Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 12. března 1922

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 12. března 1922 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o 9. hodině ranní za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

P. Matěj Tomek k zápisu tomuto činí poznámku, a sice: by se stavbou obecní radnice se posečkalo až na příští rok. Ostatní odstavce v zápise tomto se jednohlasně schvalují.

 

2. Čtení zápisu o schůzi finanční komise.

Zápis o schůzi se jednohlasně schvaluje.

 

3. Projednání přípisu od Ligy Masarykovy z Unhoště.

Občan Josef Tvrdý činí návrh, aby se vykonala sbírka po obci. Ku vykonání sbírky této jsou zvoleni následující členové za Jeneček p. Matěj Tomek a p. Václ. Pachman, za Břve p. Ant. Kafka a p. H. Pospíšil, za Litovice p. Karel Šinágl a p. starosta Josef Melcr. Jmenovaní funkci tu přijímají.

 

4. Projednání přípisu od p. notáře Otokara Votavy z Unhoště.

K projednání byl předvolán p. Karel Fiala z Litovic, který svým čestným slovem se zavázal, že dne 15. 3. 1922 obnos 120 Kč zaplatí. S tím věc ta se ponechává k disposici.

 

5. Žádost obce Hostivice za přijmutí ve svazek domovský Josefa Arnolda.

Žádosti se vyhovuje a p. Josef Arnold se ve svazek domovský jednohlasně přijímá.

 

Volné návrhy a dotazy.

I. Občan Josef Tvrdý činí návrh, aby byla upravena pěšina ke Břvům. Usneseno, aby byla vyzvána hospodářská správa v Litovicích, aby upravila pěšinu od Litovic ke Břvům a pěšinu od Litovic k Jenečku.

 

II. Občan Josef Tvrdý činí návrh, aby byl udělán kus silnice na Břvech kolem domku p. Antonína Nyklesa. Občan Josef Tvrdý návrh druhý odvolává a žádá, by tento návrh byl dán na pořad při příští schůzi obec. zastupitelstva.

 

S tím skončeno a podepsáno.

 

Alois Pospíšil, Karel Šinágl, Václav Kopernický, Nedbal Josef, Kafka A., Josef Melcr, Tvrdý Josef, Pachman Václav, Tomek Matěj, Sláma Pavel

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 12. března 1922

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003