image003

 

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK

 

Úvod -> Hostivické obecní časopisy -> Hostivický měsíčník

 

Ročník:
12345678910111213 – 14 – 151617181920
212223242526272829303132333435

 

 

Ročník 14: 1986/1987

 

Číslo 1–2 – září–říjen 1986

Ikona PDF 12 stran A4, 5 360 kB

Z obsahu:

Okresní mírová a dožínková slavnost v Hostivici 1986

Den tisku, rozhlasu a televize (B. Polívka, S. Plicka)

ZŠ v Hostivici (J. Sulkovský)

Ze zahájení školního roku

Stalo se v září (M. Šrámek)

Stalo se v říjnu (M. Šrámek)

Návštěva z SSSR (VČ)

Život v klubu (B. Tomek)

Bylo u nás

Kopaná (R. Kubišta)

Česká kulturní výročí (v., A. Tejnor)

Zprávy SPOZ

Budování protiradiačních krytů Civilní ochrany

 

Číslo 3 – listopad 1986

Ikona PDF 12 stran A4, 7 058 kB

Číslo 4 – prosinec 1986

Ikona PDF 14 stran A4, 8 037 kB

Z obsahu:

Slavnostní zahájení měsíce

československo-sovětského přátelství

Občanské výbory

Krátce – aktuálně

Mateřská škola (J. Kozlová)

ZŠ v Hostivici (L. Zpěváčková)

Nový SPOZ se představuje (M. Šrámek)

Požární ochrana informuje (J. Fršlínek)

Stává se vám také? (v.)

Kruh přátel historie a vlastivědy po roce své činnosti (B. Polívka)

Stalo se v listopadu (M. Šrámek)

Víte, že… (MV SČSP Hostivice)

Česká kulturní výročí

Kulturní zrcadlo (A. Saifrt)

Zprávy SPOZ

Z obsahu:

Po práci – legraci (A. Křižková)

Soudruh František Nejedlý (výbor 2. ZO KSČ Hostivice)

Byly žně

Z činnosti Obvodního oddělení VB (A. Křižková)

Hostivické rybníky, ryby a rybáři (S. Plicka)

Před zápisem prvňáčků (M. Kuklová, I. Tejkalová)

ZO ČSČK (v.)

TJ Sokol Hostivice informuje (F. Cílek)

Vánoční tradice (v.)

Zahrádkářům (r.)

Česká kulturní výročí (A. Tejnor)

Stalo se v prosinci (M. Šrámek)

Zprávy SPOZ

Prémiové spoření střední generace

Kursy taneční a společenské výchovy

 

 

Číslo 5 – leden 1987

Ikona PDF 10 stran A4, 5 133 kB

Číslo 6 – únor 1987

Ikona PDF 14 stran A4, 7 513 kB

Z obsahu:

Vážení spoluobčané, soudružky a soudruzi (K. Blätterbauer)

Z plenárního zasedání

Školská a kulturní komise (K. Seidl)

Z poválečné historie KSČ v Hostivici

Nová zpráva o staré stanici (P. Krchov)

Chemická olympiáda (R. Trhlínová)

Z činnosti PO SSM (I. Kovandová)

První taneční kroky

Litovická kaplička (M. Šrámek)

Česká kulturní výročí (A. Tejnor)

Stalo se v lednu (M. Šrámek)

Víte, že… (MěV SČSP Hostivice)

Zahrádkářům (r.)

Kopaná

Z obsahu:

Služby pro Hostivici (S. Plicka)

Hostivické BSP (S. Plicka)

Rostou nám mladé talenty (A. Saifrt)

Vítejte, noví občánci! (A. Saifrt)

Vánoce v mateřské škole (A. Tejnor)

Beseda v klubu důchodců (A. Tejnor)

Koncert Collegia flauto dolce (A. Tejnor)

Sport na Mikuláše (J. Ferbas)

Vzácné tisky v antikvariátu (A. Saifrt)

Slovo k občanům (Komise ochrany veřejného pořádku)

Dozvěděli jsme se na OO VB (A. Křižková)

O češtině trochu jinak (J. Vančurová)

Poločas kopané (R. Kubišta)

Česká kulturní výročí (A. Tejnor)

Stalo se v únoru (M. Šrámek)

Víte, že… (MěV SČSP Hostivice)

Zprávy SPOZ

 

 

Číslo 7 – březen 1987

Ikona PDF 16 stran A4, 8 221 kB

Číslo 8 – duben 1987

Ikona PDF 16 stran A4, 8 079 kB

Z obsahu:

Zpráva z plenárního zasedání (S. Plicka)

Jak jsme splnili závazek

Opět služby v Hostivici (S. Plicka)

Služby OPS

Škola, o které se ještě nepsalo

Kosmetické minimum

Sdělení komisí MěNV

Mateřská škola hlásí (I. Náměstková)

Hostivické hudební mládí (A. Křižková)

Výroční schůze chovatelů (S. Plicka)

Březen – měsíc knihy (M. Kapalínová)

Za brigádou v plachtárně (I. E., S. Plicka)

Zahrádkářům (R.)

Česká kulturní výročí (L. S.)

Než půjdeme na kopanou

Stalo se v březnu (M. Šrámek)

Zprávy SPOZ

Z obsahu:

Tradice 1. máje v Hostivici (S. Plicka)

Májové oslavy 1987

Než přijedou Středoklučtí… (P. Krchov)

Předmájová zpráva z Chýně

I vzduch z dovozu (A. Saifrt)

Plán péče o životní prostředí na rok 1987

Patronáty nad zelenými plochami

Bezpečně po celý rok (A. Křižková)

K výročním schůzím ZO KSČ (J. Kits)

Z činnosti organizací NF – TJ Sokol (S. Plicka)

PO SSM (I. Kovandová, L. Pasáková)

Červený kříž (B. Tomková)

Proměna hostivického kravína (P. Krchov)

Ve školní družině (V. Vlčková)

Škola k MDŽ (S. Plicka)

Družstevníci v Chýni bilancovali (K. Šícha)

Česká kulturní výročí (A. Tejnor)

Stalo se v dubnu (M. Šrámek)

Víte, že… (MěV SČSP)

Příležitost i pro vás (klub přátel folkové, country
a trampské hudby; J. Drlík)

Zprávy SPOZ

 

 

Číslo 9 – květen 1987

Ikona PDF 16 stran A4, 8 341 kB

Číslo 10 – červen 1987

Ikona PDF 20 stran A4, 11 608 kB

Z obsahu:

Zpráva z plenárního zasedání

Ze školské a kulturní komise (A. Křižková)

Osudy břevského koupaliště (A. Křižková)

Rodičům páťáků (A. Vlčková, Z. Fürstová)

Děti o životním prostředí

Požárnické starosti (S. Plicka)

Hostivické BSP (S. Plicka)

O bílém sportu v Hostivici (Raym)

Česká kulturní výročí (A. Tejnor)

Hudbou a zpěvem (A. Saifrt)

Dnes o jahodníku (E. Z.)

Darovali nejcennější tekutinu (B. Tomková)

Krátce – aktuálně (MěV SČSP)

Stalo se v květnu (M. Šrámek)

Zprávy SPOZ

Z obsahu:

Vzpomínka, jež zavazuje

Služby pro Hostivici potřetí (S. Plicka)

Hostivické BSP (S. Plicka)

Děti měly svátek

Na slovíčko! (A. Křižková)

Chraňme náš les (J. Matula)

Jeneček opět v pohybu (Občanský výbor č. 7)

Kruh přátel hudby

K zamyšlení (S. Plicka)

Napsaly nám „Srnky“ (A. Findejsová)

Dopravní výchova (F. Flemr)

SPOZ bilancuje (M. Šrámek)

Česká kulturní výročí (A. Tejnor)

Ještě o jahodníku (E. Z.)

Odbíjená pro každého (J. Žebera)

Jubilejní 40. ročník Závodu míru u nás

Stalo se v červnu (M. Šrámek)

Víte, že… (MěV SČSP Hostivice)

Zprávy SPOZ

 

 

Číslo 11 – září 1987

Ikona PDF 12 stran A4, 6 187 kB

Číslo 12 – říjen 1987

Ikona PDF 16 stran A4, 8 592 kB

Z obsahu:

Z komise sociální a zdravotní

Slovo ředitele rodičům (J. Sulkovský)

Pionýrák v Krkonoších (I. Arnoldová)

I náš časopis má svátek (Školská a kulturní komise)

Ze vzpomínek nejstarší generace (B. Matějková, zpracoval P. Krchov)

Kulatý míč v sezóně 1986–87 (R. Kubišta)

Česká kulturní výročí (A. Tejnor)

Práce v jahodovně na podzim (E. Z.)

Stalo se v červenci (M. Šrámek)

Zprávy SPOZ

Z obsahu:

Zpráva z plenárního zasedání

Dozvěděli jsme se na OO VB (A. Křižková)

Mokré žně 1987 (K. Šícha)

Česká kulturní výročí (A. Tejnor)

95 let TJ Sokola Hostivice (S. Plicka ze staré kroniky)

Okénko do souboru Hostivít (D. Říhová)

Knihovna nabízí

Klub přátel folkové, trampské a country hudby (E. Malecká)

Co je trombikulóza (C. Votrubec)

Jak vysazovat růže (E. Z.)

Geologie hostivické oblasti (J. Datel)

Víte, že… (MěV SČSP Hostivice)

Stalo se v srpnu (M. Šrámek)

Zprávy SPOZ

 

 

Číslo 13 – listopad 1987

Ikona PDF 16 stran A4, 8 135 kB

Číslo 14 – prosinec 1987

Ikona PDF 16 stran A4, 9 936 kB

Z obsahu:

70 let VŘSR – významné výročí (K. Fejfar)

Náš družební okres

Klub mezinárodního přátelství

Ruština na naší škole (J. Doušová)

Bohatá činnost v roce 70. výročí (o SČSP)

70. výročí slaví i Oděsa (zV.)

Říjen a naše historie (A. Saifrt)

S veteránem na kus řeči (F. Kletečka, zpracoval P. Krchov)

Česká kulturní výročí (A. Tejnor)

Technika pomáhá družstevníkům (K. Šícha)

Cihlářské BSP (S. Plicka)

Delfíni se neloučí

Vitamíny pro zimu (E. Z.)

Správná výživa ve stáří (OÚNZ Praha-západ)

Víte, že… (MěV SČSP Hostivice)

Zprávy SPOZ

Z obsahu:

Na počest výročí – 70 let VŘSR (A. Křižková)

Z plenárního zasedání (S. Plicka)

Stalo se po zasedání (S. Plicka)

Dozvěděli jsme se na OO VB (A. Křižková)

Jubilea tělovýchovy

Pionýři na vás čekají (J. Sulkovský)

Radostné setkání (M. Šrámek)

Vystupovaly děti

Po stopách zaniklých řemesel v Hostivici (A. Saifrt)

Výlov Litovického rybníka (S. Plicka)

Česká kulturní výročí (A. Tejnor)

Vánoce v Hrusicích (J. Lada)

Vánoční pečivo

Pozvání do tanečních (S. Plicka)

Znovu o litovické tvrzi

O novém řešení památníku (ZO ČSPB)

Fotosoutěž

Zprávy SPOZ

 

 

 

Zvláštní číslo – jízdní řády 1987/1988

Číslo není k dispozici

 

 

 

 

Ročník:
12345678910111213 – 14 – 151617181920
212223242526272829303132333435

 

Úvod -> Hostivické obecní časopisy -> Hostivický měsíčník

 

image003