Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 23. ledna 1921

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která se konala dne 23. ledna 1921 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36.

 

Starosta občan Josef Melcr zahájil schůzi o 9. hod. ranní za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

P. Matěj Tomek činí poznámku proti zápisu, jenž týká se ohledně revize obec. účtů, a připomíná, že aby při uzavírce obec. účtu byla přítomna obec. finanční komise, která má předem účty schváliti a pak je předati obec. dohledací komisi ku schválení.

 

2. Čtení zápisu o schůzi ob. finanční komise a schválení téhož.

Po přečtení zápisu byl zápis jednohlasně schválen.

 

3. Žádost Frant. Malíka ze Břvů za propachtování obec. pozemku při domku čp. 37 na Břvech.

Občan Václav Šoura činí návrh, aby byla zvolená 3členná komise ku prohlídce místo tohoto, a co za dobré uzná, aby žadatelům co možná bylo vyhověno.

Do komise jsou zvoleni občan V. Šoura, Alois Pospíšil, Ant. Kafka a starosta Josef Melcr.

Jednohlasně schváleno.

 

4. Žádost hostinských za zrušení pivní dávky a dávky z lihovin.

P. Matěj Tomek činí návrh, aby se pivní dávka i dávka z lihovin se vybírala nadále. Většinou hlasů byl návrh ten schválen.

Občan Emanuel Tůma činí dodatečný návrh, že když obecní finance budou vystačovat na úhradu všech výdajů, pak že teprve se může dávka ta zrušit. Jednohlasně schváleno.

 

5. Čtení došlých přípisů:

Přípis od okresní školní rady v Kladně a volba členů do školní rady v Hostivici, a sice do obec. místní školní komise 2 členy a do zájezdní měšťanské 1 člena.

Za členy do místní školní rady obec. byli zvoleni občan Emanuel Tůma a Josef Arnold. Do újezdní místní školní rady pro měšťanku jest zvolen p. Matěj Tomek z Jenečka. Jmenovaní volbu tu přijímají.

 

6. Dodatečně podaná žádost Josefa Tvrdého za povolení svedení vody spodním kanálkem z jeho dvora.

Žádosti se jednohlasně vyhovuje a povoluje se žadateli, aby vodu ze svého dvorka odvedl spodním kanálkem na svůj náklad.

 

7. Sestavení obec. rozpočtu na r. 1921.

Rozpočet sestaven a bude vyhlášeno jeho vyložení v obecních oznamovatelích po dobu 14 dnů.

 

Volné návrhy a dotazy.

P. starosta činí dotaz, zda mají se prodati agáty před domem p. Marie Linkové v Litovicích, ježto jmenovaná o to žádala.

Jednohlasně usneseno, by se agáty ty prodaly ve veřejné dražbě, a sice v neděli dne 30. ledna 1921.

 

Tím skončeno a podepsáno.

 

Emanuel Tůma, Václav Pachman, Šoura Václav, Tomek Mat., A. Kafka, Šinágl Karel, Vorlíček Josef, Pospíšil Alois, Josef Melcr, Josef Nedbal

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 23. ledna 1921

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003