Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 16. června 1923

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 16. června 1923 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o ½ 8. hodině večerní za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po přečtení byl protokol jednohlasně schválen.

 

2. Čtení zápisu o schůzi finanční komise.

Po přečtení a prozkoumání zápisu byl tento jednohlasně schválen.

 

3. Stanovení nočního hlídače a služné témuž.

Občan Josef Nedbal činí návrh, aby se p. Ant. Hytychovi nabídlo obnos 200 Kč měsíčně, pakli by službu tu za obnos 200 Kč nekonal, by starosta obce mu oznámil, že po usnesení obec. zastupitelstva by se mu vyplácelo 220 Kč. Jednohlasně schváleno.

 

4. Čtení přípisu od Josefa Náprstka, mistra zednického v Unhošti.

Občan Emanuel Tůma činí návrh, by se žadateli oznámilo, že obecní zastupitelstvo trvá na usnesení v dřívějších schůzi obecního zastupitelstva. Jednohlasně schváleno.

 

5. Schválení kapitalizace Josefě Kloubkové z Břevnova.

Usneseno: by jmenovaná se předem ze zdejší obce vyhostila a přípis od zemské úrazovny aby se vrátil s podotknutím, že jmenovaná v naší obci právo domovské pozbyla.

 

6. Čtení došlých přípisů:

1) Čtení přípisu od okresní správní komise v Unhošti, jenž týká se ohledně zřízení rigolu podél novostaveb v Litovicích.

Po přečtení a probrání byl přípis tento schválen.

 

2) Čtení přípisu od městského úřadu v Unhošti, jenž týká se přijmutí ve svazek domovský města Unhoště Barb. Hanzlíkové.

Po přečtení byl přípis schválen.

 

Volné návrhy a dotazy.

I. Občan Josef Nedbal činí dotaz, zdali Anton Vlček zříz. dráhy má pronajatou obecní cestu v Jenečku.

Zodpovězeno, že Ant. Vlček nemá žádnou obecní cestu pronajatou a že cestu tu může si každý občan žíti.

 

II. Občan Josef Tvrdý podává zprávu, že na Břvech obecní studna nevyhovuje. Občan Emanuel Tůma činí návrh, by předem se komisionálně zjistilo, zdali studna tato by se nechala zříditi, aby vyhovovala, a šetření toto se přednese ku příští schůzi.

 

III. Občan Emanuel Tůma činí návrh, by v obecním domě se nechala vyčistit jedna místnost, která jest prázdná, a zařídilo se v ní, čeho pro nocležníky by vyhovovalo, tj. postel pro dva nocležníky a jedna sesle a jedna deka.

 

IV. Občan Karel Šinágl oznamuje, že z obecní cesty okolo bažantnice jest povinna obec postaviti můstek, by spojoval silnici.

Usneseno: by předem se záležitost tato se komisionelně zjistila a vyšetřeno bylo, čeho jest potřeba. Ke komisi této jsou navrženi následující členové: starosta obce Josef Melcr, Boh. Hrdlička, Ant. Kafka a Josef Tvrdý, Tůma Em. Jmenovaní funkci tu přijali.

 

S tím skončeno a podepsáno.

 

Josef Melcr, Emanuel Tůma, Šoura Václav, Tvrdý Josef, Šinágl Karel, A. Kafka, Josef Nedbal, Alž. Černá, Václav Kopernický, Boh. Hrdlička

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 16. června 1923

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003