolená. Usneseno jednohlasně, by dovolená mu byla udělena. Věc ta se ponechává ku vyjednání finanční komisi. Dovolenou nastoupí od 16. 9. do 30. 9. 1920.

 

5. Pojednání o vybírání obec. a školní přirážky r. 1920.

Jednohlasně usneseno, by se veřejně vyhlásilo v obecních oznamovatelích, že přirážka za r. 1920 se vybírala, ježto jest velmi nutno potřeba peněz.

 

6. Ustanovení jednoho člena ku vybírání nápojové dávky.

Občan Pavel Sláma činí návrh, by ku vybírání nápojové dávky byl ustanoven občan Karel Šinágl. Jednohlasně návrh se schvaluje a navržený funkci tu přijímá.

 

7. Projednání přípisu od okres. správy politické v Kladně ohledně sbírky ve prospěch vyhořelých v obci Náhlově.

Záležitost ta se postupuje sboru dobrovolných hasičů, který sbírku v našich obcích provede. Obstarání to vyřídí p. Boh. Hrdlička, předs. sboru dobr. hasičů v Litovicích.

 

Volné návrhy a dotazy.

a. Starosta obce oznamuje, že v obci naší se rozšířila nemoc úplavice a že jest nařízeno od okresní správy politické v Kladně, by obec naše v místech takových provedla řádnou desinfekci. Veškeré potřeby k tomu musí obstarati obec.

 

b. Jednohlasně usneseno, by potřebné věci obec zakoupila. Ku zakoupení věcích těchto jest ustanoven občan Emanuel Tůma.

 

c. Přečtení přípisu od okresní správní komise z Unhoště ohledně nějaké finanční podpory na pomník zemřelých vojínů italských v Milovicích.

Jednohlasně usneseno, by obec naše věnovala na pomník tento částku 20 Kor.

 

Občan Emanuel Tůma navrhuje, by pro obecní kancelář se zakoupily nějaké obrazy, které předložil k nahlédnutí. Jeden obraz jest prezidenta Československé republiky Masaryka, druhý obraz Kobrman a třetí obraz padlých hrdinů za osvobození a vybudování Českoslov. Republiky.

Jednohlasně usneseno, by obrazy se zakoupily a za navrženou cenu za jeden kus 10 K.

 

Pan Matěj Tomek činí dotaz, zdali by mohl zakoupiti asi 2 m štěrku na opravu silnice.

Jednohlasně usneseno, by p. Tomek štěrk ten zakoupil a účet předložil obecnímu úřadu, jenž účet ten zaplatí.

 

Tím skončeno a podepsáno.

 

Em. Tůma, Václav Kopernický, Anton Dragoun, Šoura, Josef Vorlíček, Boh. Hrdlička, Šinágl Karel, Tomek Mat., A. Kafka, Sláma Pavel, Pospíšil Alois, Josef Melcr, Josef Nedbal

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 5. září 1920

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003