Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Karel Bratrych

 

 

Karel Bratrych

* 1. 10. 1902 – † 9. 5. 1980

Divadelní ochotník, hudebník

 

 

Karel Bratrych se narodil 1. října 1902 ve Vídni. Do Hostivice přišel v roce 1925 jako rotmistr a bydlel v domě čp. 205 u Josefa Horáka, s jehož dcerou Annou se oženil.

Zapojil se do činnosti Sokola. Po druhé světové válce hrál ochotnické divadlo se Sokolem i s J. K. Tylem a více se angažoval v pěveckém spolku Bendl, v roce 1951 začleněném do Osvětové besedy Hostivice.

Zemřel 9. května 1980.

 

Působení ve veřejných institucích

 

Rada Osvětové besedy Hostivice

Organizační referent pěveckého kroužku (1951)

 

Působení ve spolcích

 

    

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice

Tělocvičná jednota Sokol Hostivice-Litovice

Náhradník výboru (1936–1937), vzdělavatel (1946) a člen výboru (1947)

 

Pěvecký spolek Bendl Hostivice-Litovice

Člen (od 1932) a předseda (1949–1950)

 

Ochotnické divadlo

 

27. února 1937 a 28. února 1937 – Netopýr – nácvik sborů

Asi 1941 – Princezna Pampeliška – režie (?)

5. srpna 1945 – Ženitba – role: Starikov, kupec

14. října 1945 – Jedenácté přikázání – role: Jičínský, major

5. května 1946 – Ruští lidé – role: Charitonov, lékař

27. a 31. října 1948 – Fidlovačka – role: slepý Mareš, starý hudebník

1. a 8. října 1949 – Hrátky s čertem – role: Belzebub, kníže pekel

22. dubna 1950 – Slovanské nebe – role: Veles, bůh stád a rostlinstva

 

Rodina

 

Manželka

Svatba: nehledána

Anna Horáková (* 21. 9. 1907 Hostivice – †),
dcera Josefa Horáka (* 17. 2. 1857 Červený Újezd – †), dělníka v Hostivici čp. 205,
a Boženy rozené Kábíčkové (* 21. 9. 1887 Libčice – †)

 

Převzatý životopis

 

Hostivický měsíčník, říjen 1982

O pěveckém sboru Bendl a Karlu Bratrychovi

O pestrém a aktivním kulturním vyžití v Hostivici v minulých létech jsme se již mnoho dozvěděli. Žijí mezi námi však i občané, kteří věnovali mnoho osobního volna i námahy pěstování ušlechtilé zábavy nejen pro sebe, ale i pro širokou občanskou veřejnost. Jména mnohých jsou dosud spjata s hudební činností, s divadlem nebo se sportem. Dovolte mi připomenout jméno Karla Bratrycha, našeho spoluobčana, od jehož smrti letos uplynuly 2 roky. Působil v Hostivici více než 50 let, svůj volný čas věnoval především zpěvu, zvláště pak zpěvu sborovému. Své hlasové nadání a své znalosti a zkušenosti v hudbě a zpěvu plně rozvinul především v pěveckém sboru Bendl, jehož byl zakládajícím členem. Avšak již krátce po jeho založení se věnoval dirigování. Ze začátku řídil ženský sbor, později i mužský a smíšený sbor. Od 50. let pak už v Hostivici nebylo větší kulturní akce bez Bendla a nebyl Bendl bez Bratrycha. Nešlo jen o pravidelnou týdenní činnost. Šlo o organizaci a řízení sboru, který sdružoval 40 a více nadšenců. Bylo třeba upravovat a obstarávat notový materiál a připravovat a aktivně se účastnit akcí sboru nejen v Hostivici, ale i v Praze, v kraji i v pohraničních oblastech. Kolik odhodlání, námahy a úsilí to znamenalo, vědí jen ti, kdo s ním spolupracovali. Byl vždy ohleduplný a naplněn lidskou účastí. Jeho aktivní podíl na zpěvu nepřerušila ani postupující zraková choroba. Byl vždy tam, kde zpěv a hudba přispívaly ke zkrášlení a ušlechtilosti zábavy. U pěveckých nadšenců byl vážen a oblíben a jeho jméno přitahovalo i zpěváky z okolí. Kolektiv nadšenců, který po léta tmelil, usměrňoval a obětavě vedl, dosáhl řady ocenění a uznání veřejných orgánů v místě, okrese i kraji. Pravidelné pondělní zkoušky byly po léta dostaveníčkem nejen nadšenců, ale i soustředěných posluchačů. Po léta vytvářela setkání s ním toužebně očekávané oasy klidu a pohody pro mnohé z nás. V květnu 1980 jsme se s Karlem Bratrychem rozloučili. Je to vzpomínka o to bolestnější, že jakoby tím odešla i nejplodnější léta činnosti pěveckého sboru Bendl. 50. výročí vzniku sboru, jež si letos připomínáme, oslavujeme bez Karla Bratrycha, ale přece jen s jiskřičkou naděje, že se snad podaří vzkřísit k životu sborový zpěv v našem městě.

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> Karel Bratrych

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003