Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 25. listopadu 1920

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která se konala dne 25. listopadu 1920 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36 za přítomnosti podepsaných.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o 7. hod. večerní.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po projednání zápisu byl tento zápis jednohlasně schválen.

 

2. Pojednání ohledně úpravy cest v obci a zřízení tarase při strouze při čp. 42 v Litovicích k obec. zahrádce.

Občan Antonín Dragoun činí návrh, by byl zjednán dělník, který zbývající část zdi by rozebral a pěkný kámen řádně vybral a ostatními rumy řádně cestu upravil a za tuto práci bude odměněn obnosem 200 Kor. Návrh ten jednohlasně schválen.

 

3. Ustanovení komise, jenž bude míti dohled, by každý obytný dům byl řádně očíslován.

Do komise této jsou zvoleni následující členové za Litovice Ant. Dragoun, za Břve Václ. Šoura, za Jeneček Václav Pachman. Zvolení občané funkci tuto přijímají.

 

4. Pojednání přípisu od okres. správní komise v Unhošti, jenž týká se částečně úhrady ceny mouky 1 Kč denně za své zaměstnance.

Ponecháno k projednání finanční komisi.

 

5. Žádost p. Jarosl. Burgra, by byly odstraněny agáty kol jeho stavení.

Jednohlasně usneseno, by agáty ty byly prodány ve veřejné dražbě. Zároveň usneseno, by i dva stromky, které jsou suché v Jenečku, byly odprodány.

 

6. Žádost Josefa Linka za odprodání kousek obec. pozem. při čp. 42 v Litovicích.

Občan Josef Tvrdý činí návrh, by se žádosti vyhovělo a kousek obecního pozemku, který bude potřebovat, se mu odprodal. Návrh ten jednohlasně se schvaluje. Občan Eman. Tůma činí návrh, by žadatel zažádal, jakou výměru bude potřebovat, pak že cena mu bude stanovena. Návrh ten jednohlasně schválen.

 

7. Žádost pokračovací školy v Hostivici za příspěvek na r. 1921.

Ponecháno ke schůzi finanční komise.

 

Tím skončeno a podepsáno.

 

Josef Melcr, Sláma Pavel, Emanuel Tůma, Šinágl Karel, Pachman Václav, Václav Kopernický, Pospíšil Alois, A. Kafka, Josef Nedbal, Tvrdý Josef, Anton. Dragoun, Šoura Václav, Hrdlička Boh.

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 25. listopadu 1920

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003