image003

 

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK

 

Úvod -> Hostivické obecní časopisy -> Hostivický měsíčník

 

Ročník:
1234567891011121314151617181920
21222324252627 – 28 – 29303132333435

 

 

Ročník 28: 2001

 

Číslo 1 – leden 2001

Ikona PDF 16 stran A4, 8 454 kB

Číslo 2 – únor 2001

Ikona PDF 16 stran A4, 8 467 kB

Z obsahu:

Přání do nového roku (A. Šulc)

Z jednání rady města

Názor z městského zastupitelstva (V. Pasák)

Praktické informace Ministerstva vnitra a Policie České republiky: Občanské průkazy; Hlášení trvalého pobytu

Hostivice rozkopaná (V. Gabaš)

Informace technických služeb

Zprávy ze školy (V. Šolle)

Kajky (L. Pasáková)

Skauti (V. Hrdlička)

Alkohol a cigarety, vstupní brána na cestě k drogám (V. Koulová)

Psychiatrická ambulance v Hostivici (O. Markovič)

Radí a informuje lesní školka Arnika: Pesticidy (L. Poslušná, Z. Poslušný)

Husovo náměstí – historický vývoj (J. Kučera)

Mikulášská v sokolovně (A. Křižková, V. Karhanová)

Josef dobrou ženu má (A. Křižková)

Vánoční atmosféra v domě s pečovatelskou službou

Tichá noc

Z policejních deníků

Společenská kronika

Z obsahu:

Z jednání rady města

Řešení dopravní situace – Litovická

Investiční práce

Pod jakým názvem podniká fyzická osoba od 1. ledna 2001? (J. Borková)

Zprávy ze školy (V. Šolle, G. Trefná, I. Piskáčková)

Před zápisem do mateřské školy (J. Kozlová)

Kajky hlásí (L. Pasáková)

Rychlé Ministerstvo kultury (J. Kučera)

Nová tvář

Deprese – smutná nálada, ale i onemocnění (O. Markovič)

Nezávislé lokální info-centrum Hostivice-info (A. Křižková)

Představuje se MH SPORT (A. Křižková)

Hostivické lazebnictví

Pražský krysařík (J. Findejs)

Radí a informuje lesní školka Arnika: Řez ovocných a okrasných stromů (L. Poslušná, Z. Poslušný)

Vašek Fráňa (J. Pergl)

Koncert pro záchranu varhan

Z policejních deníků

Společenská kronika

 

 

Číslo 3 – březen 2001

Ikona PDF 20 stran A4, 10 779 kB

Číslo 4 – duben 2001

Ikona PDF 20 stran A4, 10 613 kB

Z obsahu:

Z jednání rady města

Rekonstrukce telefonní sítě (L. Lorenc)

Investiční práce – Břve (L. Mach)

Otevřený dopis Zastupitelstvu města Hostivice (o stavu Husova náměstí; R. Rozumek)

Vyjádření k otevřenému dopisu (P. Vahalíková)

K problémům Husova náměstí a jeho okolí (H. Chalušová)

Povodeň v Hostivici?

Sbor dobrovolných hasičů (výbor SDH)

I naši dědové se sčítali

Zápis prvňáčků (J. Krásová)

Masopustní taškařice Salička

Kajky (J. Kučera)

Skauti: Zimní přechod Brd 2001

Žili mezi námi: bratři Peškové (J. Pergl)

Alkohol a závislost (O. Markovič)

Radí a informuje lesní školka Arnika: Okrasné keře (L. Poslušná, Z. Poslušný)

Hostivické lazebnictví

Benefiční koncert v kostele sv. Jakuba (I. Chourová)

Hostivické varhany (P. Svoboda)

Z policejních deníků

Společenská kronika

Z obsahu:

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 5. 3. 2001

Z jednání rady města

Hospodaření města v r. 2000, rozpočet města pro r. 2001

O plotu – a nejen o něm (R. Coufal, J. Šedivý, I. Husník)

Projekt záchrany kulturní památky „Areál zámku a zámeckého dvora v Hostivici“ (A. Křižková)

Domov důchodců (Pelnář)

Průzkum šikany – prevence šikany ve škole (J. Pecháčková)

Cisternová automobilová stříkačka CAS 32 T 815 (M. Stolinský)

Představujeme vám firmu PPPPP (J. Juna)

Chovatelé na prahu 3. milénia (A. Křižková)

Kajky hlásí (A. Křižková)

Poruchy spánku (O. Markovič)

Radí a informuje lesní školka Arnika (L. Poslušná)

Hostivické lazebnictví

Hostivice že je město? Slovo do pranice (J. Pergl)

Benefiční koncerty v kostele sv. Jakuba

Vybráno z pamětní knihy spojené obce Litovice

Sdružení zdravotně postižených občanů (J. Popelková)

Z policejních deníků

Společenská kronika

 

 

Číslo 5 – květen 2001

Ikona PDF 16 stran A4, 8 536 kB

Číslo 6 – červen 2001

Ikona PDF 18 stran A4, 9 551 kB

Z obsahu:

Z jednání rady města

Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva města Hostivice ze dne 23. 4. 2001

Investiční práce (L. Mach)

Stavba nové základní školy (J. Sochůrek)

Karlovarská dálnice (V. Gabaš)

Budoucnost hostivické krajiny (J. Kučera)

Poděkování zastupitelům města (M. Zahrádka)

Nezapomínejme na význam dějin národa (M. Mrskoč)

Žili mezi námi: Lt. Col. Sidney „Sid“ Wood (J. Pergl)

My na to máme (J. Pasák)

Zprávy ze školy (I. Kováliková, V. Havlová)

Mateřská škola informuje o průběhu zápisu dětí (J. Kozlová)

Manželská krize (O. Markovič)

Představujeme vám: „Vše pro útulný domov“

Radí a informuje lesní školka Arnika: Trávníky (Z. Poslušný)

Obnova polní cesty do Řep (J. Kučera)

Kajky v jiném světě (J. Kučera)

TJ Sokol Hostivice informuje

Oddíl kopané (J. Šíma)

Opět úspěšný (o koncertu; V. Kmošek)

Hospodaření Fondu Aloise Saifrta (I. Chourová)

Z policejních deníků

Společenská kronika

Z obsahu:

Z jednání rady města

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Hostivice ze dne 28. května 2001

Investiční práce

Odpadové hospodářství (J. Košťál)

Zprávy ze školy (J. Doušová, R. Trhlínová)

Opět ve Velké Británii (J. Vančurová, B. Jupová)

Poznej sám sebe! (Z. Jordánová)

Zprávy z mateřské školy: Povedlo se! (J. Kozlová)

Poděkování Mateřské škole v Hostivici (I. Chourová)

Jarní pomoc přírodě Hostivických rybníků (J. Kučera)

Soutěž Zelená stezka – Zlatý list: středočeské kolo v Hostivici (J. Kučera)

Indiánský dětský den (L. Pasáková)

Skauti (středisková rada)

Fobie (O. Markovič)

Vybráno z pamětní knihy spojené obce Litovice

Radí a informuje lesní školka Arnika

Z policejních deníků

Společenská kronika

 

 

Číslo 9 – září 2001

Ikona PDF 20 stran A4, 9 888 kB

Číslo 10 – říjen 2001

Ikona PDF 16 stran A4, 8 553 kB

Z obsahu:

Usnesení Zastupitelstva města Hostivice ze dne 15. 6. 2001

Usnesení Zastupitelstva města Hostivice ze dne 28. 6. 2001

Z jednání rady města

Prodej domu Školská 199

Odpověď na stížnost (sklad lešení v Plynostavu; J. Kratochvíl)

Stavba nové základní školy (J. Sochůrek)

Stavba domova důchodců

O průběhu stavby vodovod, kanalizace, plyn – Břve

Rekonstrukce ulice Lipové (J. Svoboda)

Rekonstrukce Pelzovy ulice (A. Křižková)

V Hostivici je zakázáno stavět? (J. Kratochvíl)

Změní se nadbytečné a iracionální? (F. Chalupa)

Zprávy ze školy

Schizofrenie (O. Markovič)

Zaznamenali jsme v létě (A. Křižková)

Komise dětí a mládeže (J. Kučera)

Léto Kajek (J. Kučera)

Junák (rozhovor s V. Ordou)

Z policejních deníků

Společenská kronika

Z obsahu:

Z jednání rady města

Nové skutečnosti kolem zneškodňování – odstraňování komunálního odpadu od fyzických osob (J. Košťál)

Poselství všem generacím českého národa (M. Mrskoč)

Vybráno z pamětní knihy spojené obce Litovice

Pět let přírodní památky Hostivické rybníky (J. Kučera)

Právo svobodné volby aneb Co lze změnit a co ne (J. Gabašová)

Základní škola (V. Šolle)

Beseda s Robertem Změlíkem (J. Doušová)

Netradiční způsoby výuky ve zvláštní škole (I. Habrmanová)

Mateřská škola: Příjemný začátek školního roku (O. Burešová)

Podzimní pomoc přírodě (J. Kučera)

Tábor na Kačáku (L. Pasáková)

TJ Sokol Hostivice informuje

Minulost a památky Hostivice v odborné literatuře (J. Kučera)

Finanční poradenství (J. Horák)

Podzimní deprese (O. Markovič)

Radí a informuje zahradní centrum (L. Poslušná, Z. Poslušný)

Hostivické lazebnictví

Setkání po deseti letech (o plachtárně; L. Pasáková)

Fond Aloise Saifrta – letní ohlédnutí (I. Chourová)

Z policejních deníků

Společenská kronika

 

 

Číslo 11 – listopad 2001

Ikona PDF 20 stran A4, 10 242 kB

Číslo 12 – prosinec 2001

Ikona PDF 24 stran A4, 12 413 kB

Z obsahu:

Usnesení Zastupitelstva města Hostivice ze dne 8. 10. 2001

Z jednání rady města

Stavba nové základní školy (J. Sochůrek)

Rekonstrukce ulic

Krásný sen, ale dokážeme ho zcela uskutečnit? (F. Polák)

Usnesení Zastupitelstva města Hostivice ze dne 31. 10. 2001

Odpověď J. Kučery na článek „V Hostivici je zakázáno stavět?“

Zprávy ze školy (J. Doušová)

Centrum drogové prevence

Tělesné příznaky duševních poruch (O. Markovič)

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001

Obecně závazná vyhláška č. 4/2001

Radí a informuje zahradní centrum (Z. Poslušný)

Hostivické lazebnictví

Skauti zahájili nový rok (V. Havlíček)

Pohádkový les (L. Pasáková)

Z let dávno minulých…

Z policejních deníků

Společenská kronika

Z obsahu:

Z jednání rady města

Krásný sen – nebo skutečnost (F. Chalupa)

Petice? (J. Kratochvíl)

Investiční akce

Domov důchodců otevřen (A. Křižková)

Zprávy ze školy (J. Doušová)

Otevřený dopis zastupitelům města (R. Rozumek)

Jakou váhu má slovo? (M. Hahn)

Prosím zastupitele… (M. Karasová)

Dění v Hostivici mi není lhostejné (S. Křemenová)

Reakce firmy RISL

Kajky (L. Pasáková)

Obnova cesty do Řep (J. Kučera)

Pátrejte s námi! Výsledky 9. ročníku soutěže (J. Kučera)

Skauti v listopadu (V. Havlíček)

Představujeme vám: Maersk logistics

Radí a informuje Zahradní centrum Arnika (Z. Poslušný)

Nutkavé myšlenky a úkony (O. Markovič)

Přílohy k obecně závazné vyhlášce č. 3/2001

Komentář k vyhláškám (J. Košťál)

Řádky z kopané (J. Šíma)

Valní hromada Fondu Aloise Saifrta (I. Chourová)

Z policejních deníků

Společenská kronika

 

 

 

Zvláštní číslo – jízdní řády 2001/2002

Číslo není k dispozici

 

 

 

 

Ročník:
1234567891011121314151617181920
21222324252627 – 28 – 29303132333435

 

Úvod -> Hostivické obecní časopisy -> Hostivický měsíčník

 

image003