Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ OSOBNOSTI

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Pěkný

 

 

František Pěkný

* 9. 4. 1891 – † 30. 3. 1949

Učitel hostivické měšťanské školy v letech 1939 až 1946, zatímní ředitel této školy v letech 1941 až 1945

 

 

František Pěkný se narodil 9. dubna 1891 v Drachkově čp. 27 v sedlčanském okrese (nyní část Bystřice, okres Benešov) rolníkovi Václavu Pěknému a Anně rozené Brabencové. Obecnou školu navštěvoval v letech 1897–1902 v rodišti, měšťanskou do roku 1905 ve Voticích. V letech 1909–1911 absolvoval státní průmyslovou školu v Praze, oddělení strojnické. Roku 1912 byl odveden a strávil pak nepřetržitě sedm let na vojně, za 1. světové války na bojištích. V roce 1919 účastnil se kurzu pro učitele rusínských národních škol v Užhorodě na Podkarpatské Rusi. V červenci 1920 složil zkoušku učitelské dospělosti v Užhorodě a byl od 1. září toho roku ustanoven zatímním učitelem na rusínské obecné škole ve Velkém Berezném. V roce 1923 vykonal zkoušku učitelské způsobilosti pro národní školy v Užhorodě a pro měšťanské školy z III. odboru roku 1924 také v Užhorodě. 1. února 1924 byl ustanoven zatímním odborným učitelem na měšťanské škole ve Velkém Berezném, 1. září 1928 byl přemístěn na rusínskou státní měšťanskou školu v Mukačevě a 1. září 1937 nastoupil definitivní místo při čsl. měšťanské škole tamtéž.

4. listopadu 1938 opustil Podkarpatskou Rus a k 1. září 1939 byl ustanoven zatímním odborným učitelem na hostivické měšťanské škole. Od školního roku 1941/1942 byl jmenován zatímním ředitelem a v této funkci setrval do konce 2. světové války. Vedení školy předal od školního roku 1945/1946 dřívějšímu řediteli Josefu Mansfeldovi, za války nuceně penzionovanému. Po válce se k vyučování mohla vrátit i jeho nuceně penzionovaná manželka Marie Pěkná. K 30. červnu 1946 byl „přeložen na trvalý odpočinek“ a při odchodu z činné služby mu okresní školní výbor vyslovil dík za svědomitou práci ve škole.

Zemřel 30. března 1949 a pohřben byl na litovicko-jenečském hřbitově.

 

Působení ve veřejných institucích

 

      

Měšťanská škola Hostivice

Učitel (1939–1946)

Zatímní ředitel (1941–1945)

 

Působení ve spolcích

 

Místní odbočka Svazu národní revoluce Hostivice-Litovice

Člen

 

Rodina

 

Manželka

Otec: Václav Pěkný, rolník v Drachkově čp. 27,
syn Vojtěcha Pěkného, rolníka ve Vězničce, a Anny rozené Vosátkové z Hlivína čp. 1

Matka: Anna rozená Brabencová,
dcera Františka Brabence, rolníka ve Vojslavicích čp. 5, a Magdaleny rozené Červové z Pičína čp. 3

 

Manželka

Svatba: 28. února 1924 Most, kostel sv. Václava

Marie Černá (* 5. 2. 1890 Hnojnice – † 1. 11. 1963), učitelka v Hostivici,

dcera Františka Černého, průvodčího vlaků v Mostě,

a Marie rozené Zenkrové

 

Převzatý nekrolog

 

Hlas revoluce, 27. dubna 1949, str. 9

Za bratrem Frant. Pěkným ze Středokluk.

Jednota SBS v Hostivicích oznamuje, že 31. března zemřel po delší nemoci bratr František Pěkný, ředitel střední školy v. v., člen býv. složky SNR ve věku 58 let. Pohřeb žehem konal se dne 5. dubna v krematoriu ve Strašnicích za přítomnosti četných členů jednoty SBS z Hostivic a mnoha občanů z téže obce. Za jednotu SBS rozloučil se se zemřelým br. místopředseda vrch. stržm. SNB V. Lefler. Zesnulému zachováme ve svých srdcích vděčnou paměť.

 

Odkazy

 

Stránka o školství se slovníkem hostivických učitelů

 

Prameny

Přehled pramenů

SOA Litoměřice, Sbírka matrik, matrika inv. č. 10045, sign. 119/22, matrika oddaných Most 1915–1925 (svatba)

Náhrobek na litovicko-jenečském hřbitově

 

 

Úvod -> Hostivické osobnosti -> František Pěkný

 

Popis: Popis: Popis: Popis: image003