image003

 

HOSTIVICKÝ MĚSÍČNÍK

 

Úvod -> Hostivické obecní časopisy -> Hostivický měsíčník

 

Ročník:
1234567891011121314151617181920
212223242526272829303132 – 33 – 3435

 

 

Ročník 33: 2006

 

Číslo 1 – leden 2006

Ikona PDF 16 stran A4, 10 513 kB

Číslo 2 – únor 2006

Ikona PDF 18 stran A4, 11 673 kB

Z obsahu:

Novoroční zamyšlení (J. Pelc)

Usnesení č. 22 ze zasedání Zastupitelstva města Hostivice dne 8. 12. 2005

Komentář (J. Kučera)

Z činnosti rady města

Spolupráce Finančního úřadu Praha-západ s naším městem

Investiční činnost (B. Machek)

Ještě jednou letiště: RWY 06R/24L (J. Kuthan)

Znovu k letištní dráze (J. Kučera)

Nohejbalisté NC Břve v I. Lize ČR (Z. Fišer)

Klokánek: Děkujeme Ježíšku (L. Jansová)

Hostivické světélkování (J. Háková)

Zpívání koled (V. Lišková)

Děti dětem (M. Pokorná)

Celý život v Mateřské škole Hostivice (o E. Fršlínkové; J. Kozlová)

Plně a krásně prožitý advent v mateřské škole

Skautská novoročenka

Kajky předvánoční (J. Kučera)

Z vánočního koncertu Českého tria

Z policejních deníků

Společenská kronika

Z obsahu:

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Hostivice dne 26. 1. 2006

Z činnosti rady města

Zima je tu (S. Fečo)

Z mateřské školy: Novinky – nejen pro tatínky a maminky (J. Kozlová)

O Klokánku (D. Vodičková)

Novoroční koncert pro Klokánek (D. Carnicella)

Mateřské centrum Hostík

Nohejbalisté NC Břve – další výrazný úspěch (Z. Fišer)

Sbor dobrovolných hasičů Hostivice: Zpráva o činnosti – r. 2005

Mezi paragrafy: Dědictví (S. Vohradská)

KHK Střední Čechy, oblastní kancelář Praha-západ informuje podnikatele

Postřehy nového obyvatele Hostivice (B. Kolibár)

Očistná mše půlnoční (M. Pavliš)

Církev československá husitská (V. Pek)

Z historie českých zemí – 5. část (K. Vohradský)

Zámecké koncerty 2006 (A. Křižková)

Z policejních deníků

Společenská kronika

 

 

Číslo 3 – březen 2006

Ikona PDF 22 stran A4, 12 981 kB

Číslo 4 – duben 2006

Ikona PDF 24 stran A4, 14 448 kB

Z obsahu:

Z činnosti rady města

Ocenění dětí starostou města

Připravuje se plán odpadového hospodářství (J. Kučera)

Investiční práce (B. Machek)

Několik otázek (J. Kratochvíl)

… a několik odpovědí (J. Kučera)

Vyjádření odboru životního prostředí (J. Foltánová)

Vážení spoluobčané (J. Kuthan)

Vážený pane Kuthane (J. Pelc)

100=1 (V. Šolle)

Poděkování za reprezentaci Hostivice (J. Kratochvíl)

Městská knihovna informuje

Lyžařský kurz 4. ročníků (E. Macháčková, K. Smažinková)

Zápis do 1. ročníku ZŠ (L. Evanová)

Dětský karneval (J. Kozlová)

O Klokánku (Š. Teturová)

Maškarní v TJ Sokol Hostivice (V. Marešová)

Marešky opět v akci (M. Rokytová)

Ani v zimě Kajky nezahálely (J. Kučera)

Za páterem Evženem Hlaváčkem (A. Štětka, M. Tomek)

Církev československá husitská (V. Pek)

Mezi paragrafy: Vydědění (S. Vohradská)

Víkend v Srbech (M. Staňková)

Z policejních deníků

Společenská kronika

Z obsahu:

Usnesení č. 24 ze zasedání Zastupitelstva města Hostivice dne 23. 3. 2006

Rozpočet na rok 2006

Z činnosti rady města

Výstavba R6 – přeložka silnice I/6

Nové volební okrsky

Komerční areál v Jenečku (J. Pelc)

Městská policie (I. Koptová)

Ptačí chřipku řešme klidem a rozvahou (L. Kudrna)

Dluhy (V. Pasák)

Kam s malými dětmi? (S. Ryklová, Z. Miková, L. Bednářová)

Vážení spoluobčané (odpověď; J. Pelc)

Vážený pane starosto (o školce; P. Forejtková)

Mateřská škola (I. Koptová)

O zapomínání, ztrátě paměti a populismu (J. Pelc)

Dluh města (F. Chalupa)

Vyúčtování příspěvku CDP (J. Kratochvíl)

Vážení funkcionáři! (B. Kolibár)

Zprávy ze školy (I. Kováliková, E. Macháčková, V. Penková, J. Kalouch)

8. školní ples (J. Háková)

Karneval (P. Vašíčková, M. Butkovičová)

Co se chystá v Klokánku (L. Jansová)

Lež začíná slovy Nemám čas (M. Pavliš)

Církev československá husitská (V. Pek)

Mezi paragrafy 5. (S. Vohradská)

Finanční poradenství 1. (M. Kysilková)

Zpráva o činnosti ZO Českého svazu žen Hostivice za rok 2005 (B. Schmidová)

Jaká byla taneční zábava? (B. Kolibár)

Z policejních deníků

Společenská kronika

 

 

Číslo 5 – květen 2006

Ikona PDF 28 stran A4, 16 402 kB

Číslo 6–7 – červen–červenec 2006

Ikona PDF 26 stran A4, 15 453 kB

Z obsahu:

Z činnosti rady města

Oznámení o době a místu konání voleb

Investiční práce (B. Machek)

Kam s odpady? Sběrná místa (J. Foltánová)

Ptačí chřipka – trvalá součást našeho života (L. Kudrna)

Slovo pro starostu (J. Pelc)

Reakce na články pana starosty (J. Kratochvíl)

Šedesátiletá dáma (o školce; J. Kozlová)

Oslava 60. výročí mateřské školy v Hostivici (Český svaz žen Hostivice)

Mateřská škola Hostivice slaví 60 let svého založení (A. Štětka)

Zprávy ze školy (V. Penková, J. Konývková, R. Trhlínová, M. Pohůnková, J. Kalouch)

Kajčí začátek jara (A. Kučerová)

Zprávy z koloběžkiády (hostivičtí skauti)

Svaz postižených civilizačními chorobami (B. Kolibár)

Církev československá husitská (V. Pek)

Mezi paragrafy 6. (S. Vohradská)

Finanční poradenství 2. (M. Kysilková)

Jak myslíme, tak se cítí naše tělo (A. Pelunková)

Sněžení (J. Juna)

Swing na zámku: Koncert sester Havelkových (A. Křižková)

Z policejních deníků

Společenská kronika

Z obsahu:

Usnesení č. 25 ze zasedání Zastupitelstva města Hostivice dne 1. 6. 2006

Z činnosti rady města

Královna bílé stopy (o návštěvě K. Neumannové; I. Koptová)

Změny u autobusu MHD 347

Volební výsledky – parlamentní volby

Vítání občánků

Péče o zeleň (J. Kučera)

Novinky na internetu (J. Kučera)

Příliš drahá záležitost (F. Chalupa)

Zateplení, nástavba a opravy učebních pavilonů Mateřské školy Hostivice (B. Machek)

Výzva zastupitelům (J. Kratochvíl)

Červnové informace z mateřské školy (J. Kozlová)

Vystoupení hudebního kroužku Slavíček

Zprávy ze školy (L. Evanová, V. Lišková, M. Pohůnková, J. Háková, M. Pavliš)

Den dětí v Hostivici (J. Háková, M. Staňková)

Z činnosti Kajek (J. Kučera)

Ze skautské kroniky: Výprava na horu „L“ (V. Orda)

Církev československá husitská (V. Pek)

Nové archeologické nálezy v Hostivici (J. Kučera)

Vítání ptačího zpěvu (J. Vojtová)

Mezi paragrafy 7. (S. Vohradská)

Finanční poradenství 3. (M. Kysilková)

Kopaná: Postup (J. Fiala)

Koncert k poctě sv. Vojtěcha (I. Chourová, D. Carnicella)

Martina Kociánová a Trio Amadeus (A. Křižková)

Z policejních deníků

Společenská kronika

 

 

Číslo 8–9 – srpen–září 2006

Ikona PDF 42 stran A4, 24 248 kB

Číslo 10 – říjen 2006

Ikona PDF 34 stran A4, 19 994 kB

Z obsahu:

Z činnosti rady města

Slovo pro starostu (J. Pelc)

Oznámení o době a místu konání voleb

Správa veřejného osvětlení v Hostivici po novém (S. Fečo)

Účast na zasedání (V. Pasák)

Záchrana zámeckých fresek (A. Křižková)

Investiční práce (B. Machek)

Celková zpráva o realizovaném návrhu modernizace a nástavby mateřské školy (R. Kozáková, J. Sochůrek)

O prázdninách se stavělo i jinde

Poděkování (L. Kudrna)

Doprava v Hostivici (E. Kulhánková)

Jak nám lidé i hory vyšli vstříc (J. Kozlová)

Výročí školy (J. Doušová, V. Lišková)

Zprávy ze školy (R. Havelková, P. Kellerová, J. Mareš)

Prázdniny v Klokánku (L. Jansová)

Cesta do neznáma – dětský tábor v Rakousích (Kajky)

Byli jsme na táboře (V. Orda)

Církev československá husitská (V. Pek)

Chovatelská výstava a psí korzo

Z Hostivice do R. A. F. (Pražský letecký archiv)

Mezi paragrafy 8. (S. Vohradská)

Finanční poradenství 4. (M. Kysilková)

Kopaná (J. Šíma)

NC Břve v 1. lize nohejbalu v ČR

Jak Hostivičtí překvapili pana ministra (M. Pavliš)

Z policejních deníků

Společenská kronika

Z obsahu:

Z činnosti rady města

Břve (I. Koptová)

Pokračování restaurátorských prací na freskové výzdobě centrální haly (J. Látal)

Investice (B. Machek)

Volební prezentace:

- Občanská demokratická strana

- Sdružení nezávislých kandidátů Hostivice 2006

- SNK Evropští demokraté

- Komunistická strana Čech a Moravy

- Česká strana sociálně demokratická

- Strana zelených

- Sdružení nezávislých kandidátů Iniciativa občanů

- KDU-ČSL

Znovuotevření mateřské školy (L. Petkovová)

Ke znovuotevření MŠ (J. Pelc)

Jiný úhel pohledu na věc – pohled ředitelky (J. Kozlová)

Ohlédnutí za končícím volebním obdobím (Iniciativa občanů)

Reakce (J. Pelc)

Zprávy ze školy (V. Lišková)

Základní škola, Pionýrů 79, Hostivice (F. Flemr)

Klokánek má zase jeden příběh se šťastným koncem (D. Vodičková)

Do nového skautského roku (V. Orda)

Pohádkový les (L. Pasáková)

Církev československá husitská (V. Pek)

Zahrádkáři slaví 75. výročí založení své organizace – 1. část (A. Štětka)

Mezi paragrafy 9. (S. Vohradská)

Finanční poradenství 5. (M. Kysilková)

Zimní olympijské hrátky

Z dopisů čtenářů (J. Piskoř)

Společenská kronika

 

 

Číslo 11 – listopad 2006

Ikona PDF 30 stran A4, 17 246 kB

Číslo 12 – prosinec 2006

Ikona PDF 24 stran A4, 13 517 kB

Z obsahu:

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Hostivice dne 3. 11. 2006

Usnesení č. 26 ze zasedání Zastupitelstva města Hostivice dne 3. 10. 2006

Z činnosti rady města

Výsledky komunálních voleb

Udělení českého občanství (P. Koválikovi; V. Pasák)

Břve (D. Čechová)

Pokračování restaurátorských prací na freskové výzdobě centrální haly (J. Látal)

Investice (B. Machek)

Zprávy ze školy (V. Lišková, J. Háková)

Kajčí podzim (J. Kučera)

Zahrádkáři slaví 75. výročí založení své organizace – 2. část (A. Štětka)

Světový festival ptactva 2006 u Hostivických rybníků (J. Kučera)

Církev československá husitská (V. Pek)

Mezi paragrafy 10. (S. Vohradská)

Finanční poradenství 6. (M. Kysilková)

Hostivičtí tenisté uzavřeli letošní závodní sezónu (J. Shrbená)

Výsledky 5. ročníku Sousedského běhu (O. a P. Novotný)

Vážení zastupitelé města Hostivice (V. Novotný)

Prosím a děkujeme! (B. Kolibár)

Něco o síle slova anebo chvála pomluvám (E. Kulhánková)

Jaroslav Svěcený a Michal Novenko – z koncertu 5. října 2006 (A. Křižková)

Hostivické rybníky (A. Štětka, J. Kučera)

Výstava Toulky českou přírodou (J. Kučera)

Z policejních deníků

Společenská kronika

Z obsahu:

Slovo pro starostku (I. Koptová)

Z činnosti rady města

Sdělení Technických služeb Hostivice

Vítání občánků

Dokončení restaurátorských prací na freskové výzdobě centrální haly (J. Látal)

Investice (B. Machek)

Polemika – názory (I. Dymovský, B. Machek, J. Kuthan, J. Pelc, V. Šolle)

Zprávy ze školy (J. Mareš, I. Kováliková, T. Dammerová)

Ohlédnutí za podzimem (o skautech; V. Orda)

Co dělaly Kajky… (J. Kučera)

Terapeutické centrum v Klokánku (L. Jansová)

Církev československá husitská (V. Pek)

Finanční poradenství 7. (M. Kysilková)

Marešky byly v Plzni! (V. Marešová)

Taneční – aneb Hostivice sobě (J. Juna)

Z policejních deníků

Společenská kronika

 

 

 

Zvláštní číslo – jízdní řády 2006/2007

Zveřejněn je jen náhled titulní strany

 

 

 

 

Ročník:
1234567891011121314151617181920
212223242526272829303132 – 33 – 3435

 

Úvod -> Hostivické obecní časopisy -> Hostivický měsíčník

 

image003