Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> SK Hostivice -> Vedení spolku

 

 

 

Sportovní klub Hostivice

 

Vedení spolku a počet členů v jednotlivých letech

 

Roky 1930 až 1932

Vedení spolku není uvedeno ve spolkovém katastru, bude doplněno z výroční publikace

 

Rok 1933

Předseda: František Šváb, zámečník, Hostivice

Místopředseda: Josef Novotný, zámečník, Litovice

Jednatel: Josef Bláha, zámečník, Hostivice

 

Rok 1934

Předseda: Leo Bereiter, úředník státních drah, Hostivice

I. místopředseda: Jan Nováček, četnický strážmistr v. v., Hostivice

II. místopředseda: Josef Novotný, zámečník, Sobín

Jednatel: Josef Bláha, zámečník, Hostivice

 

Rok 1935

Předseda: Leo Bereiter, úředník ČSD, Hostivice

I. místopředseda: Josef Chramosta, zřízenec ČSD, Hostivice

II. místopředseda: Štěpán Kácl, zřízenec, Hostivice

Jednatel: Josef Bláha, zámečník, Hostivice

 

Rok 1936

Předseda: Leo Bereiter, úředník ČSD, Hostivice

Jednatel: Josef Bláha, zámečník, Hostivice

Sekretář: Jaroslav Tesař, zedník, Hostivice

Pokladník: Karel Hakl, zámečník, Hostivice

 

Rok 1937

Předseda: František Štula, Jeneček

Místopředseda: Jaroslav Tesař, Hostivice

Pokladník: Štěpán Kácl, Hostivice

 

Rok 1938

Předseda: Karel Hakl, zámečník, Hostivice

Místopředseda: Josef Novotný, zámečník, Sobín

Jednatel: Antonín Kopejtko, hostinský, Hostivice

 

Rok 1940

Předseda: Bedřich Bereiter, železniční zřízenec, Jeneček

Místopředseda: Antonín Kopejtko, hostinský, Hostivice

Jednatel: Václav Bílek, školník, Hostivice

 

Rok 1941

Předseda: Jan Zadák, továrník, Hostivice

Místopředseda: Bedřich Bereiter, zaměstnanec ČMD, Jeneček

Jednatel: Václav Bílek, školník, Hostivice

 

Rok 1942

Předseda: Jan Zadák, továrník, Hostivice

Místopředseda: Oldřich Vágner, správce mlýna, Hostivice

Jednatel: Václav Bílek, školník, Hostivice

 

Rok 1943

Předseda: Jan Zadák, továrník, Hostivice

Místopředseda: Oldřich Vágner, správce mlýna, Hostivice

Jednatel: Václav Bílek, školník, Hostivice

 

Rok 1946

Jan Zadák, továrník, Hostivice

Štěpán Müller, železniční zaměstnanec, Hostivice

Antonín Kopejtko, hostinský, Hostivice

Jaroslav Koleček, železniční zaměstnanec, Hostivice

 

Rok 1947

Předseda: Jan Zadák, továrník, Hostivice

Místopředseda: Boh. Šmejkal, pekař, Hostivice

Jednatel: Antonín Kopejtko, hostinský, Hostivice

Pokladník: Antonín Sláma, úředník

 

Roky 1948 a 1949

Vedení spolku zatím není známo

 

- - -

Údaje o počtu členů budou doplněny z výroční publikace

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> SK Hostivice -> Vedení spolku

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003