Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Pěkný

 

 

František Pěkný

* 9. 4. 1891 – † 30. 3. 1949

Učitel hostivické měšťanské školy v letech 1939 až 1946, zatímní ředitel této školy v letech 1941 až 1945

 

 

František Pěkný se narodil 9. dubna 1891 v Drachkově v sedlčanském okrese. Obecnou školu navštěvoval v letech 1897–1902 v rodišti, měšťanskou do roku 1905 ve Voticích. V letech 1909–1911 absolvoval státní průmyslovou školu v Praze, oddělení strojnické. Roku 1912 byl odveden a strávil pak nepřetržitě sedm let na vojně, za 1. světové války na bojištích. V roce 1919 účastnil se kurzu pro učitele rusínských národních škol v Užhorodě na Podkarpatské Rusi. V červenci 1920 složil zkoušku učitelské dospělosti v Užhorodě a byl od 1. září toho roku ustanoven zatímním učitelem na rusínské obecné škole ve Velkém Berezném. V roce 1923 vykonal zkoušku učitelské způsobilosti pro národní školy v Užhorodě a pro měšťanské školy z III. odboru roku 1924 také v Užhorodě. 1. února 1924 byl ustanoven zatímním odborným učitelem na měšťanské škole ve Velkém Berezném, 1. září 1928 byl přemístěn na rusínskou státní měšťanskou školu v Mukačevě a 1. září 1937 nastoupil definitivní místo při čsl. měšťanské škole tamtéž. 4. listopadu 1938 opustil Podkarpatskou Rus a k 1. září 1939 byl ustanoven zatímním odborným učitelem na hostivické měšťanské škole. Od školního roku 1941/1942 byl jmenován zatímním ředitelem a v této funkci setrval do konce 2. světové války. Vedení školy předal od školního roku 1945/1946 dřívějšímu řediteli Josefu Mansfeldovi, za války nuceně penzionovanému. K 30. červnu 1946 byl „přeložen na trvalý odpočinek“ a při odchodu z činné služby mu okresní školní výbor vyslovil dík za svědomitou práci ve škole.

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

Přehled pramenů

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Pěkný

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003