image003

 

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK

 

Úvod -> Hostivické obecní časopisy -> Hostivický měsíčník

 

Ročník:
1234567891011121314151617181920
212223242526 – 27 – 2829303132333435

 

 

Ročník 27: 2000

 

Číslo 1 – leden 2000

Ikona PDF 16 stran A4, 8 873 kB

Číslo 2 – únor 2000

Ikona PDF 20 stran A4, 11 006 kB

Z obsahu:

Do nového roku (F. Chalupa, J. Kratochvíl)

Ze zasedání městského zastupitelstva konaného dne 6. 12. 1999

Z jednání městské rady

Obchvat Hostivice opět v nedohlednu? (A. Šulc)

Co znamená být „pověřeným úřadem“?

Čištění chodníků

Technické služby informují

Svoz papíru a hadrů v roce 2000 (J. Košťál)

O škole – jak to vidím já (D. Prokešová)

Komu vadí zeleň před školou?

Jak jsme si neužili vánočního stromku (red.)

Představuje se lesní školka Arnika (Z. Poslušný)

Kde to je, když se řekne… (J. Pergl)

Žili mezi námi: hudebník, učitel a vlastenec Alois Saifrt st. (J. Pergl)

Městská knihovna (E. Dubská, M. Jiráková)

Daňové přiznání (J. Borková)

Pionýr – Kajky (L. Pasáková)

Junák (V. Hrdlička)

O kopané (J. Fiala)

Poděkování (o Mikuláši v sokolovně; L. Chomiaková)

Z policejních deníků

Společenská kronika

Z obsahu:

Z jednání městské rady

Svobodný přístup k informacím (J. Kratochvíl)

Informace o výstavbě dalších bytů

Budeme vracet 5 milionů? Máte už plynoměr? (F. Chalupa)

Co vy na to? (L. Ondráček, F. Chalupa)

Územní plán velkého územního celku Pražský region (J. Kučera)

Riziko na přechodech (V. Havlová)

Děti a volný čas (L. Lisner)

Pošlete je do knihovny (P. Korbel)

Zeptali jsme se za vás (o politice vůči mládeži; A. Křižková)

Skauti (V. Havlíček, V. Hrdlička)

Kopaná (S. Šmejdíř)

Žili mezi námi: kněz – učitel – obětavý člověk Josef Šafařík (A. Štětka)

Radí a informuje lesní školka Arnika (Z. Poslušný)

Český svaz ochránců přírody – z výroční zprávy 1999 (A. Křižková)

Pane, jak jste k tomu jménu přišel? (J. Pergl)

Odešel velký vlastenec (o A. Saifrtovi; J. Doušová, D. Otisová)

Ten úsměv budu vidět stále (o A. Saifrtovi; D. Bláhová, A. Křižková)

Z policejních deníků

Společenská kronika

 

 

Číslo 3 – březen 2000

Ikona PDF 20 stran A4, 10 948 kB

Číslo 4 – duben 2000

Ikona PDF 16 stran A4, 8 323 kB

Z obsahu:

Z jednání městské rady

Mimořádné zasedání městského zastupitelstva

Usnesení mimořádného zasedání Městského zastupitelstva Hostivice dne 18. 2. 2000

Podnikatelé, pozor… (J. Pelc)

Upozornění na změnu ve výplatě dávek státní sociální podpory (H. Horčičková)

Dům s pečovatelskou službou – 20 bytů pro seniory (J. Sochůrek)

Novela zákona o odpadech (J. Košťál)

Informace o letišti (A. Křižková)

Zájmová činnost dětí a mládeže (J. Kučera)

Zprávy ze školy (M. Fořtová, R. Trhlínová, V. Kmošek, red.)

Mateřská škola – informace před zápisem (J. Kozlová)

Kajky hlásí (L. Pasáková)

Junák – obnovení a přerušení činnosti (V. Hrdlička)

Kopaná – zpráva o dorostu, valná hromada (J. Fiala)

Regionální muzeum v Jílovém

Labutě, bílé skvosty našich rybníků (J. Vodolánová)

Filipika proti mizomúzům (o poutní cestě; J. Pergl)

Radí a informuje lesní školka Arnika: Zeminy a substráty; Ovocné stromky (Z. Poslušný)

Poděkování (o dětském karnevalu; L. Chomiaková)

Z policejních deníků

Společenská kronika

Z obsahu:

Z jednání městské rady

Podmínky stavební komise obce Hostivice (dokument z roku 1937)

Vybrali jsme z archivu: Správa o věci církevní (1953)

Rozhovor s Vítem Šollem

Kajky – pražské pověsti VIII (L. Pasáková)

Skauti

T. G. M. (V. Kmošek)

Psi, páníčkové a ploty (F. Polák)

Byl Hostivít, či nebyl? (J. Pergl)

Radí a informuje lesní školka Arnika: Živé ploty (Z. Poslušný)

Český svaz chovatelů (A. Křižková)

Návštěvou u včelařů (P. Krchov)

Pozor na drogy (J. Vodička)

Chronický zánět dásní (H. Čechová)

Z policejních deníků

Společenská kronika

 

 

Číslo 5 – květen 2000

Ikona PDF 16 stran A4, 8 673 kB

Číslo 6 – červen 2000

Ikona PDF 20 stran A4, 10 582 kB

Z obsahu:

Z jednání městské rady

Usnesení ze zasedání Městského zastupitelstva Hostivice konaného dne 27. 4. 2000

Hospodaření města za rok 1999 a rozpočet pro rok 2000

Hostivická škola a sport na konci tisíciletí (J. Kalouch)

Prodat domek? (V. Šolle, D. Prokešová)

Zájmové činnosti pro mládež (L. Lisner)

Starosta nemůže bez zmocnění téměř nic

K svátku matek (A. Saifrt)

Zaznamenali jsme (A. Křižková)

Radí a informuje lesní školka Arnika: Okrasné dřeviny (Z. Poslušný)

Kajky hlásí

Národní síť stanic pro handicapované živočichy (V. Aladzasová Přibylová)

Členská schůze Sdružení zdravotně postižených

Závod míru 2000

Z policejních deníků

Společenská kronika

Z obsahu:

Z jednání městské rady

Usnesení ze zasedání Městského zastupitelstva Hostivice ze dne 5. 6. 2000

Otevřený dopis (hlášení k pobytu; F. Chalupa, J. Kratochvíl)

K rozpočtu města

Časy se mění (R. Havelková)

Zahradní slavnost v mateřské škole (J. Konývková)

Vyhláška č. 1/2000

Skalka (J. Pergl)

Radí a informuje lesní školka Arnika: Popínavé rostliny (Z. Poslušný)

TSJ Sokol informuje

Naučná stezka Hostivické rybníky v nové podobě (J. Vodolánová, J. Kučera)

Zlatý list v Hostivici (J. Kučera)

Skauti (V. Hrdlička)

Jaroslav Zelenka – Hogan (o úmrtí; V. Hrdlička)

Těšíte se na dovolenou? Pozor na suvenýry jménem tyfus, žloutenka a malárie (H. Šmejkalová)

Péče o psa z útulku (N. Blahová)

Z policejních deníků

Hostivické koncerty (V. Kmošek)

Společenská kronika

 

 

Číslo 9 – září 2000

Ikona PDF 20 stran A4, 10 092 kB

Číslo 10 – říjen 2000

Ikona PDF 16 stran A4, 8 478 kB

Z obsahu:

Z jednání městského zastupitelstva

Z jednání městské rady

Dům s pečovatelskou službou je ve finále

Komunální odpad a jeho zneškodňování (J. Košťál)

Stará poutní cesta směřuje k záchraně (M. Solař)

Nezapomínáme… (A. Štětka)

Litovická ulice – rychlostní komunikace? (A. Křižková)

Kajky – na Okoř za Bílou paní (L. Pasáková)

Letní tábor lovců mamutů (L. Pasáková, J. Háková)

Skauti – výlet do Českého krasu

Vítání

Stalo se v létě: (A. Křižková)

- Tradiční červnová výstava Českého svazu chovatelů

- Rytířská klání

- Svatojakubská pouť

- Vernisáž výstavy v litovické tvrzi

- Filmaři u Kaly

Radí a informuje lesní škola Arnika (Z. Poslušný)

Zas tu není konev! (A. Křižková)

Automuzeum Praga

Pozvání do okresního muzea v Jílovém (S. Tejčková)

Z policejních deníků

Společenská kronika

Z obsahu:

Z jednání městské rady

Z jednání městského zastupitelstva

Volby do zastupitelstev krajů

Skromné byty v Hostivici (o I. Slamjákovi; R. Švácha)

Zprávy ze školy

Občanské sdružení Důvěra překonává hranice se představuje (V. Šolle)

Sjezd učitelů

Prohlášení MS ODS Hostivice obyvatelům města

Radí a informuje lesní školka Arnika (Z. Poslušný)

Před 130 léty (J. Pergl)

Léto hostivických Kajek (J. Kučera)

Podzimní pomoc přírodě (J. Kučera)

8. ročník soutěže Pátrejte s námi (J. Kučera)

Skauti

Almanach skautů a skautek v Hostivici v letech 1937–2000 (V. Hrdlička)

Vypočítejte si svou zátěž – a běhejte či choďte (F. Véle)

Z policejních deníků

Společenská kronika

 

 

Číslo 11 – listopad 2000

Ikona PDF 16 stran A4, 8 363 kB

Číslo 12 – prosinec 2000

Ikona PDF 20 stran A4, 10 725 kB

Z obsahu:

Slavnostní otevření domu pečovatelské služby dne 27. října 2000

Z jednání městské rady

Práva občanů podle zákona č. 128/2000 (F. Polák)

Chcete se zapojit do sčítání lidu? (J. Kratochvíl)

Silniční okruh kolem Prahy

Představujeme vám: Hostivické lazebnictví

Radí a informuje lesní školka Arnika (L. Poslušná)

Chřipka zabíjí a polyká miliardy (M. Havlíčková)

Den otevřených dveří v sokolovně

Mariánský sloup opět na svém místě (A. Křižková)

Investiční výstavba

Zprávy ze školy

Škola v přírodě (M. Borovková)

Centrum drogové prevence Hostivice

Z policejních deníků

Společenská kronika

Z obsahu:

Dostupné informace o reformě veřejné správy (J. Kratochvíl)

Ze zasedání zastupitelstva města

Z jednání rady města

Jak jsme u nás volili

Náměstí: chvála soutěže (J. Kučera)

Výstavba nové školy (J. Sochůrek)

Povodeň – Damoklův meč visící nad Hostivicí (V. Šprunk)

Komise dětí a mládeže (J. Kučera)

Zprávy ze školy

Proč? (o kamenech hozených do oken školy; J. Doušová)

Den otevřených dveří ZŠ

Písmenkový den v 1.A (J. Konývková)

Náš výlet do Weidenu a Windischeschenbachu (V. Trachtová, L. Kozáková, V. Drožová)

11. 11. – svatý Martin (V. Edrová)

Rudná městem (A. Křižková)

Kajky (L. Pasáková)

Skauti (středisková rada Junáka)

Radí a informuje lesní školka Arnika

Hostivické lazebnictví

Alej (O. Simon – Potulný sadař)

Pátrejte s námi – výsledky 8. ročníku soutěže (J. Kučera)

Tenis (F. Vopravil)

Zachraňme varhany (I. Chourová)

Listopadový svátek hudby v hostivickém zámku (V. Šprunk)

Z policejních deníků

Společenská kronika

 

 

Zvláštní číslo – jízdní řády 2000/2001

Zveřejněn je jen náhled titulní strany

 

 

 

 

Ročník:
1234567891011121314151617181920
212223242526 – 27 – 2829303132333435

 

Úvod -> Hostivické obecní časopisy -> Hostivický měsíčník

 

image003