image003

 

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK

 

Úvod -> Hostivické obecní časopisy -> Hostivický měsíčník

 

Ročník:
1234567891011121314151617181920
2122232425262728293031323334 – 35

 

 

Ročník 35: 2008

 

Číslo 1 – leden 2008

Ikona PDF 24 stran A4, 2 746 kB

Číslo 2 – únor 2008

Ikona PDF 24 stran A4, 4 090 kB

Z obsahu:

Z činnosti rady města

Slovo starostky (I. Koptová)

Přestupková komise (A. Křižková)

Poděkování tiskárně (redakční rada HM)

DFI Europe, s. r. o. – shrnutí problematiky ze strany občanů (P. Hosenseidl, J. Vojtová, J. Vojta)

Světélkování (H. Junová, J. Háková)

Základní škola (E. Macháčková, R. Trhlínová, V. Lišková, M. Karasová, žáci)

Kouzlo Vánoc (P. Bělohlávková)

Projekt občanského sdružení Kolpingova rodina Smečno pomáhá ženám s dětmi (L. Ondrouchová)

Mateřské centrum Hostík

Kajky na podzim (J. Kučera)

Hostivice před sto lety – 8. část seriálu (J. Kučera)

Stalo se před 75 lety: Stavba rybníka Ve Skále (J. Kučera)

Z vánočního koncertu (A. Křižková)

Společenská kronika

Hostivické rybníky už nejsou jediné (o kalichovce půvabné; J. Kučera)

Z obsahu:

Zápis č. 2 a 1/2008 z jednání Rady města Hostivice

Usnesení č. 10 ze zasedání Zastupitelstva města Hostivice dne 28. 1. 2008

Rozpočet města Hostivice – rok 2008

Oceňování dětí starostkou města (M. Křižková

Čistírna odpadních vod (I. Koptová, M. Kratochvílová)

Penzion Zámecký dvůr (A. Křižková, R. Coufal)

Budování parků (D. Čechová)

Vážení spoluobčané (D. Rath)

Blíží se zápis do základní školy (P. Bělohlávková)

Informace o Pražské integrované dopravě

Hostivice před sto lety – 9. část seriálu (J. Kučera)

Stalo se před 672, 570 a 320 lety: Když byl vyroben trám pro litovickou tvrz (J. Kučera)

Společenská kronika

 

 

Číslo 3 – březen 2008

Ikona PDF 24 stran A4, 4 740 kB

Číslo 4 – duben 2008

Ikona PDF 28 stran A4, 5 711 kB

Z obsahu:

Zápis z jednání Rady města Hostivice č. 3 a 4/2008

Městská policie (I. Koptová)

Přisvětlení přechodů pro chodce (I. Šantrůčková)

Vyjádření města k nové dráze letiště Praha-Ruzyně (J. Kučera)

Městská knihovna Hostivice oznamuje (E. Dubská)

Chceme dům služeb vedle Lidla? (T. Svoboda)

O přírodě ve školce (E. Hašková)

Základní škola (T. Dammerová, žáci)

Ze života naší školy (I. Habrmanová)

Co nového u skautů? (V. Orda)

Z činnosti Kajek (J. Kučera)

Klokánek v číslech (D. Vodičková)

Hostivice ve fotografiích Adolfa Vyšaty – 1. část seriálu (J. Kučera)

Stalo se před 180 lety: Zahájena stavba koněspřežky přes Hostivici (J. Kučera)

Internetové stránky o hostivické historii (J. Kučera)

Leden a únor v domově seniorů Zelená lípa Hostivice (M. Křížová)

Zase je tu čas masek a… (J. Kozlová)

Z policejních deníků

Z obsahu:

Zápis z jednání Rady města Hostivice č. 5 a 6/2008

Usnesení č. 11 ze zasedání Zastupitelstva města Hostivice dne 31. 3. 2008

Vážení spoluobčané (I. Koptová)

Výroční členské schůze, valné hromady (I. Koptová)

PID se na jaře otevírá cyklistům (F. Drápal)

Vážení rodiče (Z. Buriánková)

Základní škola (T. Svoboda, V. Penková, V. Lišková, žáci)

Maškarní rej v sokolovně (J. Kozlová)

Skautské jaro (I. Plachá)

Hostivice ve fotografiích Adolfa Vyšaty – 2. část seriálu (J. Kučera)

Stalo se před 755 lety: Potvrzena práva zaniklé vsi Valov (J. Kučera)

Výroční členská schůze SPCCH v Hostivici (J. Popelková)

Začátky ženského hnutí v Hostivici (B. Schmidová)

Vážení občané Hostivice (o Policii ČR; K. Krupička)

Společenská kronika

 

 

Číslo 5 – květen 2008

Ikona PDF 28 stran A4, 6 689 kB

Číslo 6–7 – červen–červenec 2008

Ikona PDF 36 stran A4, 5 576 kB

Z obsahu:

Zápis č. 7/2008 z jednání Rady města Hostivice

Květen (I. Koptová)

Vážení spoluobčané (o zřízení městské policie; I. Koptová)

Recyklační středisko Hájek (V. Boháč)

T.O.P. Umwelt

Bioodpad – sběr a svoz odpadu

Konečně! (o odstranění vyhořelého Dělnického domu; A. Křižková)

Základní škola: Ochrana člověka za mimořádných situací (I. Kováliková, E. Macháčková, žáci)

Velikonoční výlet do Liberce (J. Háková)

Malí cyklisté a koloběžkáři se vyznají (J. Kozlová)

Čarodějnické odpoledne na zahradě MŠ (M. Křižková)

11. koloběžkiáda

Hostivice ve fotografiích Adolfa Vyšaty – 3. část seriálu (J. Kučera)

Stalo se před 80 lety: Postavena lindbetonka (J. Kučera)

Digitalizace televizního vysílání (L. Švec)

Domov seniorů Zelená Lípa Hostivice (M. Křížová)

Hostivičtí senioři nezklamali! (J. Kozlová)

Úspěšné Marešky (V. Marešová)

Výstava v Hostivici odhaluje, co ukrývala zem (D. Kopecký)

Vážení občané Hostivice (K. Krupička)

Z obsahu:

Zápis č. 8 a 9/2008 z jednání Rady města Hostivice

Souhrn přijatých usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Hostivice ze dne 22. května 2008

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008

Obecně závazná vyhláška č. 1/2008

Vrata u kostela; Mlatové schody

Výluka v Sobíně (F. Drápal)

Dary, dali jsme Vám dary! (J. Kuthan, reakce I. Koptová)

Jarní vítání občánků (M. Křižková)

Výstava v zámecké kapli Co ukryla zem (A. Křižková)

Koncert Venti diversi (J. a H. Junovi)

Základní škola (M. Hlaváčková, V. Ryšavá, H. Foralová)

Výlet školní družiny do Prahy (V. Edrová, J. Háková)

Poznávací zájezd do Anglie a Francie (K. Senčuk, F. Novák)

Mateřská škola: Hóóří!! (P. Bělohlávková)

Kajky na Moravě (L. Pasáková)

Zelená stezka – Zlatý list (J. Kučera)

Závod našich nejmenších skautů (Entity)

Hostivičtí myslivci slaví 80 let svého založení (A. Štětka)

Hostivice ve fotografiích Adolfa Vyšaty – 4. část seriálu (J. Kučera)

Stalo se před 55 lety: Otevřeno kino (J. Kučera)

Jarní pomoc přírodě u Hostivických rybníků (J. Kučera)

Vítání ptačího zpěvu (J. Vojtová)

Víkend pro seniory (V. Havlová)

Novela zákona o živnostenském podnikání (I. Žeberová)

Vážení občané Hostivice (K. Krupička)

Společenská kronika

 

 

Číslo 8–9 – srpen–září 2008

Ikona PDF 36 stran A4, 7 849 kB

Číslo 10 – říjen 2008

Ikona PDF 28 stran A4, 13 408 kB

Z obsahu:

Výběr ze zápisů z jednání rady města č. 10–13/2008

Souhrn přijatých usnesení ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 12. 8. 2008

Sokolovna (I. Koptová)

Bývalé vojenské prostory – Hájek (I. Koptová)

Výměna občanských průkazů (P. Fousek)

Byl to opravdu zážitek! (P. Bělohlávková)

Třicet jedna let – dlouhých, ale prý pěkných (odchod ředitelky MŠ J. Kozlové do důchodu; red.)

Změna jízdních řádů

Informace R6 – Praha–Pavlov (T. Jílek)

Novinky v tarifu PID od 1. 8. 2008 (F. Drápal)

Mateřská škola

Základní škola (V. Lišková, J. Kalouch)

Den dětí a světa (J. Háková)

Letní tábor aneb druid ochraňuj skauty! (Entity)

První nahlédnutí do Knihy příběhů pro školu hostivickou (J. Kučera)

Stalo se před 160 a 60 lety: Starý hřbitov, nový hřbitov… (J. Kučera)

Historie mateřského centra v Hostivici (L. Šmídová)

Dříve teta, nyní maminka (D. Vodičková)

O elektronizaci veřejné správy (A. Rádl)

Kantoři na zámku (A. Křižková)

Vážení občané Hostivice (K. Krupička)

Společenská kronika

Z obsahu:

Výběr ze zápisů z jednání rady města č. 14–16/2008

Dotkne se obyvatel Hostivice změna zákona o dani z nemovitosti? (M. Kratochvílová, I. Koptová)

Městská policie (I. Koptová)

Letecká fotografie Hostivice

Městská knihovna informuje (E. Dubská)

Asonance: Skotské a irské lidové písně a balady (A. Křižková)

1. září 2008 (P. Bělohlávková)

Začal nový školní rok… (J. Mareš)

Krkonošský pašerácký týden

Pohádkový les s Večerníčkem (L. Pasáková)

Skautské září (V. Havlíček)

Z činnosti Kajek (J. Kučera)

Druhé nahlédnutí do Knihy příběhů pro školu hostivickou (J. Kučera)

Stalo se před 70 lety: Spor o domovské právo pro Františka Aloise Poppera (J. Kučera)

Historické vycházky (J. Kučera)

Předchůdce mlékárny (J. Kuthan)

Cyklovlakem na Okoř jelo letos už přes 4 500 cestujících

Vzpomínka na „čínu“ ve Vodičkově (V. Suchý)

Tenisové loučení s prázdninami (J. Shrbená)

Společenská kronika

 

 

Číslo 11 – listopad 2008

Ikona PDF 28 stran A4, 5 898 kB

Číslo 12 – prosinec 2008

Ikona PDF 28 stran A4, 3 560 kB

Z obsahu:

Výběr ze zápisů z jednání rady města č. 17–18/2008

Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje

Oslava 90. výročí založení samostatné Československé republiky (red.)

Městská policie (red.)

Vítání občánků (red.)

Recyklační středisko Hájek (V. Boháč, reakce I. Koptová)

Statistika věda je… (J. Mareš)

MŠ: Brambory trochu jinak (S. Ryklová)

Drakiáda (L. Pasáková)

Skauti: Barevný říjen (J. Šulc)

Podzim u skautek (I. Plachá)

Pojďte si hrát do zaHRÁTky (J. Vojtová)

Třetí nahlédnutí do Knihy příběhů pro školu hostivickou (J. Kučera)

Stalo se před 130 lety: Zbořena jedna z kaplí poutní cesty do Hájku (J. Kučera)

Z dopisů čtenářů (M. Švihovec)

Informace z Pražské integrované dopravy

Slavné italské, německé a české housle čtyř staletí (A. Křižková)

Výsledky 7. ročníku Sousedského běhu (O. a P. Novotný)

Společenská kronika

Z obsahu:

Vážení spoluobčané (I. Koptová, M. Kratochvílová)

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Hostivice č. 14 z 11. 11. 2008

Výběr ze zápisu z jednání rady města č. 19/2008

Obecně závazná vyhláška č. 4/2008

Informace Technických služeb Hostivice

Z činnosti městské policie (red.)

Informace k Petici o jmenování MVDr. F. Chalupy čestným občanem Hostivice in memoriam (J. Košťál)

Třešňový sad nad hostivickým nádražím (J. Vojta, J. Vojtová)

MŠ: Malí skláři (R. Šimáčková)

Základní škola (J. Mareš, R. Trhlínová, E. Macháčková, žáci)

Projektové vyučování v 1. třídě (E. Macháčková)

Listopad u skautů (hostivičtí skauti)

Kajky oslavily 15. narozeniny (J. Kučera)

Čtvrté nahlédnutí do Knihy příběhů pro školu hostivickou (J. Kučera)

Z historie hostivických obecních časopisů (J. Kučera)

Stalo se před 110 lety: Výročí panování Františka Josefa I. (J. Kučera)

Ornitologická vycházka kolem Hostivických rybníků (J. Vojtová)

Staré motoráky mezi Prahou a Kladnem nahradí moderní vlaky (O. Kubala)

TJ Sokol Břve – oddíl nohejbalu v sezóně 2008 (Z. Fišer)

Zprávy z TJ Sokol Hostivice

Zpráva z tenisového oddílu TJ Sokol Hostivice (I. Kohelová)

Společenská kronika

 

 

Zvláštní číslo – jízdní řády 2008/2009

Zveřejněn je jen náhled titulní strany

 

Tento ročník byl připravován kompletně digitálně, jsou převzata čísla zveřejněná na městském webu.

 

 

 

 

Ročník:
1234567891011121314151617181920
2122232425262728293031323334 – 35

 

Úvod -> Hostivické obecní časopisy -> Hostivický měsíčník

 

image003