Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 28. dubna 1921

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček, která se konala dne 28. dubna 1921 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36 za přítomnosti podepsaných.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o ½ 8. hod. večerní.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po vysvětlení dotazů byl zápis jednohlasně schválen.

 

2. Pojednání ohledně rozšíření hřbitova v Hostivici.

Občan Karel Šinágl činí návrh, že proti rozšíření hřbitova v Hostivici se nečiní žádných námitek, jelikož jest toho nutná potřeba, ale s tou poznámkou, aby se postavil hřbitov úplně nový a na místě zcela jiném, kde by se nerušil stavební ruch, a zároveň aby odpovídalo zdravotnictví. Zároveň nově zřízený hřbitov aby přináležel do vlastnictví přifařeným obcím, které by si hřbitov ten na svoje útraty zřídily a též by si veškerý dozor obce tyto na nově zřízeném hřbitově vedly.

Návrh ten byl jednohlasně schválen.

 

3. Pojednání ohledně zásob aprovisační uhlí, které se nacházelo v obecní sýpce.

Občan Em. Tůma činí návrh, aby uhlí obecní aprovisační, které se nachází v obec. sýpce, se prodalo za cenu, která v dnešní době jest v oběhu. Ztrátu na tomto uhlí ponese obec.

Návrh ten se jednohlasně schvaluje.

 

4. Pojednání, zda obec naše přistoupiti za člena osvětového sboru v Unhošti.

Záležitost tato po vysvětlení občan Em. Tůmy se ponechává na pozdější dobu.

Jednohlasně schváleno.

 

5. Žádost Mikuláše Zajly, by byl přijmut ve svazek domovský obce naší.

Ve svazek domovský jednohlasně přijat.

 

6. dtto Karla Fialy z Litovic.

Ve svazek domovský jednohlasně přijat.

 

7. dtto Frant. Sklenáře ze Břvů.

Ve svazek domovský jednohlasně přijat.

 

8. dtto Václava Pajmy z Litovic.

Zamítnuto z těch důvodů, že má nárok na právo domovské dosud ve své domovské obci a zde nabývá až po splnolecení 10letém.

 

9. dtto Matouše Kolaříka z Litovic.

Ve svazek domovský jednohlasně přijat.

 

10. Přípis od okresní správy pol. v Kladně ohledně koncese výčepu lihovin Anton. Kokrdovi ve Břvech čp. 5.

Jednohlasně usneseno, že proti koncesi této se nečiní žádných námitek, jelikož v osadě Břve žádná koncese neprovozuje.

 

Volné návrhy a dotazy.

Občan Josef Tvrdý činí návrh, aby se zřídil rigol na Břvech při domku čp. 31 a 8 a zároveň opravil kanálek, který by vyhovoval odpadu vody. Jednohlasně usneseno, by kanálek ten rigol se dal do řádného stavu, a to v nejbližší době.

 

Občan Josef Tvrdý oznámil zprávu jednání ze schůze okresní správní komise ze dne 16. dubna 1921 a vysvětlil, o čemž bylo jednáno ve schůzi této.

 

Občan Em. Tůma podal zprávu ze schůze místní školní rady v Hostivici, což se schvaluje.

 

S tím skončeno a podepsáno.

 

Šoura Václav, Sláma Pavel, Nedbal Josef, Pospíšil Alois, A. Kafka, Boh. Hrdlička, Josef Melcr, Emanuel Tůma, Pachman Václav, Šinágl Karel, Tomek Mat., V. Kopernický

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 28. dubna 1921

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003