Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 24. října 1920

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která se konala dne 24. října 1920 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36 za přítomnosti podepsaných.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o 9. hod. ranní.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po projednání zápisu bylo usneseno, by byla donucena vrchní správa v Jenči, by zeď na č. parc. 20/1 do 14 dnů odstranila, pakli zeď ta do 14 dnů nebude odstraněna, že obec bude jednati dle úředního nařízení.

 

2. Pojednání ohledně upsání IV. státní půjčky.

Občan Josef Arnold, člen finanční komise, činí návrh, by obec naše upsala 75 % starých rakouských válečných půjček na novou státní IV. půjčku v obnose 75 %. Většina členů finanční komise návrhem tím souhlasí.

Členové obecního zastupitelstva jednohlasně schvalují návrh finanční komise.

 

3. Žádost Anny Vlčkové z Moštova za udělení chudinské podpory.

Žádost tato se ponechává až po vyřízení dotazu, s kterých rodičů pochází † Alois Vlček.

 

4. Pojednání přípisů od okresní správní komise v Unhošti.

Občan Josef Tvrdý činí návrh, by od okresní správní komise bylo žádáno 80 čtv. m. dříví. Dále, by jsme informovali na pile buštěhradské dráhy a tam aby se zakoupilo dva vozy dříví palivového. Návrh ten jednohlasně schválen.

 

5. Schválení úhrady za dovolenou Frant. Korbelovi finanční komisí na obnos 200 K.

Finanční komise návrh ten jednohlasně schvaluje, by Frant. Korbelovi se vyplatil za 14denní dovolenou obnos 200 K, ježto konal službu v době této.

 

Tím skončeno a podepsáno.

 

Pachman Václav, Pavel Sláma, Boh. Hrdlička, Pospíšil Alois, Tvrdý Josef, Josef Melcr, Ant. Dragoun, Šinágl Karel, Emanuel Tůma, Josef Nedbal, A. Kafka

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 24. října 1920

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003