Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 13. února 1921

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která se konala dne 13. února 1921 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o 9. hod. ranní za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po přečtení zápisu byl zápis jednohlasně schválen.

 

2. Schválení rozpočtu na r. 1921 a stanovení výše přirážky.

Rozpočet na r. 1921 se jednohlasně schvaluje a stanoví se 340% přirážka ku všem přímým daním vyjma daně domovní, činžovní, domovní přirážka činžovní se bude vybírati 74 %.

 

3. Projednání přípisu od Dr. Karasa z Unhoště ohledně zaplacení 1 600 Kč p. Josefu Náprstkovi z Unhoště za vyhotovení plánu na rozdělení obcí.

Jednohlasně usneseno, aby věc ta se ponechala k dalšímu řízení p. Josefu Náprstkovi, cestmistru z Unhoště.

 

Volné návrhy a dotazy.

a) Občan Emanuel Tůma činí dotaz ohledně úpravy cest v obci, zda se věc ta uskuteční, že za zemi na parc. 21/1 majitel přiveze popel na úpravu cesty při parceli této.

Jednohlasně usneseno, by ku nakládání popele tohoto byl zjednán 1 dělník. Občan Antonín Dragoun podotýká, že jest bez zaměstnání, že by práci tuto přijal. Práce tato mu byla zadána.

Jednohlasně schváleno.

 

b) Občan Karel Šinágl činí návrh, aby byl vyslán 1 člen obec. zastupitelstva ku zemské správní komisi do Prahy, by urgoval vyřízení žádosti ohledně odprodání obec. sýpky a odprodání obecního pozemku č. parc. 105/2.

K vyřízení urgence této jest ustanoven občan Emanuel Tůma, který funkci tu přijímá.

 

S tím skončeno a podepsáno.

 

Josef Vorlíček, Josef Melcr, Václav Kopernický, Em. Tůma, Sláma Pavel, Tvrdý Josef, Šinágl Karel, Dragoun Anton., Václ. Pachman, Anton. Kafka, Josef Nedbal, Šoura Václav

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 13. února 1921

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003