Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Hostivít -> Akce 1889 až 1918 -> 1909: Dvacet let spolku

 

 

Čtenářsko-podporující spolek Hostivít pro Hostivici a okolí

 

Akce pro veřejnost v letech 1889 až 1918

 

20 let trvání spolku

9. května 1909

 

Spolek odbýval mimořádnou valnou hromadu na oslavu 20-letého trvání, která byla spojena s přednáškou „Vznik spolků a jich vývin“ a večer taneční zábava u koruny, s které byl čistý výtěžek 84 korun 30 hal.

 

Účast spolků a deputací:

Zábavní a vzdělávací kroužek Bujarost v Praze

Spolek vojenských vysloužilců ve V. Jenči

Podp. spolek Havlíček v Hostouni

Podp. spolek Domobranců v Hostivici

Sbor dobrovolných hasičů v Hostivici

 

Přednášku přednesl p. Vyskočil

 

Prameny

Pamětní kniha spolku Hostivít

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Hostivít -> Akce 1889 až 1918 -> 1909: Dvacet let spolku

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003