Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Hostivít -> Akce 1889 až 1918

 

Starší akce – Pozdější akce

 

 

Čtenářsko-podporující spolek Hostivít pro Hostivici a okolí

 

Akce pro veřejnost v letech 1889 až 1918

 

Rok 1889

 

16. srpna 1889

Svěcení praporu podpůrného spolku
Cyril a Methoděj v Nebušicích

Deputace do Nebušic

24. listopadu 1889

Cecilská zábava

Hostivice, hostinec V. Bubníka

 

Rok 1890

 

Únor 1890

Taneční zábava

Litovice

16. února 1890

Přednáška hospodářského ředitele Josefa Dumka „O kopaninách a lukařství“

Hostivice, hostinec V. Bubníka

13. dubna 1890

Výročí založení – hudba, pochod do kostela, taneční zábava

Hostivice, hostinec V. Bubníka (?)

22. listopadu 1890

Cecilská zábava

Hostivice, hostinec V. Bubníka (?)

31. prosince 1890 (?)

Silvestrovská zábava

Hostivice, hostinec V. Bubníka (?)

 

Rok 1891

 

30. března 1891

Divadlo Tatínkovy juchty

Hostivice, hostinec A. Kapalína

Duben 1891

Vzkříšení Páně

Korporativně s hudbou

Červen 1891

Boží Tělo

Korporativně s hudbou

Duben 1891

Výroční den založení oslaven způsobem obvyklým

 

9. srpna 1891

Svěcení praporu spolku Svornost v Dušníkách

Korporativně s hudbou do Dušník

20. září 1891

Svěcení stříkačky hostivického sboru dobrovolných hasičů

Korporativně

28. září 1891

Svěcení praporu vojenských vysloužilců v Dušníkách

Deputace do Dušník

 

Rok 1892

 

6. ledna 1892

Zábava

Hostivice, hostinec V. Bubníka

?

Zábava pro členy

Chýně

?

Zábava pro členy

Jeneč

17. dubna 1892

Přednáška doc. Vyšína o národopisné výstavě

Hostivice, hostinec V. Bubníka

31. prosince 1892 (?)

Silvestrovská zábava

Jeneč (?)

 

Rok 1893

 

Duben 1893

Vzkříšení Páně

Korporativně s hudbou

22. května 1893

Svěcení praporu Jednoty Veleslavín

Korporativně s hudbou do Břevnova (?)

Červen 1893

Boží Tělo

Korporativně s hudbou

16. července 1893

Svěcení praporu

Hostivice

?

Národní posvícení spolku Kolár na Smíchově

Deputace na Smíchov

17. září 1893

Obžinková (dožínková) zábava

Hostivice

19. listopadu 1893

Cecilská zábava

Hostivice

 

Rok 1894

 

4. února 1894

Zábava

Hostivice, hostinec V. Bubníka

Duben 1894

Vzkříšení Páně

Korporativně s hudbou

Červen 1894

Boží Tělo

Korporativně s hudbou

14. května 1894

Divadlo Sedlák křivopřísežník

Hostivice

15. červ. 1894

Divadlo Sedlák milostpán

Hostivice

7. října 1894

Divadlo Modlitba na hřbitově

Hostivice

9. prosince 1894

Divadlo Enšpígl

Hostivice

 

Rok 1895

 

6. ledna 1895

Zábava pro členy

Chýně

2. února 1895

Zábava

Hostivice, hostinec V. Bubníka

?

Zábava pro členy

Chýně

?

Zábava pro členy

Jeneč

10. března 1895

Divadlo Strakonický dudák

Hostivice

Duben 1895

Vzkříšení Páně

Korporativně s hudbou

Červen 1895

Boží Tělo

Korporativně s hudbou

23. června 1895

Divadlo Nevěsta z obžinek

Hostivice

21. července 1895

Župní hasičský sjezd v Hostivici

Korporativně s hudbou

12. srpna 1895

Svěcení praporu spolku Podpora
v Mnichově Hradišti

Deputace 5 členů s praporem
do Mnichova Hradiště

18. srpna 1895

Svěcení praporu vojenských vysloužilců v Radlicích

Deputace 7 členů s praporem
do Radlic

28. září 1895

Národopisná výstava českoslovanská v Praze

Korporativně s praporem a hudbou s děvčaty v národních krojích

26. prosince 1895

Divadlo V šumavském zátiší

Hostivice

 

Rok 1896

 

6. dubna 1896

Divadlo Strakonický dudák

Hostivice

26. června 1896

Svěcení praporu spolku Svornost ve Stodůlkách

Korporativně s praporem a hudbou do Stodůlek

5. července 1896

Divadlo Tři sta třicet tři – hrál spolek Bujarost v Praze

Hostivice

21. srpna 1896

Veřejné cvičení Tělocvičné jednoty Sokol v Hostivici

Deputace

22. listopadu 1896

Divadlo Otče náš a zábava

Hostivice

26. prosince 1896

Divadlo Staří blázni

Hostivice

 

Rok 1897

 

14. února 1897

Zábava

Hostivice, hostinec V. Bubníka

19. dubna 1897

Divadlo Lumpáci vagabundus

Hostivice

?

Svěcení praporu dobrovolných hasičů v Liboci

Deputace 3 členů do Liboce

27. června 1897

Svěcení praporu prvních domobranců v Čechách se sídlem v Košířích

Deputace 12 členů do Košíř

11. července 1897

Národní slavnost pořádaná Národní jednotou severočeskou

Korporativně s praporem

21. listopadu 1897

Cecilská zábava

Hostivice

26. prosince 1897

Divadlo Nájemník Kmínek z Kohoutova

Hostivice

 

Rok 1898

 

20. února 1898

Zábava

Hostivice

17. dubna 1898

Divadlo (bez určení hry) a zábava

Hostivice

Duben 1898

Vzkříšení Páně

Korporativně s praporem bez hudby

12. června 1898

Svěcení praporu vojenských vysloužilců, země- a domobranců v Nebušicích

Deputace 13 členů do Nebušic

Červen 1898

Boží Tělo

Korporativně s praporem bez hudby

31. července 1898

Svěcení praporu vojenských vysloužilců v Hostouni

Korporativně s praporem a hudbou do Hostouně

26. prosince 1898

Divadlo Krakonoš (?)

Hostivice

 

Rok 1899

 

8. dubna 1899

Zábava ve prospěch vdov a sirotků po zemřelých členech

Hostivice, hostinec V. Bubníka

9. dubna 1899

Divadlo Měšťan a šlechtic a taneční zábava

Hostivice

23. dubna 1899

Památka 10 let trvání spolku

Mše a taneční zábava

Hostivice, kostel sv. Jakuba

Hostivice, hostinec V. Bubníka

Duben 1899

Vzkříšení Páně

Korporativně s praporem a hudbou

Červen 1899

Boží Tělo

Korporativně s praporem a hudbou

?

Svěcení praporu spolku Domobranců v Ořechu a okolí

Deputace 10 členů do Ořechu

?

Svěcení praporu spolku Bratrstvo v Mořině

Deputace 10 členů do Mořiny

10. září 1899

Obžinková (dožínková) zábava

Hostivice

?

Zábava ve prospěch sirotků po zemřelých členech

Břve, hostinec F. Ptáčka

 

Rok 1900

 

25. února 1900

Taneční zábava

Hostivice

Duben 1900

Vzkříšení Páně

Korporativně s hudbou a praporem

Červen 1900

Boží Tělo

Korporativně s hudbou a praporem

8. července 1900

Svěcení praporu vojenských vysloužilců v Jenči

Korporativně s hudbou a praporem do Jenče

Od 8. září 1900
do 30. září 1900

Cvičení řadových tanců pro členy i nečleny

Hostivice

18. listopadu 1900

Cecilská zábava

Hostivice, hostinec F. Rychtaříka U české koruny (?)

 

Rok 1901

 

17. února 1901

Zábava

Hostivice

?

Divadlo Pan Vdoleček

Hostivice, hostinec V. Bubníka

Jeneč, hostinec J. Vorla

?

Taneční zábava

Hostouň

Duben 1901

Vzkříšení Páně

Korporativně s hudbou a praporem

Červen 1901

Boží Tělo

Korporativně s hudbou a praporem

?

Obžinková (dožínková) zábava

Zličín

24. listopadu 1901

Cecilská zábava

Hostivice

 

Rok 1902

5 tanečních zábav

Duben 1902

Vzkříšení Páně

Korporativně s hudbou a praporem

Červen 1902

Boží Tělo

Korporativně s hudbou a praporem

20. července 1902

Krajinská výstava v Kladně

Korporativně s hudbou a praporem do Kladna

 

Rok 1903

4 taneční zábavy

29. března 1903

Přednáška Lukáše Gabriella z Prahy „Účel vzdělávacích spolků – vzdělanost a vědění“

Hostivice

11. dubna 1903

Vzkříšení Páně

V malém počtu s praporem bez hudby

11. června 1903

Boží Tělo

Korporativně s hudbou a praporem

28. června 1903

Svěcení praporu vojenských vysloužilců, záložníků a domobranců ve Stodůlkách

Korporativně do Stodůlek

28. září 1903

Svěcení kaple ve Velké Jenči

Korporativně bez hudby

6. prosince 1903

Přednáška dr. Antonína Zemana z Hostouně o tuberkulóze

Hostivice

 

Rok 1904

3 taneční zábavy

4 divadelní představení

2. dubna 1904

Vzkříšení Páně

S praporem bez hudby

24. dubna 1904

15 let trvání spolku

Hostivice

2. června 1904

Boží Tělo

S hudbou a praporem

3. července 1904

10 let trvání vojenských vysloužilců v Jenči

S praporem bez hudby

31. července 1904

50. jubileum vysvěcení na kněžství d. p. Josefa Sirůčka, faráře v Hostivici

S hudbou a praporem

 

Rok 1905

2 taneční zábavy ve prospěch sirotků po zemřelých členech

Červenec 1905

Památka upálení mistra Jana Husa

Korporativně

 

Rok 1906

 

18. února 1906

Taneční zábava ve prospěch sirotků po zemřelých členech

Hostivice

16. září 1906

Svěcení obecné školy v Hostivici

S hudbou a praporem

 

Rok 1907

Žádné akce neuvedeny (pouze účast na pohřbech)

 

Rok 1908

 

28. června 1908

35 let trvání spolku Ruch v Košířích

Deputace 10 členů s praporem do Košíř

 

Rok 1909

 

9. května 1909

20 let trvání spolku

Mimořádná valná hromada, přednáška a taneční zábava

Hostivice, hostinec U koruny

 

Rok 1910

2 taneční zábavy ve prospěch sirotků po zemřelých členech

10. července 1910

Společný výlet místních korporací do Litovic

Korporativně

 

Rok 1911

1 taneční zábava ve prospěch sirotků po zemřelých členech

 

Rok 1912

 

14. února 1912

Zábava ve prospěch sirotků po zemřelých členech

Hostivice

 

Rok 1913

 

?

10 let spolku Havlíček v Hostouni

S hudbou a praporem do Hostouně

 

Rok 1914

 

7. června 1914

25 let trvání spolku

Hostivice

16. června 1914

30 let spolku Bratrstvo Svornost v Dušníkách

Do Dušník

12. července

20 let podporujícího spolku Jednota v Jenči

Do Jenče

 

Rok 1915

Žádné akce neuvedeny (pouze účast na pohřbech)

 

Rok 1916

Žádné akce neuvedeny (pouze účast na pohřbech)

 

Rok 1917

2 zábavy ve prospěch sirotků po zemřelých členech

Červen 1917

Boží tělo

Korporativně

 

Rok 1918

5 zábav

1 neurčené divadelní představení

2 církevní slavnosti

?

Svěcení pomníku padlých v Hostouni

Do Hostouně

?

25 let spolku Bujarost v Praze

Účast 1 delegáta

16. června 1918

Divadlo Prababiččin kalendář

(společně s křesťansko-sociálním spolkem)

Hostivice, hostinec u Šroubků

 

 

 

Starší akce – Pozdější akce

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Hostivít -> Akce 1889 až 1918

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003