Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 9. září 1923

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 9. září 1923 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36.

 

Starosta obce občan Josef Melcr zahájil schůzi o 9. hodině ranní za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po přečtení a prozkoumání veškerých položek byl jednohlasně zápis schválen.

 

2. Čtení zápisu o poslední schůzi finanční komise.

Po přečtení a prozkoumání veškerých položek byl zápis 8 hlasy schválen.

 

3. Pojednání ohledně zakoupení hadic ku hasičské stříkačce.

Usneseno: by obec zakoupila pro sbor dobr. hasičů dva díly hadic v délce 40 metrů.

 

4. Volba členů komise ku sepsání obecního inventáře.

Do komise této jest ustanovena ku sepsání obec. inventáře obecní rada.

 

5. Pojednání ohledně vybírání nápojové dávky.

Občan Pavel Sláma činí návrh, aby se pivní a nápojová dávka vybírala tak, jako se vybírala dle předešlého povolení. Návrh ten byl 8 hlasy schválen a 2 hlasy byly proti návrhu tomuto.

 

6. Žádost Františka Korbela o započítání sedmé trenálky.

Žádost Františka Korbela s ponechává ku příští schůzi. Jednohlasně schváleno.

 

7. Čtení došlých dopisů.

I. Čtení přípisu od okresní správní komise v Unhošti, jenž žádá, by v obci naší byla provedena sbírka ve prospěch postavení pomníku J. A. Komenského v Amstrdamě.

Občan Emanuel Tůma činí návrh, by sbírka ta se v našich obcích provedla a ku sbírce této by se ustavila v každé obci dvě děvčata, která by sbírku tu vykonala. Jednohlasně schváleno.

 

II. Čtení žádosti Kateřiny Bělíkové z Unhoště ohledně chudinské podpory.

Občan Emanuel Tůma podává návrh, aby se ohledně žádosti žadatelky zaslal ředitelství státních statků v Praze. Jednohlasně schváleno. Dále usneseno, by se žadatelce vyplatil obnos 50 Kč jako milodar.

 

Volné návrhy a dotazy.

I. Starosta obce oznamuje, že v obecním domku v bytě u p. Zelenky jsou shnilá okna a že jest potřeba dáti opraviti a dle potřeby udělati nové.

Usneseno, by okna ta se nechala zříditi, a to co nejdříve.

 

II. Občan Emanuel Tůma činí dotaz, zda-li se má ponechati ku další potřebě stará pamětní kniha a neb zda-li se má zakoupit kniha nová, a předčítá poznámky, které se mají vepsati do pamětní knihy.

Usneseno: by byla upotřebena ku zápisu stará pamětní kniha. Dále byly veškeré poznámky ku zápisu do pamětní knihy schváleny.

 

Pachman Václav, Emanuel Tůma, Josef Nedbal, Josef Melcr, Pavel Sláma, A. Kafka, Pospíšil Alois, Tomek Mat., Karel Šinágl

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 9. září 1923

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003