Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 13. října 1923

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

o schůzi obecního zastupitelstva spojených obcí Litovice, Břve a Jeneček konané dne 13. října 1923 v místnosti obecního výboru v Litovicích čp. 36.

 

Starosta obce občan Karel Chalupa zahájil schůzi o 7. hodině večerní za přítomnosti podepsaných.

 

Pořad jednání:

 

1. Čtení zápisu z poslední výborové schůze.

Po přečtení a probrání veškerých položek byl jednohlasně zápis schválen.

 

2. Volba členů do finanční komise.

Do finanční komise byl činěn návrh obč. Moršteina, by bylo zvoleno 7 členů, a sice následující: za komunistickou stranu Pachman Jarosl., Kosina Josef, Řečinský Karel. Za všeobčanský klub Arnold Josef, Tomek Matěj a Zikl Václav. Za sociálně demokrat. stranu Sláma Pavel. Jednohlasně schváleno.

 

3. Volba členů dohledací komise.

Jsou navrženy následující členové: Za stranu komunistickou Hytych Václav, Hošek Vojtěch, Fiala Matěj. Za všeobčanský klub Burgr Jaroslav, Náprstek Josef, Dusík Štěpán. Za stranu sociálně demokratickou Pospíšil Alois. Jednohlasně schváleno.

 

4. Porotčí komise.

Jsou navrženi následující členové: Zpěváček Stan., Šinágl Karel, Příhoda Anton. a Tvrdý Josef. Navržení jsou jednohlasně schváleni.

 

5. Volba členů do stavební komise.

Navrženi jsou následující členové: Melcr Josef, Hrdlička Boh., Majer Václ., Fiala Matěj, Nikles Anton, Příhoda Anton. Navržení se jednohlasně schvalují.

 

6. Volba pokladníka.

Za pokladníka jest navržen občan Josef Řehoř. Jednohlasně schváleno. Navržený volbu tu přijímá.

 

7. Čtení přípisu od okresní správní komise v Unhošti čj. 1680, jenž týká se policie požární.

P. Jaroslav Burgr činí návrh: aby byl ustanoven jeden noční hlídač stálý, který musí každodenně se hlásiti v každé osadě u osob, které budou stráž požární ten den vykonávati. Jednohlasně schváleno.

 

8. Čtení přípisu od okresní pol. správy v Kladně čj. 59611/4, jenž týká se ohledně udělení koncese hostinské a výčepnické pro dům č. p. 20 na Břvech, jehož majitelem jest Ant. Nikles.

Občan Josef Řehoř činí návrh, by koncese hostinská a výčepní se žadateli udělila, a obecní zastupitelstvo probravše veškeré body v přípise uvedené vyjádřilo se následovně:

1. Potřeba obyvatelstva toho vyžaduje, neb jest to místo výletní. Místo to jest vzdáleno od hostince 300 metrů.

2. Poloha domu jest vhodná pro hostinec.

3. Místnosti ku provozování místnosti hostinské jsou způsobilé.

4. Policejní dozor bude se snadno vésti.

5. Nijakých závad ze stanoviska bezpečnostní, mravnostní, zdravotní, požární a dopravní není.

6. Žadatel jest osobou zachovalou, spolehlivou a proti členům rodiny, kteří žijí ve společnou domácnosti, není též žádných závad.

Což jednohlasně se schvaluje.

 

Volné návrhy a dotazy.

I. Starosta obce činí dotaz: ohledně dohotovení úpravy cesty od p. Melcra až k domku p. Hrdličky.

Usneseno: by cesta tato se nechala na obecní náklad zhotoviti, a p. Jaroslav Burgr činí návrh, že obci věnuje kámen na obecní cestu ze svého pozemku, který si obec musí na svůj náklad vydobýti.

 

II. P. Jaroslav Burgr činí návrh, že po cestě k Hájku jezdí panské povozy z Hájku a z Újezda a cesta ta nachází se ve špatném, a protož žádá, by jmenované hospodářské správy byly přípisem vyzvány, že pokud jim možno, by odbočily na okresní silnici, jinak že cestu tuto musí na svoje útraty dáti do řádného stavu.

Jednohlasně schváleno.

 

S tím skončeno a podepsáno.

 

Chalupa Karel, Ant. Horník, Josef Řehoř, Boh. Hrdlička, Zikl, Burgr, Pospíšil Alois, Matěj Fiala, Řečinský Emanuel, Najman František, Morštejn Josef, Tvrdý Josef, Řečinský Karel, Příhoda Antonín, Josef Melcr, Emanuel Tůma

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Litovice 13. října 1923

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003