Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003

 

ZÁPISY ZE SCHŮZÍ ZASTUPITELSTEV

 

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 21. srpna 1914

 

Předchozí zápisNásledující zápis

 

 

Zápis

sepsaný v místnosti u obecního úřadu v Hostivici dne 21. srpna 1914 o schůzi výboru obecního.

 

Sezení toho se súčastnili:

Obecní starosta jako předseda: Tomáš Chlupatý.

Obecní radní: Kubr František.

Členové obecního výboru: Uhlík Antonín, Henych Josef, Mulač c. a k. správce, Kohoutek Jan, Kozák Josef, Nerad Karel, Kalina Matěj.

 

Jednání:

 

Když předsedající starosta obce zjistil, že byla schůze tato dle ustanovení čl. 42 obecního zřízení řádně svolána a že jest tolik údů výboru obecního pospolu, aby mohl výbor platná usnesení činiti, přikročeno

 

k dennímu pořádku:

 

1. Zápis o poslední schůzi konané dne … 19… přečten, schválen a podepsán.

 

I. Provedení volby I. radního.

C. k. okresní hejtmanství v Kladně výnosem ze dne 11. srpna 1914 číslo 41.956 zrušilo v základě § 36 a 40 volbu I. radního a nařídilo okamžité provedení volby nové.

Po podání zprávy panem starostou o poměrech nynějších přikročilo se k volbě. Z 9 odevzdaných lístků zní 8 na jméno pana Josefa Kozáka a 1 na jméno Josefa Henycha.

Pan Josef Kozák důvěrou mu svěřený úřad přijímá a žádá, by mu pro jeho úkol ostatní pánové nápomocni byli.

 

Pan starosta poukazuje, jaké výsledky by mohly býti, kdyby obecní zastupitelstvo se usneslo na nutné přítomnosti pana starosty: Obecní zastupitelstvo se usnáší podati k příslušným úřadům žádost o ponechání pana starosty v nynějším jeho úkolu.

 

II. Žádost Marie Maternové za udělení chudinské podpory.

Usneseno věnovati jí 5 K měsíčně.

 

III. Žádost Magdaleny Suché za udělení chudinské podpory.

Usneseno věnovati jí rovněž 5 K měsíčně.

 

Volné návrhy a dotazy.

Pan Uhlík sděluje vyzvání okresní školní rady na vyučování a opatření školních dětí. Dále uvádí, že c. k. okresní hejtman dával na uváženou, by bylo v obcích uvažováno, zda by se mohly zříditi pro malé děti školky po mužích do zbraně povolaných.

Usneseno, že záležitost ta oddaluje na dobu pozdější, poněvadž dosud není toho nutnost.

 

Pan Kohoutek žádá za učinění bezpečnostních opatření poukazuje, že v nových domcích u nádraží není téměř jediného muže. Pan starosta sděluje, že ustanovil pro případ potřeby bezpečnostní policie prozatímně hasičský sbor.

Obecní zastupitelstvo se usnáší, že obecní strážník bude konati výhradně bezpečnostní službu a v noci mimo to vždy 4 občané dle pořadu, jenž zdělán bude. Strážník bude hlídati od rána do večera, hlídka v noci za kontroly policejního komisara. Dále jest nutno zříditi místnost co strážnici, za níž ustanovena prozatím škola.

 

Poněvadž návrhů jiných nebylo, prohlášena jest schůze za skončenou.

 

Tom Chlupatý, starosta, Karel Nerad, Jan Kohoutek

Zapisovatel: Najman

 

Tím byl denní pořádek úplně vyčerpán a poněvadž se nikdo více ke slovu nehlásí, byla schůze ukončena.

Přečteno, schváleno a podepsáno.

V … dne … 19…

Starosta:

Člen výboru:

Člen výboru:

Zapisovatel:

 

 

 

Předchozí zápisNásledující zápis

           

Úvod -> Obecní samospráva -> Zápisy ze zastupitelstev -> Hostivice 21. srpna 1914

 

Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: image003