Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Hostivít -> Akce 1889 až 1918 -> 1893: Svěcení praporu

 

 

Čtenářsko-podporující spolek Hostivít pro Hostivici a okolí

 

Akce pro veřejnost v letech 1889 až 1918

 

Svěcení praporu

16. července 1893

 

Prapor má na jedné straně zemský znak a na druhé obraz sv. Jakuba

 

Protektor spolku: Antonín Vlček, rolník ze Sobína

 

Matka praporu: Magdalena Chlupatá

Kmotry praporu: Anna Bartošová a Anna Rokosová

 

Praporečníci: Karel Feller a Josef Vaňha

 

Účast spolků a deputací:

Spolek Podpora v Mnichově Hradišti – deputace 5 členů

Spolek Oul v Kladně – deputace 15 členů

Spolek Vlastimil v Kročehlavech – deputace 14 členů

Řemeslnická Beseda v Unhošti – deputace 15 členů

Spolek vzájemně se podporujících dělníků pekařských, mlynářských a cukrářských v Kladně – deputace 6 členů

Spolek Bratrstvo v Kladně – deputace 7 členů

Spolek Komenský v Kročehlavech – deputace 4 členů

Spolek Lidumil v Kladně – deputace 12 členů

Sbor dobrovolných hasičů ve Velkém Přítočně – deputace 3 členů

Spolek Mírumil v Kladně – deputace 5 členů

Místní odbor Jednoty pošumavské pro Řepy – deputace 4 členů

Spolek vojenských vysloužilců v Hlubočepích – deputace 4 členů

Podporující spolek v Ořechu a okolí – 70 členů s praporem a hudbou

Čtenářský spolek v Košířích – deputace 6 členů

Vzájemně se podporující ochotnická jednota v Ruzyni – 63 členů s praporem a hudbou

Vzájemně se podporující Bratrstvo v Řepích – 22 členů s praporem s hudbou

Sbor dobrovolných hasičů v Řepích – deputace 7 členů

Zpěvácký spolek Čech v Hostouni – deputace 12 členů

Spolek vojenských vysloužilců hraběte Maxe Thuna z Holštejnu – deputace 13 členů

Spolek vojenských vysloužilců pro Unhošť a okolí – 28 členů s praporem a hudbou

Tělocvičná jednota Sokol v Hostouni – 15 členů

Tělocvičná jednota Sokol v Hostivici – 12 členů

Spolek vojenských vysloužilců v Hostouni – 22 členů

Spolek svobodných střelců ve Velkém Břevnově – 20 členů

Vzájemně se podporující ochotnická jednota Veleslavín v Břevnově – 20 členů s praporem

Sbor dobrovolných hasičů v Červeném Újezdě – 14 členů

Spolek řemesl. živnost. v Břevnově – 3 členové

Spolek českých vysloužilců, záložníků a domobranců ve Stodůlkách – 20 členů s hudbou

(stejný zápis dvakrát, ale s různými podpisy předsedy)

Spolek českých vysloužilců, záložníků a domobranců v Břevnově – 43 členů s hudbou

Vzájemně se vzdělávací spolek Vlastimil v Liboci – 60 členů s hudbou

Sbor dobrovolných hasičů v Liboci – 3 členové

Čtenářská beseda v Hostouni – 5 členů

Spolek tkalcovský na Smíchově – 9 členů

Spolek prvních domobranců v Čechách v Košířích – 43 členů

Spolek vojenských vysloužilců ve Vokovicích – 9 členů

Sbor dobrovolných hasičů v Hostivici – 12 členů

Spolek vojenských vysloužilců v Dušníkách – 52 členů s praporem a hudbou

Spolek bratrstva Svornost v Dušníkách a okolí – 60 členů s hudbou

Spolek Svornost ve Velké Mořině – 3 členové

Spolek domobranců v Chýnici a okolí – 16 členů

První vzájemně se podporující a vzdělávací spolek v Radlicích se sídlem na Smíchově – 30 členů s hudbou

Čtenářský spolek s odborem podporujícím v Radlicích – 48 členů s hudbou

Spolek vojenských vysloužilců z Radlic a Smíchova – 18 členů s hudbou

Vzdělávací a podporující spolek Ruch v Košířích – deputace

Vzájemně se podporující spolek Ruch v Buštěhradě – deputace 4 členů

Spolek vzájemně se podporujících dělníků v Hostivici

Sbor dobrovolných hasičů v Buštěhradě – deputace 3 členů

 

Dokumenty

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image005Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image007

Pamětní medaile ke svěcení praporu Hostivíta v červenci 1893

 

Fotografie praporu, který je nyní uložen v Muzeu hl. m. Prahy, jsou uvedeny na základní stránce spolku

 

Prameny

Pamětní kniha spolku Hostivít

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Hostivít -> Akce 1889 až 1918 -> 1893: Svěcení praporu

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003