Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Hostivít -> Akce 1889 až 1918 -> 1914: Dvacet pět let spolku

 

 

Čtenářsko-podporující spolek Hostivít pro Hostivici a okolí

 

Akce pro veřejnost v letech 1889 až 1918

 

25 let trvání spolku

7. června 1914

 

Spolek odbýval v roce 1914 mimořádnou valnou hromadu na oslavu 25ti letého trvání. Při slavnosti této čistý výtěžek byl 120 kor. 21 haléř.

 

Účast spolků a deputací:

Spolek Bratrstvo Svornost v Dušníkách

Vzdělávací a podporující spolek Ruch v Košířích

Pěvecký spolek Bendl v Košířích

Podpůrný spolek domobranců v Hostivici

Vzájemně se podporující spolek pro Zličín a okolí

Dělnická tělocvičná jednota v Hostivici

Podpůrný spolek Čech v Hostouni

Vzájemně se podporující Jednota v Jenči

Dobrovolný sbor hasičů v Litovicích

Podporující spolek Havlíček v Hostouni

Dělnická tělocvičná jednota v Jenči

Podpůrný a vzdělávací spolek Cyril a Metoděj v Nebušicích

Podpůrná jednota Čech v Nebušicích

 

Fotografie

 

Slavnostní shromáždění členů Čtenářsko-podporujícího spolku Hostivít před hostincem U českého lva. Snímek pořídil pravděpodobně Jaroslav Svoboda z Prahy VII. při oslavách 25-letého trvání spolku 7. června 1914. V té době Hostivíta vedli předseda Tomáš Hájek, místopředseda Vojtěch Lundák, jednatel Pavel Arnold a pokladník Karel Soukup a spolek měl sídlo v hostinci pana Řípy

 

Prameny

Pamětní kniha spolku Hostivít

Zápisy ze schůzí výboru a valných hromad spolku Hostivít 1902–1916

Sbírka autora

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Hostivít -> Akce 1889 až 1918 -> 1914: Dvacet pět let spolku

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003