Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

HOSTIVICKÉ SPOLKY

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sokol Hostivice -> Akce 1892 až 1918

 

Starší akce – Pozdější akce

 

 

Tělocvičná jednota Sokol v Hostivici

 

Akce pro veřejnost v letech 1892 až 1918

 

Rok 1892

 

31. prosince 1892

Silvestrovská zábava

Hostivice

 

Rok 1893

 

11. února 1893

Sokolský masopustní vínek

Hostivice

4. června 1893

Výlet na Smečno a Šternberk

Výlet 14 členů

16. července 1893

Svěcení praporu Hostivíta v Hostivici

Deputace 13 členů

22. října 1893

Sousedská zábava

Hostivice

 

Rok 1894

 

13. ledna 1894

Masopustní věneček

Hostivice

29. dubna 1894

Přátelský večírek s přednáškou Karla Vaníčka „O sokolstvu, jeho směru a cíli“

Hostivice

6. května 1894

Vycházka na Kopaninu

Vycházka 14 členů

20. května 1894

Veřejné cvičení v Hostouni

Deputace 20 členů

24. června 1894

Veřejné cvičení v Liboci

Družstvo o 11 členech

8. července 1894

Přednáška Ph.c. Boh. Kiminicka „O významu jednot sokolských“

Hostivice

15. července 1894

Slavnost Ústřední matice školské v Dušníkách

Deputace

8. září 1894

Župní slet v Rakovníku

Pouze Jaroslav Najman

30. září 1894

Schůze župního cvičitelského sboru

Hostivice

28. října 1894

Sousedská zábava

Hostivice

 

Rok 1895

 

28. června 1895
až 30. června 1895

III. sokolský slet v Praze

12 cvičenců prostná, družstvo cvičenců na nářadí, 16 v průvodu

Červenec 1895

Veřejné cvičení v Dobrovízi

Deputace

22. září 1895

Vycházka na Národopisnou výstavu v Praze

 

 

Rok 1896

 

23. února 1896

Členská schůze s přednáškou Jaroslava Plžka „O národohospodářství“

Hostivice

29. března 1896

Přednáška Rudolfa Farka z Prahy „O Janu z Nepomuka v dějinách“

Hostivice

12. dubna 1896

Přednáška Jindřicha Kaufmana z Prahy „O dějinách a památkách Staroměstské radnice v Praze“

Hostivice

12. července 1896

Okrskové veřejné cvičení

Hostivice, zámecká zahrada

15. srpna 1896
až 16. srpna 1896

Výlet do Třebenic

Deputace 4 členů

?

Výlet na Okoř

Výlet 15 členů

Říjen 1896

Členská schůze s přednáškou Antonína Šprunka „O počátcích Sokolstva až do úmrtí Fügnera

Hostivice

27. prosince 1896

Vycházka do Zličína s pochodovým cvičením

 

 

Rok 1897

 

14. března 1897

Přednáška Antonína Šprunka „O myšlence sokolské“

Hostivice

2. května 1897

Přátelský večírek s odevzdáním výletního praporu

Hostivice

30. května 1897

Přednáška Jana Kohoutka „Z dob války třicetileté“

Hostivice

13. června 1897

Přednáška Antonína Jugla „O Paříži“

Hostivice

4. července 1897

Přednáška Antonína Jelínka, učitele z Chýně „O lásce k přírodě“

Hostivice

11. července 1897

Národní slavnost
(společně s Národní jednotou severočeskou)

Hostivice, zámecká zahrada

5. září 1897

Vycházka na výstaviště v Královské oboře

Vycházka 6 členů a několika žen

8. prosince 1897

Přednáška Antonína Tůmy z Chýně „O Karlu Havlíčkovi Borovském“

Hostivice

 

Rok 1898

 

6. února 1898

Masopustní věneček

Hostivice

13. března 1898

Přednáška Josefa Munzara ze Slaného „O pěstování řepy a cukerních kartelích

Hostivice

20. března 1898

Vycházka do Chýně

Vycházka 14 členů

10. května 1898

Vycházka do Jenče s přednáškou Antonína Tůmy „O Františku Palackém“

Vycházka 21 člena a 28 hostů

30. května 1898

Výlet na Karlštejn a k Sv. Janu pod skálou

Výlet 32 členů

12. června 1898

Slavnost 50-letého jubilea zrušení roboty

(společně s Národní jednotou severočeskou)

Hostivice, Husovo náměstí

10. července 1898

Vycházka do Chýně s přednáškou Antonína Šprunka „O významu a památce M. Jana Husa“

Vycházka 36 členů

17. července 1898

Vycházka do Zličína s přednáškou Jana Kohoutka „O Františku Palackém“

Vycházka 60 osob

14. – 15. srpna 1898

Výlet do Velkého Meziříčí a Hodslavic

Lad. Novotný a Jar. Najman

30. října 1898

Vycházka do Litovic s přednáškou Jana Kohoutka „O životě a snahách Otce národa Františka Palackého“

Litovice, u Součků

27. listopadu 1898

Přednáška Josefa Munzara ze Slaného „Jak uvésti naše poměry hospodářské v soulad se stávajícími poměry národohospodářskými“

Hostivice, u Neradů

18. prosince 1898

Přednáška Dr. J. Pískáčka „O původu českých osad kolem Berlína“

Hostivice

 

Rok 1899

 

15. ledna 1899

I. šibřinky „V říši pohádek“

Hostivice, u Neradů

25. března 1899

Přednáška ing. Josefa Somra z Ruzyně „O splavnění českých řek Vltavy a Labe“

Hostivice, u Neradů

26. března 1899

Vycházka na Břve s přednáškami: Kohoutek „O Rovnosti“, Šprunk „O volnosti“ a Antonín Jugl „O bratrství“

Břve, u Ptáčků

9. července 1899

Přednáška Dr. Em. Matouše „Jaký máme užitek z uctívání památky Mistra Jana Husa“

Hostivice, u Neradů

23. července 1899

Veřejné cvičení v Radlicích

6 cvičících

21. září 1899

Odhalení náhrobku Petra Fastra v Břevnově

Vycházka

19. listopadu 1899

Vycházka pražských jednot do Hostivice s přednáškou „O sokolství“

Hostivice

8. prosince 1899

Přednáška Václava Tomka „O tělesném cvičení starých Řeků“

Hostivice

 

Rok 1900

 

28. ledna 1900

Přednáška Ladislava Novotného „O výletu Sokolstva na Moravu v roce 1899“

Hostivice, u Neradů

10. února 1900

Sokolský věneček

Hostivice, u Neradů

14. března 1900

Přednáška Václava Tomka „Z dějin Řeckých“

Hostivice, u Neradů

18. března 1900

Vycházka do Chýně s přednáškou Jana Kohoutka „O prospívání ve světě“

Vycházka 21 člena

1. dubna 1900

Přednáška Pavla Řídkého „O pěstování a šlechtění ovocných stromů“

Chýně, u Kouby

Květen 1900

Župní výlet do Třebenic a okolí

Výlet 9 členů

17. června 1900

Okrskové cvičení v Jinonicích

6 cvičících

24. června 1900

Župní slet v Břevnově

7 cvičících + diváci

6. července 1900

Vycházka do Sobína s přednáškou Antonína Šprunka „O Mistru Janu Husovy“

Sobín, u Hrdličky

2. prosince 1900

Přednáška Jaroslava Najmana „O povinnostech členů jednot sokolských“

Hostivice

Prosinec 1900

Mikulášská zábava

(společně s Národní jednotou severočeskou)

Hostivice, u Neradů

 

Rok 1901

 

12. ledna 1901

Masopustní věneček

Hostivice

27. ledna 1901

Přednáška Antonína Šprunka „O bitvě na Bílé Hoře a jejích následcích“

Hostivice, u Neradů

21. dubna 1901

Vycházka do Středokluk s přednáškou Ladislava Novotného „O výletu Sokolstva českého na Moravu“

Vycházka 13 členů

28. dubna 1901

Přednáška „O právu domovském“

(společně s Národní jednotou severočeskou)

Hostivice

5. května 1901

Vycházka na Břve s přednáškou Jana Kohoutka „O rozdělení plemen lidských dle barvy pleti a výrazu tváře“

Břve, u Ptáčků

27. května 1901

Okrskové veřejné cvičení ve Středoklukách

9 cvičících

9. června 1901

Župní slet v Podbabě

15 cvičících

28. června 1901
až 30. června 1901

IV. všesokolský slet v Praze

15 cvičících a 17 v průvodu

5. července 1901

Slavnost památky Mistra Jana Husa se zapálením hranice

Hostivice, Ziklův park

27. října 1901

Odevzdání stuhy na sokolský prapor

Hostivice, u Neradů

 

Rok 1902

 

13. dubna 1902

Vycházka do Chýně s přednáškou Šebestiána Trägera „O vlasti a národu“

Vycházka 57 osob

8. května 1902

Výlet na Okoř s přednáškou Šebestiána Trägera o dějinách hradu

Výlet

Červen 1902

Přednáška Šebestiána Tragera „O památné bitvě u Lipan“

Hostivice

5. července 1902

Slavnost památky Mistra Jana Husa se zapálením hranice

Hostivice, u Neradů

Jeneček, Tomkovo pole

Léto 1902

Vycházky na krajinářskou výstavu v Kladně

Vycházky

12. října 1902

Přednáška Antonína Uhlíka, učitele z Hostivice „O významu Jana Žižky z Trocnova“

Hostivice

9. listopadu 1902

Vycházka do Litovic s přednáškou Antonína Šprunka „O svobodě“

Litovice

11. prosince 1902

Přednáška Šebestiána Trägera „O významu bitvy bělohorské“

Hostivice

 

Rok 1903

Ve spolupráci s učiteli chystán cyklus přednášek o době husitské. Učitelé ale nakonec odřekli. Cyklus též zakázán okresním hejtmanstvím v Kladně. Přednášky pak konány jednotlivě.

 

8. března 1903

Přednáška Ladislava Novotného „O počátcích husitského hnutí“

Hostivice

15. března 1903

Přednáška Šebestiána Trägera z Prahy „O Janu Husovi“

Hostivice

22. března 1903

Přednáška Loubeho z Prahy „Jan Žižka jako válečník“

Hostivice

29. března 1903

Přednáška Dr. Antonína Kusého „Husitské hnutí až po Lipany“

Hostivice

5. dubna 1903

Přednáška Šebestiána Trägera „O bitvě u Lipan“

Hostivice

30. května 1903

Vycházka do Litovic s přednáškou Šebestiána Trägera „Mučedníci pobělohorští“

Litovice, u Součků

7. června 1903

Okrsková schůze v Liboci s přednáškou Dr. Dvořáka „Naše snahy o zastavení konání poutě sv. Markétské ve Hvězdě u Prahy“

Deputace 8 členů

6. července 1903

Slavnost položení základního kamene pomníku Jana Husa a následně večer slavnost v Hostivici se zapálením hranice

Deputace do Prahy

Jeneček, pole u silnice

2. srpna 1903

Okrskové cvičení v Liboci

13 cvičících

28. září 1903

Výlet na Karlštejn

Výlet 21 členů

9. listopadu 1903

Přednáška JUDr. C. Dvořáka „Bílá Hora a náš národ“

Hostivice, u Neradů

29. listopadu 1903

Vycházka na Břve s přednáškou učitele Antonína Uhlíka „O věci mezinárodní“

Břve, u Ptáčků

20. prosince 1903

Přednáška „Od říjnového diplomu až k fundamentálkám“

Hostivice

 

Rok 1904

 

13. března 1904

Přednáška Jaroslava Najmana „O sociálním významu tělocviku“

Hostivice

27. března 1904

Přednáška učitele Roberta Kinzla „Jan Amos Komenský a jeho dílo“

Hostivice

1904

Divadlo Vychovatel

Hostivice

Břve, u Ptáčků

17. dubna 1904

Vycházka do Jenče s přednáškou Šebestiána Trägera „Současné otázky a Sokolstvo“

Jeneč, u Fialy

5. července 1904

Slavnost památky Mistra Jana Husa se zapálením hranice

Hostivice, Ziklův park

24. července 1904

Okrskové veřejné cvičení v Tuchoměřicích

Deputace 16 členů

1904

Veřejné župní cvičení v Holešovicích

Deputace 8 členů

20. listopadu 1904

Akademie tamburášského odboru Sokola v Karlíně

Hostivice, u Neradů

8. prosince 1904

Vycházka do Jenče s přednáškou Dr. Antonína Zemana „O tuberkulose a ochraně proti ní“

Jeneč, u Fialy

18. prosince 1904

Vycházka na Břve s přednáškou Šebestiána Trägera z Prahy „O Josefu Barákovi“

Břve, u Ptáčků

 

Rok 1905

 

24. dubna 1905

Přednáška Šebestiána Trägera z Prahy „O myšlenkových poutech nové doby“

Hostivice, u Neradů

30. dubna 1905

Přednáška Josefa Bartoše „O vzdělávací činnosti v Sokole“

Hostivice

28. května 1905

Výlet do Divoké Šárky

Výlet 30 členů a několika žen a dětí

1905

Okrskové veřejné cvičení v Radlicích

Deputace 4 členů

5. července 1905

Oslava památky M. Jana Husa s přednáškou Šebestiána Trägera z Prahy „O životě a památce Jana Husa“

Hostivice, Husovo náměstí

Září 1905

Vycházka do Litovic s přednáškou Šebestiána Trägera z Prahy „O myšlenkových proudech nové doby, o sokolských zvláště“

Litovice, u Součků

Listopad 1905

Vycházka na Bělohorskou pláň s přednáškou o dějinách Bílé Hory.

Vycházka více členů

19. listopadu 1905

Humoristický večírek Josefa L. Vanderera z Prahy

Hostivice

 

Rok 1906

 

6. ledna 1906

Vycházka do Litovic s přednáškou Šebestiana Trägera z Prahy „O vzdělání lidu českého“

Litovice, u Součků

14. ledna 1906

Přednáškou Šebestiana Trägera z Prahy „O sdružení sokolském“

Hostivice, u Neradů

25. března 1906

Přednáška prof. J. Haly z Prahy „O potravě rostlin“

Hostivice, u Neradů

1. dubna 1906

Přednáška prof. H. Němečka z Prahy „Co a jak číst“

Hostivice, u Neradů

25. června 1906

Přednáška Jana Kohoutka „O poměru Sokolstva ku cvičení starých Řeků“

Hostivice

5. července 1906

Památka Mistra Jana Husa s přednáškou Šebestiána Trägera „O památce Husově“

Hostivice, Husovo náměstí

22. července 1906

Přednáška filosofa Jar. Čeliše z Prahy „O Karlu Havlíčkovi Borovském“

Hostivice, u Neradů

19. srpna 1906

Vycházka do Přední Kopaniny

Vycházka

16. prosince 1906

Přednáška Pavly Grýnvaldové „O tělocviku našich žen“

Hostivice

 

Rok 1907

 

2. dubna 1907

Slavnostní večer k zahájení činnosti ženského odboru

Hostivice, u Neradů

16. června 1907

Slavnost 10 letého trvání místního odboru Národní jednoty severočeské

Deputace

27. června 1907

až 2. července 1907

V. všesokolský slet v Praze

10 dorostenců, 8 mužů prostná, 10 členů v průvodu

6. července 1907

Tábor lidu k upálení Mistra Jana Husa s přednáškou „O životě a působení M. Jana Husa“

Hostivice, u Neradů

21. července 1907

Výlet do okolí Břevnova

Výlet

Září 1907

Veřejné cvičení v Dušníkách

Deputace 12 členů

 

Rok 1908

 

22. března 1908

Přednáška s promítáním Aloise Saifrta a Josefa Blažka „Istrie, Milán a Janov“

Hostivice

29. března 1908

Župní vycházka do Podbaby

Deputace 4 členů

12. dubna 1908

Přednáška s promítáním Aloise Saifrta „V. všesokolský slet v Praze 1907“

Hostivice

20. dubna 1908

Divadlo Vzorný vlastenec

(společně s Národní jednotou severočeskou)

Hostivice

10. května 1908

Sokolská beseda na Praze III.

Deputace více členů

Červen 1908

Slavnostní odevzdání tělocvičny v Unhošti

Deputace 15 členů

5. července 1908

Společná slavnost všech spolků k památce Mistra Jana Husa s přednáškou „O významu a době M. Jana Husa“

Hostivice, u Neradů

12. července 1908

Okrskové veřejné cvičení v Hostivici

Hostivice, Husovo náměstí 9

2. srpna 1908

20 let trvání jednoty v Dejvicích

Deputace 5 členů

30. srpna 1908

Národní slavnost 60-letého zrušení roboty v Hostivici

Hostivice

13. září 1908

Slavnost položení základního kamene k tělocvičně Sokola Smíchov

Deputace členů

8. listopadu 1908

Vycházka na Bělohorské bojiště s táborem lidu

Vycházka

8. prosince 1908

Přednáška Aloise Saifrta „O povinnostech sokolských a výchově sokolského lidu“

Hostivice

13. prosince 1908

Sokolská beseda Sokola Praha VII.

Deputace více členů

 

Rok 1909

 

24. ledna 1909

Župní vycházka na Okoř a do Přední Kopaniny

Vycházka více členů

18. února 1909

Taneční zábava

Hostivice, u Neradů

21. března 1909

Přednáška s promítáním cestovatele A. V. Friče o jeho cestách

Hostivice

9. května 1909

Župní výlet na Českobrodsko – Říčany – Dolánky – Tuchoraz – Český Brod

3 členové

13. června 1909

Květinová slavnost

Hostivice, u Neradů

20. června 1909

Oslava 25-letého trvání Sokola Praha VII na Letné

Deputace 7 členů a 9 členek

16. července 1909

Zahradní slavnost Sokola v Košířích

Deputace členů

1. srpna 1909

Přednáška Jana Kohoutka „Činnost jednot sokolských a naše veřejnost“

Hostivice

21. – 22. srpna 1909

Otevření tělocvičny Sokola Smíchov II.

Deputace více členů

5. září 1909

Veřejné cvičení v Jinonicích

Více členů

7. listopadu 1909

Župní vycházka na Bílou Horu

Deputace více členů

12. prosince 1909

Sokolská beseda Sokola Holešovice

Deputace více členů

 

Rok 1910

 

1910

Veřejné cvičení Sokola Vokovice

Deputace 11 členů a 3 členek

19. června 1910

Přednáška Josefa Vlasáka „O veřejném vystupování Sokola“

Hostivice

3. července 1910

Veřejné cvičení v Hostivici

Hostivice

10. července 1910

Oslava Mistra Jana Husa

Hostivice

4. září 1910

Slavnost místního odboru Národní jednoty severočeské

Deputace více členů

25. září 1910

Ustavující valná hromada Sokola v Jenči

Deputace více členů

 

Rok 1911

 

15. ledna 1911

Přednáška s promítáním Aloise Saifrta „Hrady a zámky české“

Hostivice, u Neradů

17. dubna 1911

Sokolská beseda

Hostivice, u Neradů

25. června 1911

Župní slet ve Stromovce v Praze a slavnost položení základního kamene tělocvičny v Bubenči

Deputace

17. září 1911

Přednáška Milady Malé z Prahy „O kázni sokolské žen v odborech“

Hostivice, u Neradů

26. prosince 1911

Vycházka do Prahy na župní výstavu

 

 

Rok 1912

 

20. ledna 1912

Sokolský věneček

Hostivice, u Neradů

25. března 1912

Přednášky Jana Kohoutka „O působení Ladislava Novotného ze Břvů a jeho životě sokolském“ a Aloise Saifrta „O Boženě Němcové“

Hostivice, u Neradů

9. června 1912

Slavnost 20-letého trvání jednoty

Hostivice, u Neradů

28. června 1912
a 1. července 1912

VI. všesokolský slet v Praze

Deputace více cvičících

7. července 1912

Památka Mistra Jana Husa

Hostivice, u Neradů

14. července 1912

Výlet na Karlštejn

Výlet 82 osob

21. července 1912

Veřejné cvičení ve Středoklukách

Deputace 6 osob

 

Rok 1913

 

19. ledna 1913

Sokolský masopustní vínek

Hostivice, u Neradů

9. března 1913

a 16. března 1913

Divadlo Pražské švadlenky

Hostivice

1. června 1913

Slavnost 25 let Sokola v Dejvicích

Deputace 5 členů

8. června 1913

Výlet na Křivoklát

Výlet 31 osoby

22. června 1913

Slavnost 25 let Sokola na Malé straně

Deputace 5 členů

7. července 1913

Památka kostnického mučedníka M. Jana Husa s přednáškou Václava Skály „Proč uctíváme památku M. Jana Husa“

Hostivice, u Neradů

13. července 1913

Zahradní slavnost s koncertem Holečka z Dušník

Hostivice, u Neradů

20. července 1913

Veřejné cvičení v Tuchoměřicích

Deputace 6 osob

24. srpna 1913

Zkouška na veřejné okrskové cvičení v Jenči

Hostivice, Husovo náměstí 9

31. srpna 1913

Župní výlet do Rožmitálu pod Třemšínem

Výlet 6 osob

7. září 1913

Okrskové veřejné cvičení v Jenči

Deputace 39 osob

4. října 1913

Přátelský večírek

Hostivice

8. prosince 1913

Přednáška učitele a geologa Jar. Pecky z Hlubočep „Z hlubin zemských“

Hostivice

14. prosince 1913

Přednáška učitele a geologa Jar. Pecky z Hlubočep „Na počátku dějin“

Hostivice

 

Rok 1914

 

Květen 1914

Župní závody žen

4 členky

19. července 1914

Cvičení žen

Hostivice, u Neradů

 

Rok 1915

 

15. dubna 1915

Sázení lip k 500. výročí upálení M. Jana Husa

Hostivice, Komenského 141

24. října 1915

Veřejné cvičení v Dejvicích

Deputace 6 dorostenek

5. prosince 1915

a 8. prosince 1915

Divadlo Kulatý svět

Hostivice

 

Rok 1916

 

23. ledna 1916

II. sokolská beseda

Hostivice, u Neradů

20. února 1916

Besídka ženských odborů ve Vokovicích

Deputace 6 členek

21. května 1916

Sjezd cvičitelských sborů na Hradčanech

Deputace 2 členi a 2 dorostenci

21. května 1916

Župní besídka s tělocvičným pořadem v Bubenči

Deputace 6 členek

9. července 1916

Závody dorostenců na Hradčanech

Deputace 3 dorostenců

20. srpna 1916

Veřejná hodina cvičitelských sborů na Hradčanech

Deputace 5 členů

5. listopadu 1916

Večírek

Hostivice

 

Rok 1917

 

20. února 1917

Koncert pěveckého kroužku Sokola

Hostivice, u Neradů

13. května 1916

Slavnost 25. výročí založení ženských odborů Sokola – v Bohnicích

Deputace 6 členek

16. května 1917

Vycházka na Pražský hrad

Vycházka 35 osob

15. srpna 1917

Vycházka do zahrad Pražského hradu

Vycházka 15 osob

23. září 1917

Oslava 25. výročí založení Sokola v Hostivici

Hostivice, u Neradů

Hostivice, Husovo náměstí 9

23. září 1917
a 28. září 1917

Výstava k 25. výročí založení Sokola v Hostivici

Hostivice, u Neradů

 

Rok 1918

 

27. ledna 1918

Přátelský večírek

Hostivice

10. února 1918

Masopustní věneček Sokola

Hostivice

30. března 1918

Vycházka na Vyšehrad a do Emauzského kláštera

Vycházka 30 členů a členek

7. dubna 1918

Vycházka do Národního divadla

Vycházka 37 osob

14. dubna 1918

Divadlo Ach, ta láska

Hostivice, u Neradů

20. května 1918

Akademie Sokola Vokovice

Deputace 29 členů a členek

21. června 1918

Přednáška K. Tůmy „O popravě českých pánů na Staroměstském náměstí v Praze“

Hostivice

16. června 1918

Zkoušky na slet ženských odborů – ve Vokovicích

15 členek

23. června 1918

Okrskové veřejné cvičení žen v Unhošti

9 dorostenek a 15 žen

16. až 30. června 1918

Slavnost 50-letého jubilea položení základního kamene k Národnímu divadlu – společně s dalšími spolky

Hostivice

6. července 1918

Přednáška Františka Pechláta „O Husovi a době husitské“

Hostivice, u Neradů

29. září 1918

Veřejné cvičení v Hostivici

Hostivice, Husovo náměstí 9

3. října 1918

Přednáška Františka Pechláta „Tyrš a jeho dílo“

Hostivice

21. prosince 1918

Průvod s hudbou do Prahy k uvítání prezidenta T. G. Masaryka – společně s dalšími spolky

Korporativně

 

 

 

Starší akce – Pozdější akce

 

Úvod -> Hostivické spolky -> Spolky -> Sokol Hostivice -> Akce 1892 až 1918

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003