Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 25. května 1922

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 25. května 1922 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o 7. hodině večerní za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po probrání veškerých položek byl zápis jednohlasně schvaluje.

 

2. Čtení zápisu o schůzi obecní rady.

Zápis se ponechává ku prozkoumání a vyjádření finanční komise. Jednohlasně schváleno.

 

3. Čtení zápisu o schůzi finanční komise.

Zápis jednohlasně schvaluje až na položku odstavec II., který se ponechává ku příští schůzi finanční komise. Jednohlasně schváleno.

 

4. Schválení opraveného polohopisného a regulačního plánu obce Litovic.

Opravený regulační plán obce Litovic u pozemku č. kat. 369 v Litovicích, jenž týká se ohledně změny šířky okres. silnice z 15 m šířky na 14 m šířky. Regulační opravený plán se jednohlasně schvaluje.

 

5. Žádost Karla Zelenky z Litovic za povolení postavení tabační budky na veřej. prostranství č. kat. 424 u sochy sv. Jana v Litovicích.

Žádosti se jednohlasně vyhovuje a místa na tabační budku u sochy sv. Jana v Litovicích se mu k účelu tomuto povoluje. Zároveň bylo žadateli poukázáno, že musí o tom býti vyrozuměni mezující sousedé, tj. vrchní správa v Jenči a okresní správní komise v Unhošti.

 

Volné návrhy a dotazy.

Pan starosta připomíná, že nádržka v obci Litovicích jest zanešená bahnem a že v pádu požáru v obci by byl nedostatek vody.

Usneseno: by se udělalo několik dílů a dle příležitosti se bahno to prodalo ve veřejné dražbě. Jednohlasně schváleno.

 

S tím skončeno a podepsáno.

 

Josef Nedbal, Josef Vorlíček, Šoura Václav, Tomek Mat., Pachman Václav, Pavel Sláma, Josef Melcr, Pospíšil Alois, A. Kafka, Boh. Hrdlička, Alžběta Černá

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 25. května 1922

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003