Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 13. března 1921

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která se konala dne 13. března 1921 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o 9. hod. ranní za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po přečtení zápisu byl zápis ten jednohlasně schválen.

 

2. Schválení účtů za r. 1920.

Účty se jednohlasně schvalují.

 

3. Projednání přípisu od okresní správy pol. v Kladně ohledně žádosti Jos. Najmana z Litovic za udělení koncese hostinské a výčepnické v domě čp. 5 v Litovicích.

Usneseno: Jelikož koncese hostinská a výčepnická je již v domě čp. 5 v Litovicích od r. 1884, nečiní se proti předání koncese hostinské a výčepnické p. Josefu Najmanovi, řezníku z Litovic žádných námitek. Jelikož v obci naší jest na 600 obyvatel a jest zde pouze jeden hostinec mimo hostince v domě čp. 5 v Litovicích, takže hostinec ten je v naší obci zapotřebí. Dům čp. 5 v Litovicích jest všestranně pro hostinec způsobilý, neb zde jedná se pouze o předání koncese hostinské a výčepnické, kterou dosud má v držení p. Josef Vorlíček, tchán Josefa Najmana, řezníka v Litovicích.

 

4. Žádost obce Chotče, by byla přijata za příslušnici Josefa Kalinová do naší obce.

Usneseno: Jelikož jmenovaná bydlí v naší obci již více než 10 let, pročež se za příslušnici přijímá.

Jednohlasně schváleno.

 

5. Stanovení prodejních podmínek ohledně odprodeje ob. sýpky.

Než přikročilo se ku projednání odstavce 5, činí občan Pavel Sláma poznámku, že byl upozorněn p. Matějem Tomkem, aby oznámil obec. výboru, že aby se s podmínky prodejními týkající se prodeje obec. sýpky posečkalo, ježto jest proti prodeji tomuto podán protest, který dosud není vyřízen.

Po poznámce této byv přečten přípis okresní správní komise v Unhošti a zemské správní komise z Prahy a bylo dle toho pokračování v jednání odstavce V.

Občan Josef Nedbal činí návrh, aby obec. sýpka byla prodána i s pozemkem k ní přináležejícím řízením otevřeným s tou podmínkou, kdo podá nejvyšší cenu přes cenu odhadní, byly nemovitosti tyto prodány dne 28. března 1921. Návrh ten jednohlasně schválen

Dále občan Josef Tvrdý činí návrh, že kupující, který obec. sýpku a k ní přináležející pozemek koupí, musí se připojit k odpadu vody k sousedovi, jenž odpad vody bude pak společně sveden přes obec. pozemek č. parc. 105/1 do panské stoky. Kanál ten musí býti důkladně proveden tak, aby všemu nebezpečí bylo zabráněno. Svedení této vody musí kupující provésti na svůj náklad.

Dále kupující ponese veškeré poplatky spojené prodejem tím tak, aby obec byla veškerých poplatků týkajíce se prodeje prosta. Oferty přijímati se budou do 28. 3. 1921 do 10 hod. dopol. v kanc. obec. úřadu, kdež prodej parc. proveden bude.

 

6. Pojednání ohledně opravy obec. pumpy v Litovicích.

Jednohlasně usneseno, by pumpa byla dána do opravy tak, aby řádně vyhovovala zákonitým předpisům.

 

Volné návrhy a dotazy.

Občan Josef Tvrdý činí dotaz, zda bylo žadáno obec. úřadu o výkup parc. č. 1. P. starosta mu odpovídá, že o výkup ten jest žádáno a předložil přihlášku form. S.

 

P. Bohumil Hrdlička činí návrh, aby byla vyvěšena tabulka a učiněn zákaz hraní míčů v obci.

Návrh ten jednohlasně schválen.

 

Občan Pavel Sláma činí návrh, aby v Jenečku byly vyřezaný veškeré obecní stromy.

Návrh ten jednohlasně schválen a ponechává volnou vůli členům obec. zastupitelstva bydlícím v Jenečku.

 

S tím skončeno a podepsáno.

 

Josef Nedbal, Pospíšil Alois, Václav Kopernický, Šinágl Karel, A. Kafka, Josef Melcr, Tvrdý Josef, Boh. Hrdlička, Sláma Pavel, Josef Vorlíček

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 13. března 1921

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003