image003

 

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK

 

Úvod -> Hostivické obecní časopisy -> Hostivický měsíčník

 

Ročník:
1234567891011121314151617181920
21222324252627282930313233 – 34 – 35

 

 

Ročník 34: 2007

 

Číslo 1 – leden 2007

Ikona PDF 24 stran A4, 13 794 kB

Číslo 2 – únor 2007

Ikona PDF 22 stran A4, 5 586 kB

Z obsahu:

Novoroční dárek (I. Koptová)

Seznam členů zastupitelstva, rady, výborů a komisí

Usnesení č. 2 ze zasedání Zastupitelstva města Hostivice dne 12. 12. 2006

Z činnosti rady města

Zprávy ze Zastupitelstva Středočeského kraje (L. Kudrna)

Investice (B. Machek)

Historické mapy na internetu (J. Kučera)

Barvitější činnost školní družiny (M. Pohůnková)

Zprávy ze školy (R. Trhlínová a další)

Hostivické světélkování (J. Háková, M. Suchá)

MŠ – novinky nejen pro tatínky a maminky

Klokánek (L. Koutenská)

Mezi paragrafy 11. (S. Vohradská)

Finanční poradenství 8. (M. Kysilková)

Církev československá husitská (V. Pek)

Za hostivickou Rybovkou 2006 (P. Svoboda)

Otevřený dopis MUDr. J. Tomkové (H. Krejčí)

Vánoční Křivoklát (I. Koptová)

Romantické violoncello (A. Křižková)

Z policejních deníků

Společenská kronika

Z obsahu:

Z činnosti rady města

Zimní údržba komunikací (I. Koptová)

Obytná zóna (M. Petřík)

Všudypřítomné psí výkaly

Jak je to správně? Ta Hostivice, nebo ty Hostivice? (A. Křižková)

Zprávy ze školy (J. Krásová, E. Macháčková, V. Edrová, M. Křižková, V. Penková)

Jsme moc rádi, že mateřská škola už zase žije! (J. Kozlová)

Církev československá husitská (V. Pek)

Finanční poradenství 9. (M. Kysilková)

Co budeme dělat s odpady? 1. část

Úklid města (D. Carnicella)

K článku Za hostivickou Rybovkou (D. Carnicella)

Poohlédnutí za novoročním koncertem pro Klokánek (D. Carnicella, I. Chourová)

Následky větrné smrště 18. 1. 2007

Z policejních deníků

Společenská kronika

 

 

Číslo 3 – březen 2007

Ikona PDF 34 stran A4, 8 739 kB

Číslo 4 – duben 2007

Ikona PDF 30 stran A4, 8 207 kB

Z obsahu:

Usnesení č. 3 ze zasedání Zastupitelstva města Hostivice dne 15. 2. 2007

Z činnosti rady města

MVDr. František Chalupa (zemřel; A. Štětka)

Rychlostní komunikace R6 (I. Koptová)

Investice (I. Šantrůčková)

Study (D. Čechová)

Změna trasy autobusů MHD (red.)

Odbahnění rybníka Strnad (J. Karnecki)

Recyklační středisko Hájek

Šlo by to? (V. Leština, reakce S. Fečo)

Vážení hostivičtí spoluobčané (F. Kratochvíl)

Oceňování dětí starostkou města (M. Křižková)

Zprávy ze školy (M. Karasová a další)

Maškarní ples (M. Křižková)

Co dělaly Kajky v lednu a v únoru… (J. Kučera)

Klokánek: Malé ohlédnutí za uplynulým rokem (D. Vodičková)

Církev československá husitská (V. Pek)

Finanční poradenství 10. (M. Kysilková)

Co budeme dělat s odpady? 2. část

Jak nepřerušit profesní růst během rodičovské fáze

Z dopisů čtenářů (M. Spoustová, E. Kulhánková)

Zámecké výstavy (A. Křižková)

Policie ČR Praha-venkov informuje

Společenská kronika

Z obsahu:

Usnesení č. 4 ze zasedání Zastupitelstva města Hostivice dne 29. 3. 2007

Z činnosti rady města

Letiště Praha (I. Koptová)

Pane „tajemníku“, děkujeme (I. Koptová)

Reportáž psaná na radnici (J. Kuthan)

Vážení hostivičtí spoluobčané (J. Pelc)

Oni to ti vandalové také nemají lehké… (M. Pavliš)

Vítání občánků

Zprávy ze školy (V. Edrová, M. Pohůnková, E. Macháčková, T. Dammerová, J. Konývková, J. Pecháčková, J. Háková)

Zápis k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Hostivice (J. Kozlová)

Klokánek a jaro (L. Jansová)

Hostivice Klokánku (M. Davídek)

Rozhovor s Tomášem Dvořákem (M. Křižková)

Hostivice před sto lety – 1. část seriálu (J. Kučera)

Církev československá husitská (V. Pek)

Finanční poradenství 11. (M. Kysilková)

Co budeme dělat s odpady? 3. část

Poděkování Věře Marešové (H. Dvořáková)

Z policejních deníků

Společenská kronika

 

 

Číslo 5 – květen 2007

Ikona PDF 36 stran A4, 11 877 kB

Číslo 6–7 – červen–červenec 2007

Ikona PDF 32 stran A4, 11 099 kB

Z obsahu:

Usnesení č. 5 ze zasedání Zastupitelstva města Hostivice dne 24. 4. 2007

Z činnosti rady města

Rozpočet na rok 2007

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007

Zeleň našeho města (I. Koptová)

Veřejné osvětlení (I. Šantrůčková)

Dočkáme se? (V. Soudková

Ano, určitě se dočkáme! (S. Fečo)

Naše město nevzkvétá (P. Bednář, T. Koňařík)

Zprávy ze školy (J. Háková, V. Lišková, J. Krásová, E.  Macháčková a žáci)

Čarodějnice na zahradě MŠ

Kajky na jaře (J. Kučera)

Pátrejte s námi! (výsledky soutěže; A. Kučerová)

Zprávy z koloběžkiády (hostivičtí skauti)

Klokánek v restaurantu Fort Roxy (L. Koutenská, L. Jansová)

Hostivice před sto lety – 2. část seriálu (J. Kučera)

Církev československá husitská (V. Pek)

Finanční poradenství 12. (M. Kysilková)

Co budeme dělat s odpady? 4. část

Jarní pomoc přírodě (J. Kučera)

Z činnosti TJ Sokola Hostivice

Výroční členská schůze Svazu postižených civilizačními chorobami

Kdo si hraje, nezlobí…?! (J. Kozlová)

Vážení spoluobčané (K. Seidl)

Skládka jako zdroj poučení (J. Dobrylovský)

Vandalové mezi námi (J. Juna)

Zahájení koncertní sezóny na hostivickém zámku (V. Šprunk)

Společenská kronika

Z obsahu:

Z činnosti rady města

Jak se měří hluk na Letišti Praha (E. Říhová)

Vítání občánků

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje (L. Kudrna)

Vznikne v Hostivici nový park? (J. Kučera)

O údržbě naučné stezky Hostivické rybníky (J. Kučera)

Zprávy ze školy (J. Vančurová, J. Pecháčková, V. Koulová)

Co se dělo v mateřské škole na téma „Oheň dobrý pomocník, zlý pán“? (J. Kozlová)

Z činnosti Kajek (J. Kučera)

Klokánek (L. Šturmová)

Hostivice před sto lety – 3. část seriálu (J. Kučera)

(Slavní) Hostivičtí ve světě (o P. Svobodovi; M. Pavliš)

Církev československá husitská (V. Pek)

Finanční poradenství 13. (M. Kysilková)

Co budeme dělat s odpady? 5. část

Vážené dámy a pánové (D. Rath)

Český svaz chovatelů: 75. výročí založení spolku v Hostivici (A. Štětka)

Vítání ptačího zpěvu u Hostivických rybníků (J. Kučera)

Zpráva z tenisového oddílu Sokola Hostivice (I. Kohelová)

My jsme tady taky (J. Krotilová)

Hostivický pravěk v roztockém muzeu (J. Kučera)

Staročeské máje v Chýni (A. Křižková)

Musica dolce vita (o koncertu; A. Křižková)

Z policejních deníků

Společenská kronika

 

 

Číslo 8–9 – srpen–září 2007

Ikona PDF 40 stran A4, 12 027 kB

Číslo 10 – říjen 2007

Ikona PDF 28 stran A4, 5 963 kB

Z obsahu:

Usnesení č. 6 ze zasedání Zastupitelstva města Hostivice dne 14. 6. 2007

Z činnosti rady města

Důležití je komunikace mezi jednotlivci i skupinami (I. Koptová)

Dražba Dělnického domu (M. Kratochvílová)

Železniční dopravní obsluha Hostivice, Rudné a Chýně (S. Fečo)

Střední Čechy on-line internet (S. Fečo)

Jízdní řády autobusů 347

Oprava vozovek (V. Šantrůček)

Nové dopravní značení (H. Chalušová)

Úprava Husova náměstí

Tulipan Park je v plném rozkvětu (M. Urbanová)

Změna č. 1 územního plánu: NE zastavění okolí Hostivických rybníků (J. Kučera)

Zprávy ze školy (V. Lišková, J. Háková, M. Karasová, J. Krásová, E. Macháčková, V. Penková, žáci)

Jaký vlastně byl uplynulý školní rok… (J. Mareš)

Předškolní děti si užívaly v přírodě (J. Kozlová, P. Bělohlávková)

Z činnosti Kajek (J. Kučera)

Pionýr Kajky Hostivice a „Rok v Dědově“ (J. Háková)

V Klokánku se pracovalo na údržbě budovy (L. Jansová)

Rozloučení s mateřským centrem Hostík před prázdninami (L. Bednářová)

Dětský tvořílek – noviny ze dne dětí a řemesel

Hostivice před sto lety – 4. část seriálu (J. Kučera)

Církev československá husitská (V. Pek)

Finanční poradenství 14. (M. Kysilková)

Co budeme dělat s odpady? 6. část

Psí korzo (M. Křižková)

Svaz postižených civilizačními chorobami v Hostivici (J. Kozlová)

Společenská kronika

Z policejních deníků

Z obsahu:

Usnesení č. 7 ze zasedání Zastupitelstva města Hostivice dne 20. 9. 2007

Z činnosti rady města

Terénní pečovatelská služba (M. Kratochvílová)

Zvýšení bezpečnosti v ul. Čsl. armády (S. Fečo)

Hostivické rybníky (D. Čechová)

Polemika – názory (J. Piskoř, reakce V. Šantrůček, D. Čechová)

Informace Technických služeb Hostivice

Zprávy ze školy (R. Havelková, V. Lišková)

Co se děje za barevnou fasádou mateřské školy? (J. Kozlová)

Plaveme se školkou! (O. Burešová)

Klokánek: Ohlédnutí za letními prázdninami (L. Jansová)

Jak jsme s Klokáňaty přežili pobyt na statku (D. Barochová)

Junák: 100 a 70

Bílá podkova Hostivice: Letní tábor (V. Orda)

Pohádkový les s krtečkem (L. Pasáková)

Podzimní úklid Hostivických rybníků (J. Kučera)

Hostivice před sto lety – 5. část seriálu (J. Kučera)

Stalo se před 70 lety: Hostivice a pohřeb T. G. Masaryka (J. Kučera)

Prosím a děkujeme (B. Kolibár)

Co budeme dělat s odpady? 7. část

Společenská kronika

 

 

Číslo 11 – listopad 2007

Ikona PDF 36 stran A4, 7 918 kB

Číslo 12 – prosinec 2007

Ikona PDF 32 stran A4, 9 470 kB

Z obsahu:

Usnesení č. 8 ze zasedání Zastupitelstva města Hostivice dne 24. 10. 2007

Z činnosti rady města

Posezení u koláče (I. Koptová, M. Kratochvílová)

Semafory (V. Šantrůček)

Dotace na zeleň (I. Koptová, M. Kratochvílová)

Oprava povrchu ulic (V. Šantrůček)

Osázení květinových mís na Husově náměstí (D. Čechová)

Procesní audit (I. Koptová)

Výrobní areál společnosti DFI EUROPE s. r. o. (J. Šťovíček)

Nařízení města o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací

Centrum – šance pro Hostivici? (R. Rozumek)

Zprávy ze školy (V. Lišková, L. Evanová, K. Dvořáková, R. Trhlínová)

MŠ: Skřítci podzimníčci (J. Kozlová)

Z podzimní činnosti Kajek (J. Kučera)

Drakiáda (L. Pasáková)

Hostivice před sto lety – 6. část seriálu (J. Kučera)

Stalo se před 75 lety: Sbírka na věžní hodiny (J. Kučera)

Hostivičtí chovatelé soutěžili (A. Štětka)

Ptačí festival u Hostivických rybníků (J. Kučera)

Co budeme dělat s odpady? 8. část

Tenisový oddíl TJ Sokol Hostivice (J. Shrbená, J. Burger)

Spinning program (P. Dušek)

Slavnosti strun (o koncertu; A. Křižková)

Společenská kronika

Dušičky – zvyky a obyčeje

Z obsahu:

Vážení spoluobčané (I. Koptová)

Usnesení č. 9 ze zasedání Zastupitelstva města Hostivice dne 28. 11. 2007

Z činnosti rady města

Nové hřiště na Husově náměstí

Práce v tomto kalendářním roce (I. Koptová, M. Kratochvílová)

Čas se nedá zastavit (o J. Tomkové; I. Koptová)

Veřejná doprava (M. Petřík)

Informace technických služeb

Kanalizace čtvrti Nouzov (I. Šantrůčková)

Vítání občánků

Informace o obecně závazné vyhlášce

Zprávy ze školy (R. Trhlínová, I. Kováliková, V. Lišková)

Předběžné informace o zápisu do mateřské školy (J. Kozlová)

Skautský podzim (V. Orda)

Mateřské centrum Hostík

V Klokánku zase budou Vánoce (L. Jansová)

Hostivice před sto lety – 7. část seriálu (J. Kučera)

Stalo se před 30 lety: Povýšení Hostivice na město (J. Kučera)

Botičky (L. Gožďálová)

Odpověď paní Tesárkové

Co budeme dělat s odpady? 9. část

Společenská kronika

Policie upozorňuje

Z policejních deníků

 

 

Zvláštní číslo – jízdní řády 2007/2008

Zveřejněn je jen náhled titulní strany

 

Od čísla 2/2017 byl časopis připravován kompletně digitálně, jsou převzata čísla zveřejněná na městském webu.

 

 

 

 

Ročník:
1234567891011121314151617181920
21222324252627282930313233 – 34 – 35

 

Úvod -> Hostivické obecní časopisy -> Hostivický měsíčník

 

image003