Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 26. července 1923

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 26. července 1923 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o 8. hodině večerní za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po přečtení a prozkoumání veškerých položek byl jednohlasně zápis schválen.

 

2. Čtení zápisu o schůzi obecní rady.

 

3. Pojednání ohledně zřízení obecní studny na Břvech.

I. Návrh obecní rady ohledně upravení obecní staré studny na Břvech se jednohlasně schvaluje.

II. Občan Pavel Sláma činí návrh, aby náklad na zřízení obecní studny na Břvech byl vřazen až při sestavování rozpočtu pro rok 1924, a ponechává se ku schválení až při sestavování rozpočtu pro rok 1924. Návrh ten byl 9 hlasy schválen.

 

4. Žádost Karla Šinágla z Litovic, by obec se vzdala překupního práva na pozemek č. kat. 105/2 v Litovicích.

Návrh obecní rady se jednohlasně schvaluje.

 

5. Žádost Frant. Korbela za udělení 14denní dovolené.

Návrh obecní rady se jednohlasně schvaluje.

 

6. Čtení přípisu od okresního soudu v Unhošti, jenž žádá o závazné prohlášení ohledně zřízení 2 pozemkových knih a 2 rejstříků, ohledně rozdělení obcí Litovice a Jenečka na dvě samostatné obce Litovice – Jeneček.

Návrh obecní rady byl 6 hlasy schválen a p. starosta se přidává oněm 6 hlasy. 5 hlasů bylo proti návrhu tomuto. P. Matěj Tomek činí proti návrh, jakož i zástupce občanstva Jenečka, že osada Jeneček veškeré spojené výlohy, které zřízení 2 pozemkových knih a 2 rejstříků na osadu Jeneček připadnou, se osada Jeneček zaplatí i veškeré výlohy s tím spojené, jenž na osadu Jeneček připadnou. Pro návrh tento bylo 5 hlasů.

 

7. Čtení přípisu od okresní správní komise v Unhošti, jenž žádá, by obec naše složila obnos 1000 Kč na stavbu okresní silnice Hostivice–Sobín.

Usneseno: by obnos 1000 Kč se pokladně okresní správní komisi v Unhošti složil.

 

8. Čtení přípisu od okresní politické správy v Kladně, jenž týká se ohledně sbírky na postavení pomníku generálu Štefánikovi na Slovensku.

Usneseno: že v naší obci panuje veliká krise nezaměstnanosti, takže sbírku v naší obci není možno provésti.

 

Volné návrhy a dotazy.

I. Návrh obecní rady: by v naší obci se zřídila domácí lékárnička, která by sloužila jako první pomoc při všelijakých úrazech a pohromách, a navrhuje, by obec naše na založení této lékárničky věnovala F. D. T. J. v Litovicích z obecní pokladny obnos 100 Kč.

Usneseno: by obec naše na účel na založení domácí lékárničky věnovala z obecní pokladny obnos 100 Kč. Lékárnička tato bude v místnosti F. D. T. J. v Litovicích a lékárnička tato bude k užívání veškerému občanstvu.

 

II. Občan Pavel Sláma činí návrh, by usnesení obecního zastupitelstva bylo předloženo finanční komisi ku projednání, co se týče vydání z obecní pokladny.

Jednohlasně schváleno.

 

S tím skončeno a podepsáno.

 

Emanuel Tůma, Josef Nedbal, Tomek Matěj, Pavel Sláma, Marie Příhodová, Pachman Václ., Šoura Václav, Josef Melcr, Tvrdý Josef, Pospíšil Alois, Josef Minařík, Václav Kopernický, Boh. Hrdlička

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 26. července 1923

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003