Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sokol Hostivice -> Akce 1892 až 1918 -> 1901: Stuha na prapor

 

 

Tělocvičná jednota Sokol v Hostivici

 

Akce pro veřejnost v letech 1892 až 1918

 

Přátelský večírek s odevzdáním stuhy na prapor

Hostivice, 27. října 1901

 

Ze sokolské pamětní knihy

 

Odevzdání stuhy na prapor sokolský.

Při sletu sokolském v Praze byly sokolské prapory jednot rozestaveny na východní členské tribuně.

Všecky prapory ozdobeny byly krásnými stuhami v barvách národních. Jen prapor jednoty naší postrádal dosud této ozdoby. Toho povšimly si některé členky odboru místního Národní jednoty Severočeské. Usnesly se stuhu na prapor darovati a slibu skutečně dostály.

Zakoupily krásnou stuhu s nápisem „Ni zisk, ni slávu“ a s nápisem věnování a datum.

Stuhu tu slavnostním způsobem odevzdaly 27. října 1901.

Pořad slavnosti byl následující: Proslov bratra starosty Lad. Novotného. Hudba br. Rybáře. Přednáška bratra Šeb. Tregra z Prahy o hesle „Ni zisk, ni slávu“. Odevzdání a zavěšení stuhy na prapor. Poděkování bratra praporečníka.

Na ukončení taneční vínek večer v tělocvičně.

Účastníků přednášky bylo celkem přes 100.

 

Prameny

 

Pamětní kniha Sokola Hostivice 1892–1912

 

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sokol Hostivice -> Akce 1892 až 1918 -> 1901: Stuha na prapor

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003